Nyheter: Program Alla utbildningsprogram, Program Teknisk matematik 300 hphttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaTue, 13 Apr 2021 18:39:38 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Emma-studerar-till-sjoingenjor.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Emma-studerar-till-sjoingenjor.aspxEmma studerar till sjöingenjör<p><b>​Emma Hagberg pluggar till sjöingenjör på Chalmers. Utbildningen är fyra år och snart har hon kommit halvvägs. Här berättar hon om det bästa med programmet och vilka möjligheter som utbildningen ger.</b></p><p class="chalmersElement-P"><strong>​</strong><span><strong>Hej Emma Hagberg! Hur kommer det sig att du valde att plugga på just sjöingenjörsprogrammet?</strong></span></p> <div>– För mig var utbildningen till sjöingenjör intressant eftersom den innehåller så många praktiska moment. Just nu har vi till exempel en praktisk el- och motor-/verkstadskurs ombord på lastfartyget Fryken som ligger vid kaj vid Eriksberg i Göteborg. Jag visste också att jag gillar att jobba skift och det gör man ju till sjöss. Jag trivs med att jobba koncentrerat och sedan vara ledig länge (skratt). </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Vad uppskattar du på utbildningen till sjöingenjör?</strong></p> <div> </div> <div>– Våra lärare är väldigt engagerade, de hjälper oss och vill verkligen att vi ska komma i mål. På många andra utbildningar tror jag att det ofta handlar om att gå på föreläsningar, läsa in kurslitteratur och skriva tentor. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Jag har alltid varit intresserad av energi, ändå är jag överraskad över att jag skulle tycka att det här med el är så roligt. Lärarna som vi har ombord på Fryken är lite som ”sjöingenjörernas pappor” och tycker att det är viktigt att bidra till sammanhållningen i klassen. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>På ditt program är nästan all kurslitteratur på engelska och under det fjärde och sista året är allting på engelska. Hur tycker du att det fungerar för dig?</strong></p> <div> </div> <div>– Det går bra. Besättningarna på många fartyg kommer ofta från olika länder och då blir engelska arbetsspråket. På första praktiken var det lite svårt, men man kommer in i det. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Det finns ett standardspråk som man måste lära sig för att kunna jobba till sjöss. Det handlar inte om att ”vara bra på engelska” utan att man kan uttrycka sig korrekt till exempel när man har radiokommunikation. Det är viktigt att det inte blir missförstånd ombord på ett fartyg.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Du är en av tre tjejer i din klass. Varför tycker du att fler tjejer ska välja just </strong></div> <strong> </strong><div><strong> </strong></div> <strong> </strong><div><strong>sjöingenjörsutbildningen?</strong></div> <strong> </strong><div><strong> </strong></div> <strong> </strong><div>– Sjöingenjör är en utbildning som är omväxlande och varierande. Den passar dig som gillar att lösa problem. Utbildningen ger dig väldigt många möjligheter eftersom du blir en praktisk teoretiker som kan jobba med händerna. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Våra lärare säger att vår utbildning gör att vi kommer kunna få jobb både till sjöss och på land. Många arbetsgivare vill dessutom få in fler kvinnliga ingenjörer, eftersom det finns så stora fördelar med mer blandade arbetsplatser. Chanserna att få jobb är väldigt bra.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Hur är det för dig att plugga och praktisera i en miljö de flesta är killar?</strong></div> <div> </div> <div>– Både när man pluggar och jobbar är det bättre med en bra blandning. Jag hade jobbat inom industrin i åtta år innan jag började studera och tänkte nog att jag var rätt bra förberedd inför den första praktiken. Men det var faktiskt rätt så tufft. Jag tror att man lär sig längs vägen hur man ska bete sig. Så är det nog ofta, även på en arbetsplats där det bara är tjejer. Man behöver alltid jobba på att kunna ta plats. <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/M2/Utbildning/Emma-Hagberg-student-250-340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Studenten Emma Hagberg sitter på en bänk i solen vid kajkanten" style="margin:5px" /><br /><br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Vad har du lärt dig om dig själv under utbildningen?</strong></div> <div> </div> <div>– En av de viktigaste sakerna är att jag alltid har haft en bild av att jag inte är något ”läshuvud”. Men det är jag. Jag läste till kock på gymnasiet. För att kunna söka till sjöingenjör behövde jag först läsa in matten. I dag vet jag att jag klarar av att plugga på universitetsnivå. Ibland är det jättetufft, absolut, men jag fortsätter ändå. Jag har satt upp mitt mål och vet vad jag vill. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Hur ser dina framtidsplaner ut?</strong> </div> <div> </div> <div>– I början tänkte jag att jag absolut ville utbilda mig till sjöingenjör för att jobba till sjöss. Men det finns väldigt många möjligheter för oss att jobba på land också, till exempel som driftingenjör eller tekniker inom processindustrin. Så jag får se. Och att jobba skift, som jag gillar, det kan jag göra på land också. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Vad tycker du om att plugga i Göteborg?</strong></div> <div> </div> <div>– Jag växte upp nära Göteborg och för mig var det viktigt att få plugga just här. Jag kikade lite på ett annat ingenjörsprogram, men för att börja på det skulle jag vara tvungen att flytta och det ville jag inte. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– I vår klass har de som är inflyttade fått en lite speciell gemenskap. Även om jag själv är precis där jag vill vara verkar det väldigt kul att få ingå i den där speciella sammanhållningen med andra som också har behövt flytta för att plugga. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Vilket är ditt bästa tips till den som inte vet vilken utbildning hen ska välja?</strong></div> <div> </div> <div>– Jag tror att man ska gå på sin magkänsla och lita på vad man känner att man vill göra. Det är okej att det får ta lite tid att komma fram till något. Själv var jag rädd att välja fel, att jag skulle ”slösa bort” tre eller fyra år av mitt liv på en utbildning som jag inte skulle gilla. Men det går att ta en paus eller söka en annan utbildning. Fast till slut måste man ju bestämma sig och ta det där steget. Det var så jag själv gjorde när jag slängde mig ut och bestämde: ”Nu kör jag!” </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Text: Anna Vörös</div> <div> </div> <div>​<br /></div>Tue, 13 Apr 2021 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspxStudenter är med och skapar framtidens vård<p><b>​​Dagens hälso- och sjukvårdssektor blir allt mer digitaliserad och teknikdriven. Hälsa är också ett område där Chalmers satsar stort. I kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places samverkar studenter från olika program, lärare och branschaktörer med olika kompetensområden för att hitta nya lösningar på den globala hälso- och sjukvårdens utmaningar.</b></p>​<span style="background-color:initial">För att främja utvecklingen inom hälsosektorn behövs bidrag från olika kunskapsområden, inte minst gällande arkitektur, organisationsutveckling och e-hälsolösningar. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>– Chalmers har studenter som är starka inom de här tre områdena men det betyder inte att de automatiskt är bra på att samarbeta med varandra, de behöver få öva på det! Det var själva utgångspunkten när vi startade den här Trackskursen, berättar Patrik Alexandersson som är kursansvarig (Läs mer om Chalmers satsning Tracks i faktarutan).</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/20210101-20210631/SebastanRye_biltilltext.jpg" alt="sebastian rye, student" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px;width:180px;height:180px" /><br /></div> <div>Chalmersstudenten Sebastian Rye deltog i höstas i första omgången av kursen <em>Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places</em>. Han läser idag sista året på Industriell ekonomi och skriver just nu sitt examensarbete där han undersöker hur användningen av artificiell intelligens på ett effektivt sätt kan organiseras inom sjukvården. <br /></div> <div><br /></div> <div style="font-size:14px">– Jag hade egentligen fyllt min kvot av valbara kurser men kombinationen av sjukvård, multidisciplinärt arbe<span style="font-family:&quot;open sans&quot;">te med blandade studentgrupper samt möjligheten att knyta kontakter ute i sjukvårdssektorn var lite för svår att motstå för mig. Det fick det bli en extra kurs helt enkelt.</span></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Verkliga och aktuella utmaningar </h3> <div>Tracks är en stor satsning på utbildning och nya lärandemiljöer som finansieras av Chalmersstiftelsen. Tracks valbara kurser ska komplettera studenternas program, introducera dem till nya ämnesområden och ge dem möjlighet till mer tvärdisciplinärt arbete. </div> <div><br /></div> <div>Trackskurserna är också uppkopplade mot den senaste forskningen och näringslivet. I denna kurs presenterades ämnesområdet tillsammans med representanter för det framväxande specialistsjukhuset i Högsbo och med Sahlgrenskas digitala FoUI-enhet (forskning, utveckling, innovation). Chalmers centrumbildning Centre for Healthcare Improvement (CHI) står också bakom kursen och även patienter har deltagit och gett feedback på studenternas projektarbeten.</div> <div><br /></div> <div>Trackskurserna är tänkta att snabbt kunna anpassa sig för att möta aktuella utmaningar i arbetslivet och samhället, och ovan nämnda kurs är ett tydligt exempel på detta. Under våren 2020 började det nya coronaviruset spridas över världen och lärarna beslutade sig då för att inkludera ett case med fokus på pandemihantering i kursen, vilket inte var tänkt från början. Studenterna kunde välja på tre olika case att grupparbeta kring; pandemi, livshändelse cancer och ”virtual hospital”.</div> <div><br /></div> <div>Caset som kallades Livshändelse cancer satte ljuset på att mer än bara vård av patientens sjukdomstillstånd behövs vid ett omvälvande cancerbesked. En frågeställning studenterna diskuterade var hur och med hjälp av vilka verktyg patienten och dess anhöriga kan stöttas på bästa sätt genom hela vårdkedjan. </div> <div><br /></div> <div>Virtual hospital och virtuell vård i allmänhet är ett aktuellt ämne inom sjukvården idag. Vård kan bedrivas i många former och behöver inte vara knuten till en vårdbyggnad. Åsa Holmgren, projektledare för vårdverksamhet och arbetssätt på Högsbo specialistsjukhus menar att fler tekniska lösningar behövs, men att de noga behöver undersökas – vilka lösningar är användningsbara inom vården? Till vad och när kan de tillämpas? </div> <div><br /></div> <div>– Genom att lära oss mer om hur olika tekniska lösningar kan möta behov i hälso- och sjukvården kan också formerna för hur vård bedrivs förändras. Ett exempel kan vara patientens möjlighet till att göra kontroller och mäta olika värden i hemmet som vården sedan kan följa upp och hantera, det kan exempelvis leda till att behov av förändring i läkemedelsdosering upptäcks snabbare. Studenterna i kursen imponerade med många insiktsfulla och nytänkande förslag i sina avslutningspresentationer! säger Åsa Holmgren.</div> <div><br /></div> <div>Studenterna hade bland annat förslag på kontinuerliga mätningar av ett flertal hälsoparameterar hos patienter i hemmiljö. Detta är något man tror skulle kunna verka förebyggande, och ge patienten bättre kunskap om den egna hälsan samt bidra till mer gedigna beslutsunderlag för vårdgivaren. Även en ökad användning av Machine learning föreslogs, för att exempelvis kunna identifiera tidiga riskaparametrar för potentiell utveckling av cancersjukdom.</div> <div><div> </div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Hoppas få fler intresserade av hälso- och sjukvårdssektorn</span></div></div> <div>När kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places senast genomfördes deltog Chalmersstudenter från åtta olika program och till höstens kursomgång hoppas Patrik Alexandersson på fler.</div> <div><br /></div> <div>– Vi hoppas att vår kurs kan hjälpa till att få upp kunskapen om och intresset för sjukvård hos arkitekt- och ingenjörsstudenter. Genom att medverka på kursen får studenterna en väldigt god insikt i sektorns utmaningar och logik, vilket är enormt positivt både för dem själva, Chalmers och för samhället i stort.</div> <div><br /></div> <div>Sebastian Rye var redan innan kursstart intresserad av ämnet, och han tycker att möjligheten att välja en kurs baserat på eget intresse gav honom mycket på många plan. </div> <div><br /></div> <div>– Lärarna var alla otroligt engagerade och kunniga på området och guidade oss med tips genom hela kursen, samtidigt var det projektinriktat och mycket självstyre. Jag tyckte verkligen att kursen kompletterade mitt program bra, för i Trackskurserna får man applicera s​​aker man lärt sig på ett ämne som man själv är intresserad av. Det gör ju att kunskapen från tidigare kurser man läst fäster väldigt bra! </div> <div><br /></div> <div><br /></div> <a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks-%20poster%20Health%202021.pdf" target="_blank" title="kurs poster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /></a><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks-%20poster%20Health%202021.pdf" target="_blank" title="kurs poster"><div style="display:inline !important">Läs mer och ansök till kursen</div></a>​<div></div> <a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" title="chalmers studentportal" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" title="chalmers studentportal" target="_blank"><div style="display:inline !important"><div style="display:inline !important">Aktuella Trackskurser på Chalmers studentportal</div></div></a><br /><div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Julia Jansson</div> <div><strong>Bilder:</strong> Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Högsbo specialistsjukhus, <span style="background-color:initial">Sebastian Rye​</span><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;akzidenz for chalmers&quot;;font-size:11pt;background-color:initial"></span></div> ​</div>Fri, 09 Apr 2021 14:05:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Nyvunnen-kunskap-satts-pa-prov-i-sjukhusprojekt.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Nyvunnen-kunskap-satts-pa-prov-i-sjukhusprojekt.aspxNyvunnen kunskap sätts på prov i sjukhusprojekt<p><b>Vistelsen i Tanzania kan beskrivas som hennes livs resa och med sig fick hon en unik och positiv inblick i en ny kultur. Moa Strålman, en av de Chalmersstudenter som årligen samarbetar med ingenjörer utan gränser, berättar om hur hon inom ramen för exjobbet förflyttade en del av studierna till en helt ny kontinent.</b></p><div><div>​Genom Ingenjörer, och Arkitekter, utan gränsers projekt ”Healthy Hospitals” i Tanzania, får några Chalmersstudenter varje år möjlighet att bidra med sina nyvunna kunskaper där de verkligen behövs. För Moa Strålman och Ellen Blanksvärds del handlade uppdraget om att tillsammans med en projektgrupp bestående av tidigare exjobbare planera för ett nytt labb och att övervaka byggnationen av en ny mödravårdsenhet på Mkula Hospital i Kitsomo. Och väl på plats var det upp till bevis som gällde!    </div> <div> </div> <div>   – Vårt uppdrag på plats blev dels att vara länken mellan projektgruppen och sjuhuset, och dels att agera som handledare, samordnare och tekniska konsulter för den pågående byggnationen, förklarar Moa.     </div> <div> </div> <div>Chalmers studentsamarbete med Ingenjörer utan gränser och Arkitekter utan gränser omfattar först och främst mastersstudenter, men Moa har läst programmet Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör 180 hp, och det var i samband med kandidatuppsatsen möjligheten att åka till Tanzania realiserades i början av 2020. Syftet med exjobbet var att undersöka långsiktigheten i projektprocessen, med det planerade arbetet på Mkula-sjukhuset som fallstudie.       </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Insatser som gör nytta    </h2> <div> </div> <div>Parallellt med det pågående projektet att bygga en mödravårdsenhet planerade Moa och hennes medstudenter för sjukhusets laboratorium som både var i behov av renovering och utbyggnad – ett arbete som förväntas kunna påbörjas under 2021. Moa bekräftar att behovet av stöd på plats är stort och resurserna små, vilket gör att insatserna som utförs verkligen gör skillnad.     </div> <div> </div> <div>   – Det kändes fantastiskt att få använda det vi lärt oss under utbildningen på det här sättet. Vi fick ett otroligt fint mottagande och vårt jobb uppskattades verkligen av sjukhuspersonalen. Vi har fortfarande regelbunden kontakt med flera av de vi samarbetade med, berättar Moa.     </div> <div> </div> <div>Genom kontakten kan de därmed fortsätta följa arbetet på distans och se framstegen som görs, och att det som startats upp också slutförs och implementeras och därmed verkligen kommer till nytta.    </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Samarbete med ömsesidig respekt    </h2> <div> </div> <div>Att verka i en helt annorlunda kultur och med begränsade resurser var naturligtvis en utmaning. Men det Moa främst tar med sig från vistelsen i Kitsomo är en ödmjukhet inför de olika villkor människor lever under, och stor respekt för det kunnande och den erfarenhet som det lokala teamet besatt. Det arbete som utförs på sjukhuset planeras av ingenjörer utan gränser tillsammans med sjukhusledningen och den lokale distriktsingenjören – utifrån de behov som på plats identifieras som mest kritiska, ett koncept som nu drivits i några år på Kolatondo Hospital och på Mkula Hospital.    </div> <div> </div> <div>   – Bristen på resurser gör att faktorer vi ser som självklara, som tillgång till vatten och avlopp samt el, inte kan tas för givna. Det är tuffa förhållanden att driva och bygga en verksamhet under. Därför är projektets långsiktiga fokus viktigt, med strävan efter hållbar infrastruktur där vi bidrar med resurser för att ge sjukhuset en flygande start så att de sedan ska klara underhåll och fortsatt utveckling själva, avslutar Moa.  <br /><br /><span style="font-size:12px"></span></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Bakgrund och länkar</h3> <div>Ingenjörer utan gränser och deras projekt i Tanzania har under flera år fått stöd från Chalmers mastercards stipendiefond, vilket också är fallet med Moa Strålman och hennes medstudenter, som tack vare stipendiet från fonden fått finansiering och kunnat förverkliga vistelsen i Tanzania. <a href="/sv/samverkan/alumn/alumnerbjudanden/chalmers%20mastercard/stipendium/Sidor/default.aspx">Läs mer om Chalmers Mastercards stipendium. </a><span><br /><br />Drivande i teamet på plats är utexaminerade före detta chalmersstudenter som också gjort del av sitt exjobb i Tanzania tidigare. Övriga deltagare i projekten där Moa och Ellen ingick var mastersstudenterna Bassem Hewidi och David Jaros vars vistelse utgjorde del av deras exjobb. <a href="https://www.ewb-swe.org/mkula-hospital">Läs mer om Ingenjörer utan gränser</a> och deras arbete vid Mkula Hospital i Kitsomo, Tanzania.</span></div> <div><span><span style="display:inline-block"></span></span> </div> <div>Moa Strålman läser nu Industrial Ecology på Chalmers och hennes kandidatuppsats skrevs inom ramen för programmet Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör, 180 hp, vilket även hennes medförfattare Ellen Blanksvärd läste. Uppsatsen heter: <a href="https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/301690/1/ACEX20%20Blanksv%c3%a4rd%20Ellen%2c%20Str%c3%a5lman%20Moa%20%282%29.pdf">Project Management challenges that affect lifespan of constructions in development aid project – A Case Study through Healthy Hospital Project in Tanzania</a>. Handledare var Martine Buser, docent vid avdelningen för Construction Management på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.    </div> <div> </div> <div><span><span style="font-size:12px">Text:Catharina Björk   <span></span></span></span><br /></div></div> Mon, 01 Mar 2021 16:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Chalmerslarare-tar-hjalp-av-e-sporten-for-att-undervisa-online.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Chalmerslarare-tar-hjalp-av-e-sporten-for-att-undervisa-online.aspxLärarna tog hjälp av e-sporten för att undervisa online<p><b>​E-sportproffs, Youtuber eller fysikprofessor? Skillnaden kan vara mindre än du tror; åtminstone när det gäller den tekniska utrustning som används för att interagera med följarna – eller i det här fallet studenterna.</b></p><div>När pandemin tvingade fram snabba lösningar för att undervisa på distans i våras ställdes lärarna inför stora utmaningar – men också inför nya möjligheter. ​<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">På</span><span style="background-color:initial"> Chalmers har fysiklärare tagit hjälp av erfarenheter och kunskaper från e-sportens värld för att göra online-undervisningen så bra som möjligt för studenterna. Professionella e-sportare som liveströmmar sina datorspelsessioner ser ju till att följarna ska kunna urskilja alla detaljer i spelet och interagera med spelaren. </span></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/350x305/Onlineundervisning_Andreas_Isacsson_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px;width:140px;height:122px" /></div> <div><br /></div> <div>– Vi insåg snart att vi kunde dra nytta och ta lärdom av den expertis och de tekniska lösningar som under lång tid byggts upp av professionella e-sportare för att skapa en distansundervisningsstudio, säger Andreas Isacsson, biträdande professor vid institutionen för fysik på Chalmers.</div> <div><br /></div> <div>Han och kollegan Philippe Tassin har nu byggt upp två undervisningsstudior med ett flertal webbkameror, en avancerad videokamera, en specialanpassad dator, trådlösa mikrofoner med mera. Studiorna används flitigt för att undervisa fysikstudenter på Chalmers. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Uppskattad undervisningsmetod</h3> <div>Enligt de fem kursutvärderingar som genomförts hittills, har konceptet landat väl hos studenterna. </div> <div><br /></div> <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/350x305/Rebecka_beskuren_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;height:122px;width:140px" /><div>– Jag tycker att lärarna har löst det bra utifrån förutsättningarna. Det märks att de verkligen gör vad de kan för att undervisningen ska fungera så bra som möjligt för oss, säger Rebecka Mårtensson, som läser första året på teknisk fysik på Chalmers.</div> <div><br /></div> <div><div>Intresset för distansundervisningsstudiorna har sedan terminsstarten i höstas varit stort bland lärarkollegorna på Chalmers. På senare tid har alltfler studenter fått sina föreläsningar sända därifrån.  </div> <div><br /></div> <div>Det nya konceptet underlättar också för lärarna som har haft en kraftigt ökad arbetsbörda på grund av pandemin. </div> <div><br /></div> <div>– Genom att kunna ge föreläsningar som vanligt blir omställningen till distansundervisning mycket mindre arbetskrävande. Och eftersom studenterna uppskattar denna undervisningsform är det en klar win-win, säger biträdande professor Ulf Gran, som undervisar i de nya studiorna. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Belönades med nyinstiftat pris </h3> <div><span style="background-color:initial">Studenterna har även visat sin uppskattning genom att Studienämnden Fysik, SNF, har belönat Andreas Isacsson och Philippe Tassin med ett nyinstiftat pris: Guldkritan. </span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>SNF delar varje år ut två pedagogpris till av sektionen nominerade föreläsare och andra som har gjort en stor insats för studenterna i någon eller några kurser. I år valde nämden att göra något extra för att belöna den innovativa lösningen med undervisningsstudiorna. <br /></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">– Eftersom kamerasalarna har varit ett betydande verktyg för att föreläsare skulle kunna leverera dessa stora insatser i år </span><span style="background-color:initial">så bestämdes det att ytterligare ett pris skulle delas ut. Det var detta som blev</span><span style="background-color:initial"> Guldkritan, säger Victor Salomonsson, sekreterare i SNF. </span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Studienämnden Fysik finns för studenternas skull och arbetar för att fysikteknologstudenter ska få en så bra utbildning som möjligt, att de ska trivas med föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater, samt att kurser håller bra kvalitet. </span></div> <span></span><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/170x170px/170Philippe%20Tassin%20200930.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:0px 5px;height:140px;width:140px" /><span style="background-color:initial"></span> <span></span><div><span style="background-color:initial">​<br /></span><span style="background-color:initial">– Vi är väldigt hedrade och glada över priset och tycker det är ett fint kvitto på att vi lyckats leverera bra utbildning till studenterna trots den svåra situationen, säger Philippe Tassin, docent vid institutionen för fysik på Chalmers. ​</span></div> </div> <div><br /></div> <div>Text: Mia Halleröd Palmgren</div> <div><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/wa88d18t4myt7ep209j439l2lgfcgtzr"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Vill du se fler bilder från studiorna? Kika in här! (Fotona är fria att använda som pressbilder.) </a></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/FA-4-2020_webb.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs gärna mer om fysiklärarnas nya undervisningsstudior i en artikel i Fysikaktuellt. (sid 10-11) </a><br /><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/750x340/Onlineundervisning_bakom_kameran_2_750x340.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </div> <div>För att studenterna ska kunna följa uträkningarna på tavlan krävs hög bildkvalitet på den streamade föreläsningen. <br /><br /></div> ​Fri, 26 Feb 2021 17:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Covid-stipendium-ger-ekonomiskt-stöd-till-avgiftsskyldiga-studenter-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Covid-stipendium-ger-ekonomiskt-st%C3%B6d-till-avgiftsskyldiga-studenter-.aspxCovid-stipendium ger ekonomiskt stöd till avgiftsskyldiga studenter<p><b>Chalmers inför ett tillfälligt stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter som planerar att fortsätta sina studier hösten 2021. Syftet är att underlätta studenternas ekonomiska situation som har blivit ansträngd för många på grund av den pågående pandemin. ​</b></p>Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på avgiftsskyldiga studenters ekonomiska situation. I flera länder har det exempelvis blivit svårare att få banklån till terminsavgifter och i Sverige har möjligheten för internationella studenter att få en inkomst via extrajobb minskat. Chalmers har därför beslutat att inrätta ”Chalmers COVID-19 Economic Relief Scholarship”, ett tillfälligt stipendieprogram som täcker halva studieavgiften höstterminen 2021 för avgiftsskyldiga studenter som påbörjar årskurs två på ett masterprogram.  <div><img src="/SiteCollectionImages/20210101-20210631/StefanBengtsson_190425_11.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;height:294px;width:255px" /></div> <div><br /></div> <div>– I en situation där vi ser att våra internationella studenter möter extra stora utmaningar, kan vi nu erbjuda ett välkommet stöd. Vår förhoppning är att stipendieprogrammet ska underlätta för våra avgiftsskyldiga studenter att fullfölja sin utbildning på Chalmers, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.</div> <div><br /></div> <div>Stipendiet kan sökas av avgiftsskyldiga studenter som är inskrivna på Chalmers under vårterminen 2021 (eller har ett registrerat studieuppehåll) och som planerar att fortsätta sina studier till höstterminen. Behöriga sökande tilldelas stipendiet under förutsättning att de tagit minst hälften av poängen under sin första tid på Chalmers och inte redan har ett annat stipendium som administreras av Chalmers. <br /><br /><strong>Text:</strong> Helén Rosenfeldt<br /><strong>Bilder:</strong> Johan Bodell</div> Thu, 18 Feb 2021 00:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/examensceremoni2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/examensceremoni2021.aspxVinterns examensceremoni firades digitalt<p><b>Liksom förra gången hyllades de nyexaminerade Chalmeristerna på distans under vinterns examensceremoni. 182 före detta studenter passerade revy när festligheterna gick av stapeln den 23 januari.</b></p><div>Chatten fylldes av gratulationer från släkt och vänner när ceremonin sändes live, och programmet bestod av en blandning av inslag från Runan och förinspelat material. På plats fanns rektor Stefan Bengtsson, vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson, Studentkårens ordförande David Welander, konferenciererna Hedvig Aspenberg och Philip Wramsby, och musiker från Duo Granmo-Berg och Alliance-Orchestret.</div> <div><br /></div> <div>Stefan Bengtsson kommenterade omvärldsläget i sin välkomsthälsning.</div> <div><br /></div> <div>– Det är uppenbart, vilket vi har sett under det senaste året, att världen hänger samman. Vad som händer i ett land, i ett hörn av världen, påverkar hela världen. Det betyder att vi behöver finna nya lösningar, och samtidigt är möjligheterna förmodligen större nu än någonsin. Lösningen är utökat samarbete på vår planet.</div> <div><br /></div> <div>Han avslutade med att välkomna examinanderna tillbaka till Chalmers som alumner i olika sammanhang.</div> <div><br /></div> <div>– Jag vill framföra mina varmaste gratulationer till er examen och önska er lycka till vid er fortsatta resa. Glöm inte att ni fortsätter att vara Chalmerister även efter er studietid. Och det är ju faktiskt så att det är ni som är framtiden.</div> <div><br /></div> <div>Anna Karlsson-Bengtsson inledde med några råd grundade på egen erfarenhet.</div> <div><br /></div> <div>– Som student i analytisk kemi tyckte jag att de tre minst intressanta sakerna var bakterier, kolhydratkemi och statistik. Så jag bestämde mig för att aldrig komma i närheten av några av de områdena igen. Men det blev inte riktigt så. Ett halvt årtionde senare försvarade jag min avhandling – om bakterier som binder till kolhydrater. Och jag älskade det. <span>Jag tror att det handlade om att få rätt problem att lösa, i rätt miljö, vid rätt tidunkt i mitt liv.<span style="display:inline-block"></span></span></div> <div><br /></div> <div>– Mitt tips till er nyexaminerade är: Gör er av med fördomar, rör på er, odla nyfikenhet och tålamod. Då kommer ni – om och om igen – att hitta det problem, i den miljö och vid den tidpunkt, som får er att säga: Jag älskar det.</div> <div><br /></div> <div>Anna Karlsson-Bengtsson ledde ceremonins huvudpunkt. Hon gav en kort introduktion till varje program innan alla examinanderna uppmärksammandes med namn, och bild för dem som ville, till musik av Duo Granmo-Berg. Varje program fick också en fanfar av Alliance-Orchestret. Själva diplomet och en goodiebag skickas med posten till examinanderna.</div> <div><br /></div> <div>Chalmers Sångkör underhöll i pauserna, och tittarna fick videohälsningar från alumnerna Ulrika Lindstrand, Paul Welander, Therese Eriksson och Robert Falck.</div> <div><br /></div> <div>David Welander stod för det sista live-talet. Han uppmanade de nyexaminerade att ta med sig sina mest värdefulla relationer och minnen från Chalmers, utöver kunskapen, verktygen och titeln de har fått.</div> <div><br /></div> <div>– Vad du behåller är viktigt när du tar examen. Jag tror att ni alla kommer att återvända till Chalmers någon dag. Kanske som mentor till en ung student, som arbetsgivare på Charm, eller bara som förbipasserande. Oavsett anledning så hoppas jag att ni tar med er såpass mycket av Chalmers idag att ni fortfarande kan kalla det hemma när ni kommer tillbaka.</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Johanna Wilde</div> <div><strong><br /></strong></div> <div><strong>Bilder </strong><span style="background-color:initial"><strong>från livestreamningen:</strong></span></div> <div><div>Alliance-Orchestret </div> <div>Vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson​<br /></div> <div><span style="background-color:initial">Rektor Stefan Bengtsson </span><br /></div> <div>K<span>onferenciererna <span style="display:inline-block"></span></span>Philip Wramsby och Hedvig Aspenberg </div> <div>Kårordförande David Welander</div></div> <div><br /></div> Mon, 25 Jan 2021 12:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/chalmersstudenter-vill-gora-klader-lattare-att-atervinna.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/chalmersstudenter-vill-gora-klader-lattare-att-atervinna.aspxStudenter vill göra kläder lättare att återvinna<p><b>​När den prestigefyllda internationella tävlingen Igem genomfördes fanns ett lag från Chalmers med. De vill göra det möjligt att återvinna mer textilier – med hjälp av enzymer.</b></p>​<span style="background-color:initial">IGEM, The International Genetic Engineered Machine Competition, startades 2003 på MIT i Boston och har sedan dess vuxit till en egen, fristående organisation. Ämnet för tävlingen är syntetisk biologi, som kortfattat innebär att dra nytta av kunskapen som finns om genetisk kod, och hur man kan förändra den för att påverka biologiska system. Ett exempel är framställningen av enzymer som kan användas för att påskynda kemiska reaktioner, vilket i sin tur kan användas i industriella processer.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Det är denna teknik som Chalmers Igemlag, bestående av tio studenter, riktade in sig på. </div> <div>– Vi ville använda enzymer för att bryta ned syntetisk fiber som finns i bomull, vilket försvårar återvinningen av textilier. Man blandar ofta i tre-fyra procent elastan, vars fibrer sedan slits ut under tiden jeansen används. Därför kan inte bomullen återvinnas eftersom den inte går att separera från de utslitna elastanfibrerna, säger Matilda Johansson, som pluggar fjärde året på Bioteknik.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">”Enzymatisk cocktail”</h2> <div>Hon berättar att eftersom det krävs stora resurser för att odla bomull är det mycket som går till spillo när kläder inte kan återvinnas.</div> <div>Därför utvecklade laget en ”enzymatisk cocktail”.</div> <div>– Vi identifierade nio enzymer som biotekniskt borde kunna bryta ned elastan. Dessa kan framställas i laboratorier och användas på textilier så de bryter ned elastanet – men förhoppningsvis inte bomullen.</div> <div><br /></div> <div>Årets tävling påverkades så klart av pandemin. Bland annat ställdes den avslutande ”Giant jamboree”, där man visar upp sina projekt på plats i Boston, in och blev digital. Coronaviruset påverkade även arbetet i själva projektet.</div> <div>– Labbmässigt var det klurigt eftersom tiden i labbsalarna var begränsad och vi max fick vara två personer åt gången. Där missade vi några veckor. Vi hann bygga upp de genetiska koderna för att få bakterien att producera de enzym som krävs, men hann aldrig testa dem. Det hoppas vi kunna lämna över till nästa års Chalmerslag eller att någon annan tävlande plockar upp tråden, säger Matilda Johansson.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Nådde bronsnivå</h2> <div>I tävlingen kan man få utmärkelsen brons, silver eller guld, beroende på hur långt man lyckats ta sitt projekt och hur många kriterier man lyckats uppnå. För att få kliva upp en nivå krävs att samtliga kriterier är uppnådda. Chalmerslaget nådde brons, men var snubblande nära silver då det bara fattades något enstaka kriterie på silvernivån.</div> <div>– Det är en lång rad kriterier, till exempel Human practices om hur samhället påverkar projektet och vice versa. Vi lyckades få stor spridning på vårt budskap eftersom vi breddade det. Det spelar inte så stor roll vilken nivå vi slutade på, det viktiga var att vi fick väldigt bra feedback, säger Matilda Johansson. </div> <div><br /></div> <div>Tanken har funnits på att driva jobbet vidare, men verkligheten spelar också in. </div> <div>– Det finns potential, behovet finns ju hos till exempel kommunala aktörer och klädbutiker. Men tid och pengar är ett problem. Vi är med och rekryterar nästa års lag och hoppas att de ska vilja jobba vidare med detta, säger Matilda Johansson. </div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">”Fått med oss supermycket”</h2> <div>Chalmerslaget bestod av tio studenter, från olika årskurser och inriktningar, och även två studenter från Göteborgs universitet. </div> <div>– Vi försöker få till ett så brett lag som möjligt, eftersom till exempel webbdesign är en beståndsdel i projektet, säger Matilda Johansson.</div> <div><br /></div> <div>Hon tvekar inte att uppmana andra chalmerister att delta i Igem.</div> <div>– Vi har fått med oss supermycket. Man fick en helhetsbild av bioteknik och får vara med hela vägen: från idé via sekvenser, labbarbete och modellarbete till dokumentation. Framför allt lärde man sig extremt mycket om att jobba i projekt och grupp, och får prova på hur det är att göra detta på riktigt eftersom det är fritt och upp till oss själva att styra upp arbetet.<span style="background-color:initial">​</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Läs mer:</strong> <a href="https://igem.org/Main_Page">Igems sajt</a></span></div> <div><br /></div> <div><strong>Text: </strong>Erik Krång</div> <div><strong>Bild:</strong> Privat</div> </div>Tue, 22 Dec 2020 11:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Digitalt-julbord-ny-kartradition.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Digitalt-julbord-ny-kartradition.aspxDigitalt julbord – ny kårtradition?<p><b>​Pandemin må göra att vi inte kan samlas för traditionellt julbord, men en sann chalmerist ser inte problem – endast utmaningar. Så Chalmers Studentkår ordnade ett digitalt julbord där 800 streamer startade med deltagare på distans från studentlyor, hyresrum och kollektiv runtom i Göteborg.</b></p>​<span style="background-color:initial">Chalmerist eller inte. Alla som ville välkomnades att förboka sin veganska eller traditionella jultallrik hos Kårrestaurangen och hämta ut den på angiven tid under fredagen eller lördagen. Det var sillar eller inlagd shiitake, Janssons och Veganssons frestelse, köttbullar, skinkor och sallader, varvat med ostar och julgodis. Därtill hade restaurangen listat rekommenderade måltidsdrycker av olika styrka och smak, men man fick införskaffa dem på egen hand. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><strong>Spännande smaker att vänta</strong></div> <div>Några av de som hängde på låset för att hämta sin mat var de internationella studenterna Sofia och Annalena.</div> <div>– Jag tycker att detta är en fantastisk idé av Kåren och som internationell student ser jag det som en unik chans att få smaka på Sverige, nu när vi inte kan göra det på annat sätt, sa Annalena från Tyskland som läser masterprogrammet Civil Engineering.</div> <div>Material Engineering-studenten Sofia från Italien höll med.</div> <div>– Ja, jag ser verkligen fram emot att få se vad det är för mat. Och mot sändningen! sa hon.</div> <div>Näst i kön, på behörigt avstånd, stod de två bioteknikstudenterna Albin och Erik och väntade tillsammans med Filip, som läser Teknisk fysik.</div> <div>– Jag tror att det här blir en oförglömlig upplevelse, sa Albin. </div> <div>– Verkligen, höll Filip med. </div> <div>– Det ska bli spännande att smaka det veganska julbordet, det blir första gången för mig, sa Erik.</div> <div>Ingen av dem visste riktigt vad de hade att förvänta sig av sändningen, men de var överens om att initiativet bringade lite ljus i denna märkliga tid med socialt avstånd och distansstudier. </div> <div>– Jag ser framför allt fram emot att få lite julkänsla. Julkänsla och brysselkål! sa Albin. </div> <div><br /></div> <div><strong>Alla bidrog till succén</strong></div> <div>Lördagen den 12:e december var det så dags. Framför brasan i en egenbyggd studio i Kårhuset hälsade värdarna Viktoria Bogren och Sebastian Ringqvist välkomna med en juldikt. Sedan tände de ljusen och kalaset var igång. </div> <div>Chalmerskören stöttade i allsången och under kvällen varvades klassiska inslag som rimstuga och julpyssel med humor och spex. Och för att ge tid och utrymme att njuta av maten spelade Svea Skivgarde middagsmusik.</div> <div>Ett par dagar senare har upplevelsen hunnit sjunka in hos julvärdarna.</div> <div>– Det är så häftigt hur vi på Chalmers kan dra ihop en sådan här produktion, helt ideellt, säger Sebastian Ringqvist. Vi hittar på något och sedan bidrar alla med sin kompetens. Och jag tycker att vi fick ihop något riktigt fint i sann Chalmersanda.</div> <div><br /></div> <div>Uppfinningsrikedomen och kreativiteten hos studenterna var något som både rektor Stefan Bengtsson och kårordförande David Welander hyllade i sina respektive tal under julmiddagen. Att chalmeristerna ständigt tänker utanför boxen och samarbetar som en stor familj.</div> <div><br /></div> <div>– Det var så imponerande uppstyrt av våra kårföreningar och med alla som bidrog från olika håll, säger Viktoria Bogren. Det allra finaste under kvällen tyckte jag var engagemanget från tittarna, med alla rim som de skickade in till rimstugan. Vi hade ju en önskan att få med tittarna och det lyckades över förväntan!</div> <div>Sebastian Ringqvist instämmer.</div> <div>– Ja, jag kommer att bära med mig familjekänslan länge. Detta blev en fantastisk möjlighet för fler än vanligt att vara med. Det kändes inte alls som någon nödlösning, tvärtom. Och det ska bli spännande att se vilka nya traditioner som kan tänkas komma av detta!