Den digitala högskolans ”hemlige agent”


“Blended learning kallar man det när man kombinerar digitala och analoga undervisningsmetoder. Flipped classroom är en paketering av detta. Ett exempel kan vara att man tittar på en föreläsning eller en räkneövning hemma eller på bussen och i klassrummet efteråt diskuterar man teorin bakom detta.”  

Högskolans digitala framtid är här. Nu. På Chalmers. Webb-baserade kurser lever i symbios med traditionella klassrumsföreläsningar – dels för att förbättra studieutbudet och dels för att nå en bredare publik. Men också för att det är framtiden. Det är hållbart – och kul.

På Chalmers används digitala verktyg som moocs – massive open online courses – blended learning och flipped classroom för att göra den traditionella utbildningen ännu bättre – och roligare.

Moocs är storskaliga, avgiftsfria nätkurser öppna för alla. Det vill säga att man inte behöver vara antagen till ett lärosäte för att kunna delta. Det finns inte heller krav på förkunskaper.

Moocs har visat sig vara populära, dels för att de gör det lättare för studenter att ta till sig kunskap och dels för att de ofta handlar om framtidsinriktade, spännande – och kanske lite ovanliga – ämnen.

Begreppet blev på allvar känt 2012 efter en mycket uppmärksammad mooc om artificiell intelligens på amerikanska Stanford University, där 160000 studenter från 190 länder registrerade sig. Tack vare moocs, kan lärosäten världen över med unik spetskompetens locka till sig en bredare publik. Det tillåter även mindre universitet och högskolor att på allvar ta plats på utbildningsvärldsarenan.

Chalmers första moocs har alla haft förstklassig spetskompetens som utgångspunkt: Introduction to Graphene, Science and Technology; Sustainability in Everyday Life; och Sensing Planet Earth. Mooc nummer fyra ska hållas av bland annat Per Olof Arnäs, universitetslektor i logistik vid Teknikens ekonomi och organisation.

– Den kommer handla om logistik och supply chain management, som är en stor grundkurs som vi ger flera gånger om året här på Chalmers. Den kommer vi att försöka göra en digital version av. Det kommer inte bli samma kurs som här på campus men vi kommer vilja använda mooc’en även på campus och komplettera den med fördjupningar här I klassrummen.

Per Olof är en person som i allra högsta grad varit inblandad i att driva Chalmers aktiva lärande framåt. Lektorn som ville bli hemlig agent när han var liten har länge varit engagerad
i Chalmers digitala framtid, bland annat genom att anamma blended learning metodik i sina kurser.

– Att man använder digitala verktyg ser jag som absolut självklart. Det måste man göra, säger han och ursäktar sig medan han avvisar ett samtal via sin Apple Watch.

– Det är en del i en större transformering av utbildningen som vi håller på med. Vi vill frigöra tid I klassrummen så vi vill ta bort envägskommunikation i form av föreläsningar och ersätta den med värdefullt lite mer aktivt lärande. Digitala hjälpmedel är ett sätt att kunna skala upp utbildning utan att det tar så mycket mantimmar.

Kunskap, hög kvalitet och forskning är avgörande, menar Per Olof – och att man anpassar innehåll efter medium.

– Man måste tänka om. Det går inte att spela in sina föreläsningar som man alltid har gjort dem, och sedan fortsätta att köra sin kurs som man alltid har gjort. Det handlar inte om att spela in föreläsningar. Det handlar om att paketera det på ett annat sätt så den digitala komponenten samverkar med den analoga, säger han.

Per Olof är också snabb med att slå ned på påståendet om att moocs eventuellt skulle kunna bidra till universitetens nära förestående död – även om han självklart också ser klara fördelar med traditionella campusutbildningar.

– Vad vi måste erbjuda här på campus är något annat än bara själva kunskapsöverföringen. Vi måste ge studenterna färdigheter i att samarbeta, att driva projekt.

– På ett mastersprogram här så är ju en jättestor andel utländska deltagare, vilket gör att våra svenska studenter som går det mastersprogrammet får en internationell erfarenhet redan innan de har tagit examen – något jag aldrig fick när jag studerade för 20 år sedan. Så det finns stora mervärden med att gå på campus, naturligtvis. Det gäller att vi mejslar ut dem så mycket som möjligt.

– Jag kan inte se att världen blir sämre av att man ökar antalet utbildningsplatser, till exempel i form av moocs. Däremot måste man se till att kvaliteten på utbildningen
hålls uppe.
 
PER OLOF ARNÄS
Från: Västergötland
Ville bli när jag var liten: Hemlig agent
Favoritleksak: Agentväska
Gör: Universitetslektor i logistik och moocs föreläsare
Inriktning på Chalmers: Maskinteknik, doktorerade i logistik
 

Sidansvarig Publicerad: on 24 feb 2016.