Frågor och svar om Tekniskt basår

Start och ansökan

1. När börjar Tekniskt basår?

Terminsstarten är i slutet av augusti eller början av september. Aktuellt datum för årets terminsstart och den obligatoriska registrering som föregår terminsstarten publiceras under våren på Chalmers Studentportal. Innan terminen och ordinarie kurser startar ges en introduktion under ca tio dagar. Introduktionen är inte obligatorisk men rekommenderas starkt. Tekniskt basår pågår i två terminer, d.v.s. ett läsår. Aktuella läsårstider hittar du via länken nedan.

Tänk på att planera din studietid väl. Du behöver vara en aktiv student från början för att ha kvar din plats på utbildningen. Läs här om vad detta innebär:
Ta din utbildningsplats i anspråk

2. Kan man börja i januari?
Nej, Tekniskt basår startar bara varje hösttermin.
3. Finns det ingen bastermin?
Nej, inte för tillfället. Vi vet i dagsläget inte om en sådan kan vara aktuell i framtiden.

4. Om jag går ett basår på annat lärosäte, kan jag då byta till Chalmers?
Nej, det går tyvärr inte. Du kan göra en anmälan på antagning.se till nästa läsår.
5. Kan jag byta mellan Chalmers två basår?
Om det finns platser kvar på något av basåren när anmälningsperioden för byte av program öppnar, kan man ansöka om byte. För att bli beviljad byte krävs att du har högre eller samma meritvärde som sist antagen någon urvalsgrupp i ordinarie urval. Vid konkurrens om platser sker lottning.
6. Hur anmäler man sig?
Gör en anmälan på antagning.se. Tekniskt basår är en s k förutbildning (som ger förutbildningspoäng, inte högskolepoäng).
7. När anmäler man sig?
Anmälan till Tekniskt basår på campus (med anmälningskod CTH-95000) eller Tekniskt basår på distans (med anmälningskod CTH-96000) är öppen mellan 15 mars och 15 april.
8. Hur många platser finns det på Tekniskt basår?
Platsantalet hittar du på programsidan på chalmers.se

9. Kan man göra en sen anmälan?
Chalmers erbjuder inte vanligtvis sen anmälan till våra Tekniska basår. Det beror på ett högt söktryck. För att sökande ska veta om de har en plats i god tid tillämpar vi ett stort överintag i ordinarie urval, d.v.s. antar fler än antal platser på programmet. På så sätt minskar vi antalet sökande som får sent besked. Det innebär också att ett lågt reservnummer INTE garanterar att man kommer att antas som reserv. Vi kallar bara reserver per telefon och epost och i turordning. Du ska inte komma till Chalmers om du inte har kallats av antagningen.

10. Vilka antagningspoäng krävts för att bli antagen?
Det går inte att i förväg veta hur höga antagningspoäng som kommer att krävas till nästa läsår. Dels beror det på hur många platser vi kommer att erbjuda på programmet och dels hur många som ansöker och deras resultat i de olika urvalsgrupperna.
För Tekniskt basår på distans (med anmälningskod CTH-96000) redovisas ingen antagningspoäng för 2020, då antagningspoäng inte tillämpas vid sen anmälan.

Observera att Meritvärdet är max 20,00 (inte 22,5) till Tekniskt basår
Du kan inte få några extra meritpoäng för moderna språk, engelska och matematik när du söker till tekniskt basår på Chalmers. Meritvärdet kan därmed uppgå till maximalt 20,00. Detta beror på att tekniskt basår inte är en utbildning på akademisk grundnivå utan är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Att meritvärdet kan uppgå till maximalt 20,00 gäller alla sökande oavsett om du har betyg från en svensk eller en utländsk gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning. Den så kallade meritpoängskompensationen gäller därför inte heller till tekniskt basår på Chalmers.
Statistik från tidigare år
11. Hur många tas in i varje urvalsgrupp?
Chalmers antar 25 % på högskoleprovet och resterande på betyg. Det finns flera olika urvalsgrupper inom betygsgruppen.
12. Om jag har kompletterat med Ma2 på Komvux för att bli behörig till Tekniskt basår, hamnar jag då i den  s k Kompletteringsgruppen (BII)?
 Ja.
13. Räknas meritpoäng in i betygsurvalet när man söker till Tekniskt basår?
Nej, meritvärdet är max 20,00 (inte 22,5) till Tekniskt basår
Du kan inte få några extra meritpoäng för moderna språk, engelska och matematik när du söker till tekniskt basår på Chalmers. Meritvärdet kan därmed uppgå till maximalt 20,00. Detta beror på att tekniskt basår inte är en utbildning på akademisk grundnivå utan är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Att meritvärdet kan uppgå till maximalt 20,00 gäller alla sökande oavsett om du har betyg från en svensk eller en utländsk gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning. Den så kallade meritpoängskompensationen gäller därför inte heller till tekniskt basår på Chalmers.

