Kursplan för BIM: Building information modelling

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBIM: Building information modelling
 • KurskodACE190
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45119
 • Max antal deltagare42
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Övning 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 45112
  • Max antal deltagare42
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0119 Övning 3 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 3

   • Undervisningsspråk Svenska
   • Anmälningskod 45145
   • Max antal deltagare42
   • Sökbar för utbytesstudenterNej
   • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

   Poängfördelning

   0119 Övning 3 hp
   Betygsskala: UG
   3 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Svenska.

    Syfte

    Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att med digitala BIM-verktyg och metoder bygga 3D-modeller av byggnader för visualisering och byggprojektering.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Använda digitala BIM-verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnader.
    Förstå grunderna för tillämpning av BIM i en byggnadsprojektering
    Värdera och förklara värdet av olika modelleringsmetoder och hur resultatet kan kommuniceras.

    Innehåll

    Kursen fokuserar på verktygen men stor medvetenhet i tillämpningen, både i utbildning och i yrkesliv uppmuntras liksom ett kritiskt förhållningssätt.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    För betyget godkänd krävs deltagande i övningar och godkända inlämnade övningsuppgifter. Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.