</div> <div><br /></div> <div>Text: Helena Österling af Wåhlberg</div> <div>Foto: CFFC</div> </div>Mon, 14 Dec 2020 17:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Digitala-festligheter-pa-hostens-examensceremoni.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Digitala-festligheter-pa-hostens-examensceremoni.aspxDigitala festligheter på höstens examensceremoni<p><b>​Även om mycket var annorlunda i examensceremonin hösten 2020, så saknades ingenting av den pompa och ståt som brukar rama in festligheterna. Det var bara den fysiska närvaron som de 95 nyexade chalmeristerna gick miste om – och därmed också den sedvanliga middagen.</b></p><p>​<span style="background-color:initial">Att det är annorlunda tider har inte undgått någon. Länge planerades höstens examensceremoni för en begränsad högtid på plats, men så kom ytterligare restriktioner för Västra Götaland och festligheterna fick därmed bli helt digitala. Inte så kul, men på plussidan gav det examinanderna möjlighet att via livestream dela den festliga stunden med både familj och vänner.</span></p> <p>Annars var det mesta som vanligt. Kandelabrar och fina blomsteruppsatser smyckade scenen i Runan i Kårhuset. Konferenciererna guidade alla genom tillställningen. Fanfarerna ljöd över de nyexade studenterna, som istället för att ta plats på scenen för diplomutdelning visades upp på ett foto medan Duo Granmo-Berg spelade. Chalmerskören underhöll i förinspelade videoinslag. Och själva diplomet, det kommer i efterhand, tillsammans med en goodiebag.</p> <h2 class="chalmersElement-H2">&quot;Värna de viktiga värdena&quot;</h2> <p><span style="background-color:initial">Såväl rektor Stefan Bengtsson och vicerektor med ansvar för utbildning och livslångt lärande, Anna Karlsson-Bengtsson, önskade lycka till med</span><span style="background-color:initial"> personliga hälsningar från scenen i Runan. </span><br /></p> <p>Kanske var rektor Stefan Bengtsson lite mer allvarsam än vanligt när han avslutade sin hälsning:</p> <p>– Vi lever i en tid av fake news, faktaresistens och ifrågasättande av vetenskap. Som ett universitet står vi upp för faktabaserade beslut, kritiskt tänkande och den vetenskapliga metoden. Jag hoppas att era år på Chalmers har gett er en bra grund att stå på i framtiden, för att kunna värna dessa viktiga värden och därmed ytterst värna vår demokrati.</p> <p>Kårordförande David Welander, som själv ännu inte tagit sin examen eftersom han är engagerad i Studentkåren, jämförde det hela med den melankoliska känslan av att flytta hemifrån. Visserligen flyttar man ut, men man bär Chalmers med sig och kommer sannolikt att återvända på något sätt i framtiden.</p> <p>Och återvände gjorde de fyra alumner som skickade var sin hälsning till studenterna som nu är redo att ge sig ut i arbetslivet.</p> <h2 class="chalmersElement-H2">Fyra heta alumner</h2> <p>– När du tvivlar på dig själv och dina kunskaper – för det kommer du att göra, det är en del av din livsresa – då ska du komma ihåg att du är en tränad problemlösare. Du tillhör dem som inte funderar på om glaset är halvfullt eller halvtomt. Du vet helt enkelt att glaset är dubbelt så stort som det behöver vara. Så gå ut där. Följ ditt hjärta och njut av resan. </p> <p>Det budskapet kom från Ulrika Lindstrand (K98), som är ordförande för Sveriges ingenjörer och syns ofta i debatter om ingenjörens roll i samhället. </p> <p>Kloka ord fick de också från de övriga alumnerna. Paul Welander (M83) som, förutom att vara ordförande Chalmersska ingenjörsförening, Cing, är Senior Vice president för Volvo Car Group och sitter i Chalmers styrelse. Therese Eriksson (I09, DR16), projektledare på Trafikverket och ordförande för Cings lokalavdelning i Stockholm. </p> <p>Slutorden kom från Robert Falck (M10), vd för göteborgsbaserade bolaget Einride som bygger eldrivna lastbilar, som även står på Di Digitals lista över Sveriges 40 hetaste serieentreprenörer under 40 år. </p> <p>– Gå ut och få framtiden att hända!</p> <p><br /></p> <p>Text: Anita Fors​</p>Tue, 24 Nov 2020 00:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Klattrade-direkt-fran-tenta-till-SM-silver.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Klattrade-direkt-fran-tenta-till-SM-silver.aspxKlättrade direkt från tenta till SM-silver<p><b>​​Det var nära att Alexandra Gullberg hade behövt välja mellan en tentamen i Industriell ekonomi eller att tävla i SM. Men tack vare riksidrottsuniversitetet på Chalmers kunde elit-klättraren skriva tentan på annan ort. Resultatet: Ett SM-silver!​</b></p><strong>​</strong><span style="background-color:initial"><strong>Hur gick det till när du fick byta tenta-ort?</strong></span><div>– Jag är riksidrottsstudent och läser första året på Industriell ekonomi. När jag förstod att tentan och tävlingen skulle krocka kontaktade jag utbildningssekreterare Johan Bankel. Han kollade på förutsättningarna för både läraren och för mig och vi kom fram till att det bästa var om jag skrev tentamen på tävlingsorten. Så Johan ordnade ett konferensrum på hotellet och sedan åkte han upp till Eskilstuna för att övervaka mig medan jag skrev. </div> <div><br /></div> <div><strong>Hur tätt inpå tävlingen låg tentamen?</strong></div> <div>– Jag fick ungefär tre timmar att ladda om, för det gick lite fortare att skriva än jag hade trott. Det blev en fullspäckad dag, men det var verkligen jättebra att både kunna lösa tentan och att tävla!</div> <div><br /></div> <div><strong>Så tre timmar efter att du skrev tentamen tog du alltså SM-silver i grenen som heter lead? Grattis!</strong></div> <div>– Tack! Egentligen hade jag hoppats på att få ut ännu lite mer av tävlingen. Men, jo, jag är ändå nöjd.</div> <div><br /></div> <div><strong>Hur länge har du klättrat och vad har du för mål?</strong></div> <div>– Jag har hållit på i tio år nu och gör mitt sista som junior och nästa år tar jag klivet till senior-tävlare. Då blir det hårdare leder, större tävlingar och nytt motstånd och det är spännande och utvecklande. Klättring blivit en OS-gren nu, så ett OS om ganska många år hade ju varit ett drömmål för mig!</div> <div><br /></div> <div><strong>Och så vill vi ju veta – hur gick det på tentan?</strong></div> <div>– Det vet jag inte ännu, för vi har inte fått svar. Men jag tyckte åtminstone att det kändes bra.</div> <div><br /></div> <div>Text: Helena Österling af Wåhlberg</div> <div>Foto: Sytse van Slooten och Björn Pohl </div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/samverkan/samverkan-med-Goteborgs-universitet/Sidor/Riksidrottsuniversitet.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Chalmers som Riksidrottsuniversitet​</a></div> Thu, 19 Nov 2020 14:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Mastare-med-karlek-till-kartor.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Mastare-med-karlek-till-kartor.aspxMästare med kärlek till kartor<p><b>​Alva Sonesson tog guld och Sara Hagström silver i SM 2020. Två av Sveriges främsta orienterare läser som riksidrottsstudenter på Chalmers – i var sin ände av samma program.</b></p>​<span style="background-color:initial">I slutet av september slog Chalmersorienterarna till. Alva Sonesson nådde guld i juniorklassen och Sara Hagström silver i seniorklassen i SM i orientering som hölls i skogarna strax utanför Göteborg.</span><div>– Jag var mentalt förberedd och hade en plan för både medeldistans- och långdistansloppen, säger Alva Sonesson. Men jag tror inte att jag hade någon fördel av att tävlingarna gick i här. Jag har inte varit mycket i Göteborgsterrängen, för jag har precis flyttat hit. Jag är från Falköping, precis som Sara.</div> <div><br /></div> <div><strong>&quot;Vi orienterare är ju intresserade av kartor&quot;</strong></div> <div>Alva Sonesson har följt Sara Hagström i spåren från orienteringsklubben hemma i Falköping, via allt större tävlingar i skog och mark och ända till civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. </div> <div>– Sara var den stora stjärnan i Falköping som har visat vägen och gått före inom orienteringen, så hon är en självklar idrottsförebild. Men det är lite lustigt att vi båda nu även läser samma program, säger Alva Sonesson.</div> <div>Hon har just börjat första terminen, medan Sara Hagström läser sista året och har kommit en bra bit på sitt examensarbete inom vattenmiljöteknik. Att Sara Hagström valde just samhällsbyggnad var nog ingen slump, tror hon.