Andra högskolor kan tillämpa meritpoäng, kontrollera med aktuell högskola.

14. Är det hög studietakt?

De flesta nya studenter tycker det är hög studietakt på tekniskt basår. Det är därför viktigt att ha bra kunskaper i matematik, t.ex. att kunna räkna utan miniräknare på tentorna. Vi rekommenderar absolut att nya studenter deltar i den frivilliga Introduktionen (ca tio dagar) som erbjuds alla innan terminsstarten.

15. Kan jag med funktionsvariation/funktionsnedsättning få stöd i studierna?

Studenter med funktionsvariation/funktionsnedsättning kan få individanpassat stöd genom FUNKA på Chalmers. Det är viktigt att du snarast kontaktar Chalmers funkasamordnare. Läs mer om vilket stöd som finns samt hur du ansöker om detta. Använd länken här under.

16. Är tekniskt basår avgiftsfritt?

Tekniskt basår är fritt från terminsavgift, även för studenter med medborgarskap i ett land utanför EU, pga. att undervisningen huvudsakligen är på gymnasienivå. De kostnader som finns är de för litteratur (ca 3500 kr för hela läsåret) och obligatorisk avgift för medlemskap i Studentkåren.

17. Vad gäller för Alternativet Obligatorisk programregistrering, pågående med koden CTH100?

Den som blir antagen och har tackat ja måste registrera sig enligt ansvisingar som anges på antagningsbeskedet bland annat. Du ombeds att i Ladok registrera dig på alla kurser som var öppna för registrering samt det alternativt som kallas Obligatorisk programregistrering, pågående med koden CTH100.
En registrering på CTH100 är ett av villkoren för att ta din utbildningsplats i anspråk. Detta är ett obligatoriskt moment som kontrolleras av Chalmers antagning och inget annat.
CTH100 genererar inga högskolepoäng
CTH100 kommer inte att stå som avslutad i Ladok (den kommer stå som pågående). Detta påverkar inte medelbetyget och din garantiplats
CTH100 påverkar inte din eventuella ansökan om studiemedel/lån hos CSN
CTH100 kommer inte stå på examensbeviset.
CTH100 kommer inte med på resultatintyg om du aktivt väljer att endast ta med avklarade kurser.

Behörigheter

1. Vilka behörigheter krävs när man söker till Tekniskt basår?
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Ma2 (a, b eller c). Du som inte har läst matematik 2 innan och undrar vilken inriktning du ska välja så rekommenderar vi inriktning 2c (men det räcker med 2a eller 2 b).
2. Vad händer om man inte är behörig vid anmälan?
Anmälan är öppen mellan 15 mars-15 april. Du kan sedan komplettera med nytillkomna meriter, som kan göra dig behörig, fram till sista datum för komplettering vilket infaller omkring mitten av juni.
Viktiga datum finns på antagning.se
Viktiga datum
3. Vilka behörigheter får man efter slutfört Tekniskt basår?
Behörighet motsvarande gymnasiets kurser Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1.
4. Får man söka och gå Tekniskt basår om man redan har behörigheterna Ma4, Fy2, Ke1?
Ja, du kan bli antagen även om du redan har en eller flera av de behörigheter som Tekniskt basår leder till.
Andra högskolor kan ha andra regler.
5. Kan man välja till Kemi 2 eller Biologi?
Nej, det kan man inte på Chalmers Tekniska basår. Då rekommenderas istället ett naturvetenskapligt basår som ges på vissa andra högskolor och universitet, t ex på Göteborgs universitet.
6. Om man redan har någon behörighet från tidigare studier, t ex Ma3 eller Fy1, kan man tillgodoräkna sig den?
Nej, man måste läsa alla Tekniskt basårs kurser inom respektive ämne, för att få ut behörigheten i det ämnet.
7. Om man inte klarar alla kurserna, kan man ändå få ut någon behörighet?
Ja, man kan få ut behörigheten motsvarande Ma4eller Fy2 eller Ke1. Men man får inte delta i konkurrensen om en garantiplats, läs mer under rubriken Garantiplats nedan.
8. Om man inte klarar alla delkurser, kan man få ut Ma3 eller Fy1 då?
Nej, man måste klara alla läsårets delkurser i ämnena. Chalmers kan endast utfärda behörighet motsvarande Matematik 4. och Fysik 2, inte lägre nivå. I kemi är det bara en kurs, om man klarar den så får man ut behörighet motsvarande Kemi 1.

