Henrik Ekstrand

 
                                

"Medvetenheten har funnits där länge"

Piloten Henrik Ekstrand tog sin examen i Maskinteknik 2003 och har sedan dess varit industridoktorand på deltid vid Chalmers. 2010 var han delaktig i det omfattande Vinga­projektet där syftet var att göra flygindustrin mer miljöeffektiv. Flyget är en bransch som ständigt pressas av kravet att minska utsläppen.

Vinga-projektet genomfördes på Landvetter flygplats 2010–2011 och delfinansierades av EU. Syftet var att göra flyget så miljöeffektivt som möjligt i alla faser, störst fokus låg dock på ankommande trafik. I projektet deltog bland andra Novair, LFV, flygplatsbolaget Swedavia och Chalmers. Henrik fungerade dels som intern projektledare på Novair men var också involverad i Chalmers arbete med att ta fram en modell för att mäta bränsleeffektiviteten.

Idag arbetar Henrik kontinuerligt med Novairs interna bränslebesparingsprojekt. Han är även involverad i ett flertal projekt på nationell- och EU-nivå, med syfte att effektivisera flygtrafiken. Drömmen är att få genomföra Vinga i större skala. Projektet var en enorm framgång för alla inblandande och Henrik är övertygad om att de förändringar som genomfördes skulle kunna implementeras på fler flygplatser runtom i Europa.
 
Vilka andra branscher har störst potential att utvecklas och förbättras när det gäller miljö och hållbarhet?
Främst inom de sektorer där vi använder stora mängder fossila bränslen. Till exempel använder vi väldigt mycket olja till att generera energi. En annan stor sektor är marktransporter av olika slag, som bilar och lastbilar. Flyget står inte för mer än ca 2–3 % av världens samlade miljöutsläpp. Sett ur det perspektivet är flyget en ganska liten utsläppssektor, men som fortfarande måste göra allt för att minska sin påverkan.
 
Vad har du tagit med dig från Chalmers in i din vardag som pilot?
Jag har naturligtvis stor nytta av att ha läst ämnen som flygmotorlära och aerodynamik. Men jag skulle vilja säga att det viktigaste jag lärde mig på Chalmers var att tänka rätt i samband med problemlösning av olika slag.

Varifrån kommer ditt stora  miljöintresse?
Det har funnits med sedan jag var barn. Det är svårt att säga exakt när det uppkom, men medvetenheten har funnits där länge.

Hur kan vi tänka mer miljösmart i hemmet och på jobbet?
Nyttja kollektivtrafiken och försök återvinn så mycket det bara går. På en arbetsplats kan det vara enkla saker som att använda elektroniska dokument i så stor utsträckning
som möjligt.


NAMN: Henrik Ekstrand
UTBILDNING CHALMERS: Maskinteknik, ska disputera vid Institutionen för tillämpad mekanik
JOBBAR SOM: Pilot, Novair

Sidansvarig Publicerad: on 24 feb 2016.