</div> <div>– Vi orienterare är ju intresserade av kartor och kan enkelt läsa av dem. Generellt skulle jag tro att det är många orienterar som intresserar sig för byggsidan. Och jag märker ju att jag liksom vaknar till och sträcker lite på mig när det kommer exempelvis en geologikarta på en föreläsning – på ett helt annat sätt än om det visas en designmodell, säger hon och skrattar. </div> <div><br /></div> <div><strong>Tips till nya elitidrottsstudenter</strong></div> <div>Både Sara Hagström och Alva Sonesson läser på Chalmers inom ramen för Riksidrottsuniversitetet (RIU), vilket innebär att de kan läsa på deltid, få hjälp med att flytta tentor eller på annat sätt anpassa studierna till träning och tävling. </div> <div>– Jag testar att läsa på hundra procent nu i början. Det har fungerat bra för mig hittills, men vi får se hur det blir i vinter när jag behöver lägga mer tid på träningen, säger Alva Sonesson. Och efter vad jag har hört från andra i landslaget som är Riu-studenter på Chalmers, så finns det bra hjälp och lösningar.</div> <div><span style="background-color:initial">Sara Hagström har också läst på helfart under de första fyra åren, men inför VM i Norge 2019 drog hon ner till femtio procent. Och det finns några saker som önskar att hon hade vetat som ny Riu-student.</span><br /></div> <div>– Ha inte för höga krav på dig själv första året, för det är tuffare på universitetet än på gymnasiet. Så stressa inte med att bli klar på samma sätt som kompisarna som inte är elitidrottare. Det är okej att läsa kurserna på helfart, men ett tips är att skjuta upp tentan till sommaren, säger hon. Och sänk ribban för det är väldigt krävande att både ha högsta betyg och elitsatsa samtidigt!</div> <div><br /></div> <div><strong>Båda satsar på VM</strong></div> <div>Varken Sara Hagström eller Alva Sonesson vet ännu exakt vad de vill arbeta med i framtiden. Men idrottsmässigt har båda tydliga mål.</div> <div>– Mitt största fokus är Junior-VM nästa år. Det är sista året som jag kan vara med i den klassen och därefter vill jag satsa, utvecklas och se hur långt jag kan nå – var min gräns går, säger Alva Sonesson.</div> <div>Och VM-målet går igen hos Sara Hagström.</div> <div>– Jag har sprungit VM flera år, så nu är jag riktigt sugen på att prestera under VM i Tjeckien nästa år. Där vill jag nå medalj!</div> <div><br /></div> <div>Text: Helena Österling af Wåhlberg</div> <div>Foto: Lars Rönnols</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/samverkan/samverkan-med-Goteborgs-universitet/Sidor/Riksidrottsuniversitet.aspx">Läs mer om Riksidrottsuniversitetet på Chalmers</a><span style="background-color:initial"> </span></div> <div><br /></div> Wed, 14 Oct 2020 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Flygande-bat-av-cashewnötter-vann-i-Italien.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Flygande-bat-av-cashewn%C3%B6tter-vann-i-Italien.aspxFlygande båt av cashewnötter vann i Italien<p><b>​Chalmers studenter fortsätter att prestera på topp i studentseglingstävlingen 1001VelaCup i Italien. I år var regattan inställd på grund av Corona men ersattes av en konstruktionstävling som Chalmers team vann.</b></p><div>​Omkring 30 studenter från olika årskurser och utbildningsspår har sedan höstterminen 2019 varit engagerade i projektet med att designa en kappseglingsbåt med slutmålet 1001VelaCup i Italien. Långt in på vårkanten var det fortfarande osäkert om det skulle bli någon segling i Italien. Tanken var att också bygga den tänkta båten men till slut kom beskedet. Regattan ställdes in och ersattes av en konstruktionstävling. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Totalt 20 universitet bjöds in till tävlingen. I konkurrens med sex andra universitetslag från Tyskland och Italien skickade Chalmers lag in ritningar, tekniska detaljbeskrivningar, bilder, information om byggprocesser med mera samt en rapport på nästan 200 sidor. Det inskickade materialet bedömdes utifrån de tre aspekterna innovation, noggrannhet och presentation. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">En extrem konstruktion </h3> <div> </div> <div>Konstruktionen var enligt Lars Larsson, professor vid Mekanik och maritima vetenskaper och handledare för Chalmers Formula Sailing, den klart mest extrema konstruktionen i tävlingen. Båten seglar på bärplan, vilka lyfter skrovet ur vattnet. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>–  Den verkliga utmaningen var att åstadkomma nödvändig stabilitet i lyft tillstånd. Båten blir där extremt instabil. Genom en nyutvecklad metod med separata klaffar på styrbords- och babordssidan och ett avancerat mekaniskt kontrollsystem kunde båten göras lika stabil som utan bärplan, säger Lars Larsson. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Båten är byggd enligt R3 klass-regeln som begränsar båten i bredd, längd, segelyta och att det måste vara naturligt förnybara, alternativt återvinningsbara material. I Chalmers fall en högpresterande jolle för två seglare byggd av en bio-komposit som består av linnefiber, balsaträ och en härdplast baserad på cashewnötter. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Från ax till limpa </h3> <div> </div> <div>Chalmers Formula Sailing har bedrivits i form av en <span style="background-color:initial">Tracks-kurs. Det innebär att studenterna getts förutsättningar att skapa sig gränsöverskridande kompetenser enligt deras egna önskemål. Fabian Myrheim Ebbesson läser sista året på sin mastersutbildning Naval Architecture and Ocean Engineering. Han var Chalmers Formula Sailings teamledare och är mycket nöjd med både konstruktionen och utbildningsmomentet. </span></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Det känns väldigt roligt att få erkännandet från domarna för 1001 Vela Cup. Det är en bekräftelse på att det vi gjort håller hög nivå, inte bara i teknisk utveckling utan också i presentationen av det utförda arbetet. I det här projektet fick vi möjligheten att verkligen sätta oss in i ett komplext problem och driva utvecklingen från en idé till färdiga ritningar, säger Fabian Myrheim Ebbesson. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Detta var tredje året Chalmers deltog i tävlingen. Chalmers studenter vann regattan första året 2018, året efter blev de trea. I år tog de tillbaka platsen överst på pallen. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Bli en del av teamet </h3> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div>Det är redan dags att sikta på kommande tävlingar. Du som är student och vill föra Chalmers Formula Sailing vidare kan registrera sig på länken nedan. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://forms.gle/euhyS3rejyzLb52fA">Ansök till Chalmers Formula Sailing </a></div> <div><br /></div> <div>Chalmers söker också en ny projektledare efter Lars Larsson som nu går i pension. Om du idag arbetar på Chalmers och har intresse av att leda detta spännande projekt ska du kontakta Lars på <a href="mailto:lars.larsson@chalmers.se">lars.larsson@chalmers.se​</a> så snart som möjligt.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Läs mer<br /></h3> <div><a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/Sidor/Tracks-valbara-kurser.aspx">Tracks – valbara kurser och innovativa lärandemiljöer​​</a></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/naturbat-seglade-hem-tavling-i-italien.aspx">Naturbåt av cashew seglade hem tävling i Italien​</a></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/Organiskt-batbygge.aspx">Organiskt båtbygge i ett nötskal</a><br /><a href="/en/centres/sportstechnology/research/sports/sailing/Pages/Formula-Sailing.aspx">Projektet Chalmers Formula Sailing</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div>Wed, 30 Sep 2020 08:30:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Exjobb-tar-radartekniken-in-i-AI-varlden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Exjobb-tar-radartekniken-in-i-AI-varlden.aspxExjobb tar radartekniken in i AI-världen<p><b>​Att radarteknik i kombination med maskininlärning är ett framgångsrecept har Erik Wallin bevisat. Hans exjobb, nu belönat med ett stipendium från Flygtekniska föreningen, gav honom en anställning på Saab direkt efter studierna. Det har i sin tur lett vidare till att han inleder en forskarkarriär som industridoktorand på Chalmers. Ämnet för doktorsavhandlingen? Radarteknik och maskininlärning, förstås!