9. Vad händer om jag inte är klar med tekniska basåret efter ett år?

Du kan omregistrera dig på de kurser du inte är klar med, i mån av plats.
Kan du inte omregistrerad dig själv på kursen, kontakta Studentcentrum. Om det finns plats blir du omregistrerad på rätt kurstillfälle och får tillgång till kurshemsidan och kan anmäla dig till tentan.
Så länge du inte slutfört det tekniska basåret kan du plussa.​​

Kurserna på Tekniskt basår

1. Läser man kurser i samma ordning som på gymnasiet?
Nej, matematikens delkurser är upplagda så att de i så stor utsträckning ger stöd åt de fysikkurser som går parallellt. Momenten läses alltså i annan ordning än på gymnasiet. I Tekniska basåret ingår även ytterligare matematik, d.v.s. lite av den matematik som ges på högskolenivå. Fysikkursen är också uppdelad på ett annat sätt än på gymnasiet. I läsperiod 1 läser man mekanik, i läsperiod 3 ellära och i läsperiod 4 modern fysik. Kemikursen som läses i läsperiod 2, liknar mycket gymnasiets kurs Kemi 1.

2. I läsperiod 3 (termin 2) ges två valbara projektkurser, är det något man måste genomföra?
Tekniskt basår på campus (ZBASS)
Du som läser tekniskt basår på campus måste du välja en av två projektkurser och du måste ha godkänt på en projektkurs för att få en garantiplats. För 100% studiemedel från CSN under vårterminen krävs att du är registrerad på en av projektkurserna.

Tekniskt basår på distans (ZBASD)
Du som läser tekniskt basår på distans har en projektkurs, och du måste ha godkänt på den för att få en garantiplats.

3. Kan jag tillgodoräkna mig kurser på Chalmers tekniska basår?

Nej, på behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning, såsom basår, finns inte möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna sig tidigare studier (varken från gymnasiet, tidigare basårsstudier eller akademiska studier).

Garantiplats

1. Vad menas med garantiplats?
När Tekniskt basårs alla kurser (inkl. en projektkurs) är slutförda har du uppfyllt villkoren för en garantiplats.
Se vidare under frågan Till vilka program gäller regeln om garantiplats?
Du måste själv anmäla dig i tid via antagning.se, till flera av de program som omfattas av garantiplats. Du ska anmäla dig till minst 5 program om du går tekniskt basår på campus (ZBASS), och minst 4 program om du går tekniskt basår på distans (ZBASD).
Om man vill påbörja högskolestudierna direkt påföljande hösttermin, så måste slutförda kurser vara inrapporterade i Ladok senast sista kompletteringsdag.
Viktiga datum finns på antagning.se
Viktiga datum
2. Till vilka program gäller regeln om garantiplats?
Tekniskt basår på campus (ZBASS)
En garantiplats gäller till något av Chalmers högskoleingenjörsprogram (180hp), civilingenjörsprogram (300hp)*, Sjökapten (180hp), Sjöingenjör (180hp) samt Internationell logistik (180hp).
*) Till civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik (300hp) måste du också ha godkänt i Samhällskunskap A/1).

Tekniskt basår på distans (ZBASD)

En garantiplats gäller till något av ett antal utvalda program, läs vilka här
Garantiplats efter avslutat tekniskt basår på distans
3. Till vilka program har man ingen garantiplats?
Tekniskt basår på campus (ZBASS)
Garantiplatsen gäller inte till programmen: Arkitektur (300hp), Affärsutveckling och entreprenörskap (kandidatprogram 180hp) samt den ettåriga utbildningen Sjöbefäl VII (60hp). Du kan anmäla dig till dessa utbildningar, men konkurrerar då inte med ett meritvärde från basåret.

Tekniskt basår på distans (ZBASD)
För basåret som ges på distans gäller garantiplats till ett antal utvalda program, de som inte står listade på sidan för basåret på distans omfattas inte. Läs vilka program som omfattas här
Garantiplats efter avslutat tekniskt basår på distans
Du kan anmäla dig till de utbildningar som inte står listade, men konkurrerar då inte med ett meritvärde från basåret.
4. Är man garanterad att komma in på just det program man vill?
Nej, eftersom det är begränsat antal platser till de olika programmen så blir det ibland konkurrens om platserna, därför bör man anmäla sig till minst 5 olika program om du går tekniskt basår på campus (ZBASS), och minst 4 program om du går tekniskt basår på distans (ZBASD), för att vara säker på att komma in på något av dem. Prioritera alltid det du helst vill gå först.

5. Hur många garantiplatser finns det på varje program?
Platserna fördelas separat till de två basåren ; Tekniskt basår på campus (ZBASS) samt Tekniskt basår på distans (med anmälningskod ZBASD).  Antal platser är proportionerligt. Det är lika många platser totalt som antal registrerade studenter på vårterminen på det basår du går.
Antal platser per program beror på programmets storlek och publiceras varje vår på din programsida i Canvas.

6. Hur görs urvalet om det blir konkurrens?

Då tittar man på hur man presterat under Tekniskt basår. Betyg från varje deltentamen som betygssätts med sifferbetyg räknas in i betygssnittet. Kursen måste vara slutrapporterad (slutbetyg/kurs räknas dock inte med). Delmoment där det bara går att få U eller G krävs för att få garantiplats samt behörighet men påverkar ej meritvärdet. Projektkursen räknas inte heller med i betygssnittet (men den måste vara godkänd för att man ska få en garantiplats).
För exempel på hur uträkning av betygssnitt görs, se din programsida i Canvas.

De två basåren; Tekniskt basår på campus (ZBASS) samt Tekniskt basår på distans (ZBASD) konkurrerar i två separata urvalsgrupper. De konkurrerar inte med varandra.
7. Vilken betygsskala används på Tekniskt basår?
Underkänt, 3:a , 4:a eller 5:a.
8. Är det konkurrens till alla programmen som omfattas av garantiplats?
Från Tekniskt basår på campus (ZBASS) finns 27 program att välja mellan, de allra flesta studenter kan erbjudas plats på sitt första- eller andrahandsval. Som mest har det varit konkurrens till ca 5-6 program. Läs mer under rubriken Vilka program brukar det vara konkurrens till i urvalsgruppen för Tekniskt basår?
Från Tekniskt basår på distans (ZBASD), vet vi inte hur konkurrensen kommer att se ut eftersom det ges första gången med start höstterminen 2020.
9. Vilka betyg kommer att krävas för att komma in på de olika programmen genom garantiplatskvoten?
Det är omöjligt att säga i förväg eftersom det beror på hur många som söker respektive program och vilket betygsnitt/medelvärde just den gruppen du konkurrerar med har på Tekniskt basår.
10. Om man hamnar på exakt samma medelvärde hur görs urvalet då?
Då lottas platsen.
11. Hur många alternativ kan man välja?
Du kan anmäla dig till max 12 alternativ på antagning.se.
I anmälan kan man blanda utbildningar på Chalmers och utbildningar på andra högskolor. Det är bara till utbildningar på Chalmers du kan konkurrera i urvalsgruppen för tekniskt basår. Om du blir antagen på ett alternativ i urvalet stryks alla lägre prioriterade alternativ.
12. Vilka program brukar det vara konkurrens till i urvalsgruppen för Tekniskt basår?
På Tekniskt basår på campus (ZBASS) brukar det vara konkurrens till civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi, Arkitektur och teknik samt Teknisk design. På övriga program brukar det inte vara konkurrens om platserna. Observera att det kan se annorlunda ut just det året du söker!

Tekniskt basår på distans (ZBASD), vet vi inte hur konkurrensen kommer att se ut eftersom det ges första gången med start höstterminen 2020.

13. Var hittar man antagningsstatistik? 
Det går inte att i förväg veta vilket betygsmedel från Chalmers basår som kommer att krävas för att bli antagen till ett visst grundprogram på Chalmers.
Det finns statistik från tidigare år.
Statistik från tidigare år

14. Om man gått ett basår på en annan högskola, gäller det på Chalmers då?
Behörigheterna man fått på den andra skolan gäller även vid en anmälan till program på Chalmers. Men man får då ingen garantiplats på Chalmers.

15. Kan min platsgaranti bli förbrukad?

Nej​.

16. Kan jag utnyttja garantiplats från båda basåren om jag går båda?

Nej, oavsett basår får studerande bara konkurrera med ett meritvärde i en urvalsgrupp för basår, det vill säga antingen i urvalsgruppen för Tekniskt basår på campus (ZBASS) där urvalgruppen heter ZTBDG eller Tekniskt basår på distans (ZBASD) där urvalsgruppen heter ZBGAR. Om du tar din plats i anspråk på eller avklarar ett av basåren, är det garantiplatsreglerna för det basåret som fortsatt gäller, även om du söker in och blir antagen till det andra basåret.

Efter att Tekniskt basår är klart

1. Gäller behörigheter från Tekniskt basår även till andra lärosäten?
Ja, Chalmers rapporterar in de uppnådda meriterna och det görs också en registrering på antagning.se att godkänt, slutfört Tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Dessa behörigheter gäller sedan oavsett till vilket lärosäte du anmäler dig till.
2. Behöver man skicka in separat intyg till antagning.se på att man gått Tekniskt basår?
Chalmers ansvarar för att alla resultat blir inrapporterade i Ladok. Du ska inte komplettera med en utskrift av dina meriter från Ladok.
Läs mer under rubriken Vad behöver jag göra för att få använda min garantiplats efter avklarat tekniskt basår?

3. Kan man höja sitt meritvärde från gymnasiet med betygen från Tekniskt basår?
Nej, man kan bara tillgodoräkna sig behörigheterna. För att man ska kunna höja sitt meritvärde så måste man i så fall tenta av kurserna igen inom den kommunala vuxenutbildningen, d.v.s. göra en s.k. prövning.
4. Kan man höja sitt meritvärde från Tekniskt basår genom plussning?​

Nej, meritvärdet registreras efter slutfört tekniskt basår.​

5. Om man gått Tekniskt basår för att man inte hade alla behörigheter, hamnar man i Direktgruppen (BI) eller Kompletteringsgruppen (BII)?
Man hamnar i Kompletteringsgruppen (B II). Men söker man till någon eller några av Chalmers ingenjörsutbildningar så spelar det mindre roll, eftersom man då även omfattas av garantiplatserna.
6. Ger kurserna på Tekniskt basår meritpoäng, blir ex Ma4 meritkurs om man söker en utbildning som bara kräver Ma3?
Nej, Tekniskt basårs kurser gäller INTE för meritpoäng. Det krävs ett utfärdat gymnasiebetyg för att få meritpoäng. Du kan göra en prövning vid kommunal vuxenutbildning i Ma 4 eller Fysik 2.
7. Om man redan innan Tekniskt basår hade de behörigheter som krävdes för att komma in på ett program, deltar man då i båda betygsgrupperna, dvs. både i Direktgruppen (BI) och Kompletteringsgruppen (BII) efter avklarat Tekniskt basår?
Nej, man deltar bara i en betygsgrupp, den som heter Direktgruppen (BI). Men kom ihåg att du även deltar i urvalsgruppen för garantiplats från tekniskt basår.
8. Vad behöver jag göra för att få använda min garantiplats efter avklarat tekniskt basår?
Efter att Chalmers tekniska basår är avklarat kan studenten erbjudas en utbildningsplats på någon av de utbildningar som omfattas av garantiplatsen. * 
Om tekniskt basår på distans (ZBASD) läggs ner kommer garantiplatser fortsatt kunna utnyttjas. Platser fördelas enligt särskild ordning.

