Kursplan för Bergmekanik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRock mechanics
 • KurskodACE140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27114
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2020 em J
 • 05 Jan 2021 em J
 • 24 Aug 2021 fm J
0219 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Eleni Gerolymatou
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen i samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla förståelse för de mekaniska egenskaper för intakt och sprucket berg, samt de metoder som används för att mäta och utvärdera mekaniska egenskaperna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriv bergmassors tillstånd.
- förklara de grundläggande mekaniska egenskaperna för berg och bergmassor.
- kunna välja lämpliga test för utvärdering av mekaniska egenskaper hos berg och bergmassor.
- använda olika teoretiska metoder för att uppskatta spänningsförhållanden in-situ.
- välja lämpliga metoder för att mäta spänningsförhållanden in situ.
- använda enklare kriterier för att uppskatta risken för kollaps av berg.
- utvärdera effekterna av sprickor på det mekaniska beteendet av bergmassor och ta hänsyn till sprickorienteringen som stabilitets påverkande faktor.
- förklara de grundläggande principerna när det gäller stabilitet för tunnlar och rum i berg.
- kunna välja lämpliga metoder för stabiliseringsåtgärder.
- uppskatta betydelsen av tidseffekter, skalningseffekter, anisotropi och påverkan av vätskor.
- utveckla lösningar till vanliga problem i konstruktion i berg.

Innehåll

Den här kursen innehåller en översikt av de grundläggande mekaniska egenskaperna för intakt berg, bergmassor samt sprickor. Den teoretiska bakgrunden för hållfasthet och stabilitet i berg presenteras och förklaras. Experimentella metoder för utvärdering av hållfasthet och stress förhållanden in situ diskuteras. Exempel på tillämpning presenteras i form av övningar på lektioner och som hemuppgifter.  

Organisation

Kursen består av föreläsningar, där mindre övningar också kommer att hållas. Handledningstillfällen kommer också att ges. Grupparbetet kommer att bestå av ett antal delprojekt. Dessa delprojekt lämnas in under kursen för kommentar. I slutet av kursen sammanställs delprojekten i en fullständig rapport som sedan betygsätts.

Litteratur

1. B.H.G. Brady, E.T. Brown: Rock Mechanics for underground mining
2. J.A. Hudson, J.P. Harrisson: Engineering Rock Mechanics, an introduction to the principles

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av dels grupparbetet och del av en skriftlig examen. Slutgiltiga betyget består av 34% från grupparbete och 66% från skriftliga examen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten