Tekniskt basår på distans

Vill du skaffa dig en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Hösten 2020 startar Chalmers ​Tekniskt basår på distans, en ny variant av basåret som löper parallellt med den campusbaserade basårsutbildningen. Utbildningen är ett effektivt sätt att komplettera och förbättra dina kunskaper samt öka dina möjligheter att bli antagen till några av Chalmers utbildningar. 

Rätt behörighet och förkunskaper på bara två terminer

Tekniskt basår på distans innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik och kemi för att få rätt behörighet till tekniska utbildningar. Utbildningen förbereder dig också för dina framtida högskolestudier. Som ingenjör arbetar du i regel inom yrkesområden i anknytning till teknik och naturvetenskap. Men du hittar även ingenjörer inom kommunikation, transport, arbetsorganisation, design, kvalitet, management och utbildning. Det finns många intressanta arbeten som väntar dig både i Sverige och utomlands.

Kurserna hålls av lärare som undervisar på Chalmers ingenjörsutbildningar och är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta studier. Utbildningen kommer att i huvudsak genomföras på distans, men laborationer och delar av examinationen kommer att ske på Chalmers campus i Göteborg. Räkna med att behöva infinna dig på plats i Göteborg cirka 12 gånger under läsåret. Antal fysiska träffar som är obligatoriska kommer att anges på antagning.se. 

Om du klarar dina studier på tekniskt basår på distans har du en garanterad plats på några utvalda utbildningar på Chalmers. De behörigheter du får efter avslutad basårsutbildning på distans gäller även vid ansökan till andra högskolor. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Observera dock att studierna inte räknas som högskolestudier och därför inte ger högskolepoäng. Du som redan har behörighet i Kemi 1, Fysik 2 eller Matematik 4 är ändå välkommen att söka utbildningen.

Utbildningens innehåll

När nedanstående kurser är avklarade ger de följande behörigheter motsvarande gymnasieskolans kurser:
  • ​Matematik med kurskod ”MVE640” ger behörighet motsvarande Matematik 4
  • Fysik med kurskod ”SEE095” ger behörighet motsvarande Fysik 2
  • Kemi med kurskod ”KBT320” ger behörighet motsvarande Kemi 1
I basåret på distans ingår även en projektkurs med inriktning mot elektroteknik, IT och programmering som måste vara avklarad för att berättiga dig en garantiplats.

 

Så skiljer sig distansutbildningen från Tekniskt basår på campus

Tekniskt basår på distans kommer att i huvudsak att bedrivas på distans, men ha samma kurskrav, kursinnehåll och kurslitteratur i kurserna för Matematik, Fysik och Kemi som Tekniskt basår. Tekniskt basår har däremot en projektkurs med inriktning mot elektroteknik, IT och programmering. Notera att Tekniskt basår på distans också skiljer sig från vår campusbaserade utbildning Tekniskt basår när det gäller erbjudandet om garantiplatser. 

 

Utbildningen ger garantiplats till följande program på Chalmers

Civilingenjörsprogram – 300 hp

 
Högskoleingenjörsprogram – 180 hp

 
Sjöfartsprogram - 180 hp

 
Kandidatprogram – 180 hp

Fortsatta studier

Betygen från det digitala basåret är inga gymnasiebetyg. Ditt meritvärde blir därför inte påverkat av studierna på basåret. Ett avklarat basår (inklusive projektkursen) ger dig en platsgaranti för fortsatta studier på utvalda utbildningar på Chalmers.

 
Till några utbildningar kan det bli konkurrens, det kan då vara bra att känna till att sökande vanligen konkurrerar i flera urvalsgrupper. Dels en separat för endast basårsstudenter samt en av betygsgrupperna eller högskoleprov. Vid lika meritvärde tillämpas lottning. ​​

SI – (Supplemental Instruction) 

På Tekniskt basår på distans erbjuder vi SI vilket är ett studentlett komplement till ordinarie undervisning med fokus på att diskutera och lösa uppgifter tillsammans. 

​Programöversikt ​
Följ länken för att hitta information om vilka kurser som ingår i utbildningen och när under utbildningen du läser dem.

För att studera på Chalmers krävs grundläggande behörighet, det vill säga vissa förkunskaper.

 
Särskild behörighet
Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Matematik 2a eller 2b eller 2c
Engelska 6
Med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Matematik B 
Engelska B
Med lägst betyg G

 

Efter slutfört Tekniskt basår på distans

Efter slutfört Tekniskt basår på distans har du en garantiplats till några utvalda utbildningar på Chalmers, se mer information ovan. Betygen från Tekniskt basåret på distans ger behörigheter som gäller till Chalmers och till andra högskolor. Du kan inte använda kursbetygen från basåret för att höja ditt meritvärde från din gymnasieexamen. Kurserna på Tekniskt basår på distans ger inga meritpoäng vid ansökan till ny utbildning.

Antal platser: 300
Studieplats: På distans, med ett antal obligatoriska laborationer och examinationer på campus. Räkna med att behöva infinna dig på plats i Göteborg cirka 12 gånger under läsåret. 

 

FAQ 

Har du några fler frågor om utbildningen? Läs mer om vad som gäller för Tekniskt basår på distans här. ​​

 
Kontakt 
Klas Heimersson, studievägledare
031-772 6920

 
Anmälningskod: CTH-96000

Anmälningsperiod 
15 mars -15 april

Till dig som har gjort en anmälan till höstterminen 2020
På antagning.se kommer det att stå "sen anmälan", det gäller för samtliga sökande till det nya tekniska basåret på distans. Samtliga behöriga sökande kommer att konkurrera om en plats enbart utifrån datumordning. Anmälan måste vara komplett, dina gymnasiemeriter måste finnas på antagning.se sedan tidigare alterantivt laddas upp samma dag som du gör din anmälan. 
Läs mer om sen anmälan på antagning.se​

Publicerad: on 19 aug 2020.