Kursplan för Arkitektur: en komplettering 2

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture: A completion 2
 • KurskodACE105
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82113
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt, del A 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Projekt, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursens syfte är att ge deltagaren utrymme att komplettera sin tidigare yrkesutbildning med såväl verktygs- och metodträning som träning att arbeta i projekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Identifiera egna behov av kompetensutveckling.
 • Samverka konstruktivt med medarbetare med olika kompetenser för att genomföra en projektuppgift.
 • Kommunikattionsmål som bygger vidare på färdigheter från kommunikationskurs.
 • Omsätta sina specifika teknik- eller arkitektkunskaper i praktiken (t ex göra ritningar eller modeller) för att lösa delar av en projektuppgift.
 • Uppvisa ökad verktygs- och/eller metodkompetens.

Innehåll

 • Introduktion till arbete i projektform, projektplanering
 • Möten med ämneskunnig handledare för projektuppföljning
 • Medverkan i utvalda moment i Chalmers reguljära utbildningsutbud

Kursen bygger på att deltagarna tar aktivt ansvar för den egna inlärningen och kompetensutvecklingen.

Organisation

Föreläsningar samt läsning av relevant litteratur med hänsyn till egna behov av kompetensutveckling. Övningar med syfte att bekanta sig med lämpliga verktyg inom respektive ämnesområde. Deltagarna förväntas vara väl förberedda inför varje möte med handledarna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom inlämning samt redovisning av valt projekt. Redovisning/examination sker under perioden och bygger på dels identifiering av egna kompetensutvecklingsbehov och dels det utbyte som medverkan i reguljära andra kursmoment givit.
För slutbetyg krävs godkänt rapport och presentation av projektet samt aktivt deltagande.