Kursplan för Djup grundläggning

Kursplan fastställd 2019-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDeep foundations
 • KurskodACE060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2021 fm J
 • 09 Okt 2020 em J
 • 20 Aug 2021 fm J
0218 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Geoteknik (BOM355) eller motsvarande grundkurs i jordmekanik som täcker följande ämnen: effektiv spänning, sättningar, släntstabilitet och jordtryck.
God grundläggande kunskaper om ämnet tillämpad mekanik med tillämpningar inom området för deformationer och hållfasthetslära (stabilitet av strukturer).

Syfte

Syftet är att utrusta framtidens civilingenjörer med aktuell kunskap om tekniker och analysmetoder som behövs för geoteknisk design av infrastruktur och byggnader. Fokus ligger på byggandet i stadsmiljö där bristen på utrymme och miljöeffekter är ett stort problem. Teknikerna och metoderna tillämpas praktiskt som en del av ett dimensioneringsprojekt som handlar om byggandet av en underjordisk struktur i en urban miljö.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

● Kunskap
○ Beskriva principer, fördelar och begränsningar av olika fundament- och stödkonstruktioner, in situ-instrumentation och observeringsmöjligheter.
● Förståelse
○ förklara skillnaden och välj mellan odränerad och dränerad analys i samband med ultimat och bruksgräns design
○ Förstå begränsningarna för olika analytiska och numeriska konstruktionsmetoder för geotekniska strukturer.
○ förstå jordens och konstruktionens roll i analyserna av jord-konstruktion interaktion i sammanhang av stödkonstruktioner och fundament.
● Applikation
○ beräkna  bärighet och sättningar av ytliga och djupa fundament.
○ beräkna jordtryck (i vila, aktiv, passiv) för dränerade (långsiktiga) och odränerade (kortsiktiga) förhållanden.
○  beräkna stabiliteten hos stödkonstruktioner.
● Analys
○ analysera stressvägar i jorden intill grundläggningen.
○ analysera hållfasthet som en funktion av den initiala tillstånds- och belastningsvägen.
○ utvärdera stabilitet och konsolidering och krypsättningar av fundament.
○ analysera interaktionsproblem i jord-konstruktion.
● Syntes:
○ Dimensionera stödkonstruktioner och respons av ytliga och djupa fundament genom att integrera teoretisk kunskap med teknisk bedömning.
○ Jämföra förutsagd och förväntad jordrespons, t.ex. jämföra resultat av avancerade numeriska metoder mot observationer av data eller handberäkningar.

Innehåll

● Grundläggande begrepp
● Djupa schakter
● Ytliga fundament
● Pålfundament
● Tunnel i lösa jordar
● Geoteknisk observering

Organisation

Som en kurs på mastersnivå beror kursen på ett aktivt deltagande av eleverna. Föreläsningar kompletteras av projektarbete (grupper om 4 studenter) som integrerar de olika aspekterna av lärande i ett riktigt geotekniskt sammanhang.

Litteratur

Fleming, K. Weltman, A.  Randolph, A. &  Elson, A.,  (2008). Piling Engineering, 3rd edition, Taylor & Francis, ISBN 9780415266468 (e-book)
Kempfert, H-G. & Gebreselassie, (2006). Excavations and foundations in soft soils. Springer, (e-book)

Föreläsningar och annat material kommer att finnas på kurshemsidan. 

Komplementerande litteratur
ICE Manual of Geotechnical Engineering, Volume 2: Geotechnical design, construction and verification. ICE Publishing 2012. (e-book)
LimitStateGeo and Plaxis manuals 

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen på 4 timmar för 4,5 hp och projektarbete (3 hp).