1. Den student som vill åberopa sin garantiplats till direkt påföljande hösttermin, utan avbrott, behöver:
Göra en anmälan i tid på antagning.se (senast sista dag för anmälan är vanligtvis 15 april). Välj och rangordna minst 5 program om du går tekniskt basår på campus (ZBASS) och minst 4 program om du går tekniskt basår på distans (ZBASD). Du ska rangordna de program som omfattas av platsgarantin.
Detta gäller oavsett om basåret har avklarats på ett eller flera läsår.
Se vidare punkt 3, 4 och 5.
2. Den student som väljer att vänta till ett annat år med sin anmälan, dvs ta en paus efter avklarat basår, behöver både:
a) Göra anmälan i tid på antagning.se det år studenten vill påbörja efterföljande studier (senast sista dag för anmälan är vanligtvis 15 april). Välj och rangordna minst 5 program om du går tekniskt basår på campus (ZBASS) och minst 4 program om du går tekniskt basår på distans (ZBASD). Du ska rangordna de program som omfattas av platsgarantin.
samt
b) Kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se så snart som möjligt efter anmälan, dock senast sista kompletteringsdag (vanligtvis i mitten av juni) med information om att du nu vill åberopa garantiplatsen.
Se vidare punkt 3, 4 och 5.
3. Med ett avklarat tekniskt basår (60 fup) avses att samtliga kurser (moment) inklusive projektkursen är avklarade med lägst betyg 3/G) senast sista kompletteringsdag i aktuell antagningsomgång. Det innebär att den som slutför sitt basår i juni inte senare kan plussa. Meritvärdet registreras i antagningssystemet efter avklarat tekniskt basår och kan därefter inte höjas genom ”plussning”.
4. Den särskilda behörigheten till sökt/a program ska vara uppfylld. Till civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik (300hp) krävs Samhällskunskap1 utöver Ke1, Fy2 och Ma4.
5. Tackar ja på antagning.se till erbjuden plats inom anvisad tid, inklusive eventuella reservplatser. Vid uteblivet svar stryks erbjuden plats i urval 2.
 
*) Ovan villkor för erbjudande om garantiplats efter avklarat tekniskt basår gäller för den som antas till tekniskt basår HT2019 och tillsvidare, samt för den som antogs HT2018 (övergångsregel). För tidigare antagningsomgångar gäller antagningsordning 2018/19 (krav på avklarat tekniskt basår inom ett läsår).

9. Vad gäller för Alternativet Obligatorisk programregistrering, pågående med koden CTH100?

När du först blev antagen blev du ombedd att i Ladok registrera dig på alla kurser som var öppna för registrering samt det alternativt som kallas Obligatorisk programregistrering, pågående med koden CTH100.
En registrering på CTH100 är ett av villkoren för att ta din utbildningsplats i anspråk. Detta är ett obligatoriskt moment som kontrolleras av Chalmers antagning och inget annat.
CTH100 genererar inga högskolepoäng
CTH100 kommer inte att stå som avslutad i Ladok (den kommer stå som pågående). Detta påverkar inte medelbetyget och din garantiplats.
CTH100 påverkar inte din eventuella ansökan om studiemedel/lån hos CSN
CTH100 kommer inte stå på examensbeviset.
CTH100 kommer inte med på resultatintyg om du aktivt väljer att endast ta med avklarade kurser.

10. Om jag blev antagen till tekniskt basår med undantag från nuvarande kravet på Engelska 6, vad gäller för mig?

Från och med läsåret 2023 måste den som vill åberopa en garantiplats också ha godkänt betyg i Engelska 6/B, oavsett vilket år du blev antagen eller slutförde utbildningen på Chalmers. För tillträde till basåret krävs idag Engelska 6, men förtydligandet gäller det fåtal som påbörjade utbildningen innan nuvarande regelverk trädde i kraft. Övergångsregeln slutar gälla 2023.

11. Om ett Tekniskt basår på Chalmers är avklarat, kan jag läsa det andra?

Du kan bli antagen till det andra basåret. Men du har bara rätt att utnyttja garantiplats och konkurrera i urvalsgruppen från ett av basåren. Urvalsgruppen för det basår som du blev antagen till först är den urvalsgrupp du kommer att konkurrera om en plats i. När du har ett slutfört basår är det i den urvalsgruppen du konkurrerar med tillhörande garantiplatsregler, även om du skulle bli antagen till det andra.
När du tagit din plats i anspråk på ett av basåren och väljer att göra en anmälan till det andra, så fortsätter urvalsgrupp och garantiplatsregler gälla enligt det första basåret du blev antagen till.

Sidansvarig Publicerad: on 15 sep 2021.