Välj universitetet där du blir en medveten arkitekt, ingenjör eller sjökapten


Världen står just nu inför stora globala utmaningar. Vi blir alltfler människor på jorden, fattigdomen måste bekämpas, samtidigt som det ställs allt högre krav på materiell välfärd. Klimatfrågan är den mest omdebatterade, men frågor om rättvisa och trygghet behöver också säkras för en hållbar framtid. Där kan teknik vara en möjliggörare och framtidens ingenjörer göra skillnad. Att läsa till ingenjör på Chalmers är att se möjligheter med att ta sig an de utmaningar världens står inför. 

De verktyg och kunskaper du förser dig med på Chalmers kommer inte att vara omoderna i morgon, inte heller om tio år. Vi rustar våra studenter bättre än så, eftersom du som tar examen idag kommer vara yrkesverksam i ytterligare fyra decennier. För att sätta dina studier i ett sammanhang låter vi alla studenter läsa 7,5 poäng inom miljö och hållbar utveckling, vilket vi faktiskt gjort de senaste trettio åren. Som civilingenjör har du också möjlighet att specialisera dig inom området genom att läsa ett masterprogram med särskilt fokus på den typen av frågor.

Så välj Chalmers, för en hållbar framtid. ​
​​​​​​​​​​​​​
På Chalmers läser alla studenter kurser om 7,5 högskolepoäng i miljö och hållbar utveckling.  
 

Publicerad: fr 05 feb 2016.