</b></p><div><span style="background-color:initial">I drygt tio år har Flyg- och rymdtekniska föreningen delat ut stipendium till årets bästa examensarbete på Chalmers med anknytning till flyg- eller rymdteknik. Bland de fyra nominerade masteruppsatserna från 2019 var det en som stack ut både när det gäller innehåll och rapportens utformning; Erik Wallins uppsats ”Detecting Jamming and Interference in Airborne Radar Using Convolutional Neural Networks”.</span><br /></div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Exjobb%20tar%20radartekniken%20in%20i%20AI-världen/ErikWallin_DSC_9095_300x420px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Erk Wallin" style="margin:5px;width:200px;height:270px" />– Det är jätteroligt att mitt exjobb blev så uppskattat, säger Erik Wallin som fick extra beröm från stipendiekommittén för sitt sätt att skriva rapporten så att även personer som inte är insatta i ämnesområdet kan förstå.</div> <div><br /></div> <div>I sin masteruppsats undersökte han hur maskininlärning kan användas som verktyg för att klassificera och särskilja olika typer av störningar och interferens som ett flygradarsystem kan bli utsatt för.</div> <div><br /></div> <div>– Moderna flygradarsystem behöver klara att utsättas för både analogt störningsbrus och digitala störningsangrepp, förklarar Erik. Digitala störningar är svårare att upptäcka och hantera, då de kan döljas i andra signaler. Med hjälp av simulerade data tränade jag upp ett neuralt nätverk så att det kan användas för att skilja ut och klassificera olika typer av störningar.</div> <div><br /></div> <div>Uppgiften lyckades med beröm godkänt. I prismotiveringen konstateras: ”Resultaten visar att framtida radarsystem kan göras avsevärt mer robusta mot flertalet typer av störningar. En effektiv klassificering av störning och interferens i radardata är också ett viktigt steg mot en kognitiv radar, ett högaktuellt forskningsområde, som innebär att en radar autonomt anpassar och optimerar sitt beteende till aktuell omgivning.”</div> <div><br /></div> <div><strong>Exjobb som ledde till anställningskontrakt</strong></div> <div>Erik gick Teknisk fysik på Chalmers och valde masterprogrammet Complex Adaptive Systems. Efter sin examen fick han direkt en anställning på Saab Surveillance i Kallebäck.</div> <div><br /></div> <div>– Mina år som student på Chalmers har gett mig en bra grund inför yrkeslivet, säger han. Speciellt har jag haft nytta av kurserna i matte och fysik. Radarteknik är nytt för mig, så det har jag fått sätta mig in i efter hand på Saab.</div> <div><br /></div> <div>Nu väntar nästa utmaning. Erik har precis börjat en tjänst som industridoktorand i forskargruppen Signalbehandling, där han kommer att lägga 80 procent av sin tid på Chalmers och resterade på Saab. Han kommer att ingå i forskningsprogrammet WASP, Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program.</div> <div><br /></div> <div>– Det här är en chans jag inte vill missa, säger han. Exjobbet gav mig insikten att jag trivs med att på egen hand utforska ett problem som ingen annan löst tidigare. Samtidigt får jag förmånen att lära mig av den akademiska miljön under fem års doktorandstudier.</div> <div><br /></div> <div><strong>Är det en fågel eller en drönare?</strong></div> <div>Ett problem Erik nu ger sig i kast med är att lära sensorsystem att skilja på flygande fåglar och drönare.</div> <div><br /></div> <div>– Jag kommer att jobba med artificiell intelligens i så kallat halv-väglett lärande, där både etiketterade och icke-etiketterade data används för att träna ett datorprogram att klara uppgiften. Vanligtvis sker det genom analys av stora mängder bilder, men här kommer jag istället att använda radardata. Den varan finns det gott om på Saab!</div> <div><br /></div> <div>Text och foto: Yvonne Jonsson</div> <div><br /></div> <div><strong>Mer om den belönade masteruppsatsen</strong></div> <div> <a href="https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/300626/1/WallinErik_2019.pdf" target="_blank">“Detecting Jamming and Interference in Airborne Radar Using Convolutional Neural Networks”</a></div> <div>Arbetet gjordes på Saab Surveillance i Göteborg. Handledare på Saab var Albert Nummelin och examinator på Chalmers var Thomas Rylander, biträdande professor vid institutionen för Elektroteknik. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://ftfsweden.se/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om Flyg- och rymdtekniska föreningen (FTF)</a></div> <div><br /></div> Fri, 25 Sep 2020 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Nytt-svenskt-rekord-av-Chalmersstudent.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Nytt-svenskt-rekord-av-Chalmersstudent.aspxNytt svenskt rekord av Chalmersstudent<p><b>​​För första gången har en svensk sprungit under 1.45 minuter på 800 meter. Andreas Kramer satte rekordet på 1.44,47 och läser på Chalmers samtidigt som han siktar på OS 2021.</b></p>​<span style="background-color:initial">Det var på en gala i Tjeckien som Andreas Kramer slog det tidigare rekordet på 1.45,03, som han hade satt själv.</span><div>– Jag är faktiskt inte förvånad att jag satte det, säger Andreas Kramer. Jag har varit i bra form och hållit en bra lägstanivå hela säsongen. Jag har legat en till två hundradelar ifrån den senaste tiden, så det var dags. Nu fick jag bra motstånd, och då brukar jag prestera bra.</div> <div><br /></div> <div><strong>Du läser Maskinteknik på Chalmers inom ramen för Riksidrottsuniversietet – hur går studierna?</strong></div> <div>– Jag har valt en bred och spännande utbildning som kan leda till mycket i framtiden. Men just nu har jag fokus på att träna och prestera mot de bästa elitidrottarna i världen, och då behöver jag kunna lägga lite mindre tid på studierna. Som riksidrottsstudent kan jag läsa programmet utspritt över fler år, säger Andreas Kramer. Det är perfekt för mig och jag har fått jättebra hjälp av Chalmers med att anpassa mina kurser och skriva någon tenta på distans. Så och det har löst sig väldigt bra!</div> <div><br /></div> <div><strong>Efter att ha tävlat i de flesta mästerskap som finns och nu ha satt nytt svenskt rekord. Vad har du för nästa mål?</strong></div> <div>– Det är klart att OS är en dröm, och jag känner att det är riktigt nära nu, säger Andreas Kramer. Så om det, med tanke på pandemin, blir ett OS nästa år – då ska jag vara där och tävla!</div> <div><br /></div> <div>Text: Helena Österling af Wåhlberg</div> <div>Foto: Privat</div> <div><br /></div> Mon, 14 Sep 2020 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/SM-guld-till-Chalmersstudent.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/SM-guld-till-Chalmersstudent.aspxSM-guld till Chalmersstudent<p><b>Visste du att vinnaren av SM i 1500 meter 2020 även är Chalmersstudent? Johan Rogestedt läser teknisk fysik på Chalmers, samtidigt som han satsar på att nå världseliten i löpning. Nu börjar upploppet mot examen.</b></p><strong>​</strong><span style="background-color:initial"><strong>Hej Johan och grattis till ditt tionde SM-guld! Den 15 augusti var du först i mål på en tom arena i Uppsala. Har du hunnit smälta detta ännu?</strong></span><div>– Tack! Ja, det har jag faktiskt. Nu ser jag fram emot nästa tävling, för det har varit en konstig sommar. Jag blev nämligen sjuk i corona i april och var dålig i fem veckor, vilket gjorde att våren och början av sommaren blev tung. Så det är riktigt skönt att ha kommit tillbaka så här starkt, och det beror mycket på mitt team som har stöttat och peppat mig i form lagom till SM. Det är jag tacksam för.</div> <div> </div> <div><strong>Hur är det att tävla inför tomma läktare?</strong></div> <div>– Det är ju väldigt annorlunda, fast när man är mitt uppe i loppet tänker man inte så mycket på det. Då kämpar man med så ​mycket annat, smärta och hur man ska positionera sig och sådant. Däremot är det svårare att tagga till på en dödstyst arena, för det känns inte riktigt att det är tävling. Men jag har ju varit med på SM flera gånger tidigare, så jag kanske har lite mer rutin och kan få till rätt känsla inför start ändå.</div> <div><br /></div> <div><strong>Hur är det att vara elitidrottare under en pandemi? </strong></div> <div>– Normalt sett reser jag mycket så här års och tävlar runtom i världen. Men nu har jag varit mer hemma. Annars har jag inte svårt att hålla modet uppe, för jag drivs inte enbart av att tävla. Jag brinner även mycket för träningen – att planera, pussla och optimera träningen för mål på kort och lång sikt. Och rent praktiskt går det jättebra för löpare att träna under en pandemi, för vi är ju inte beroende av några speciella lokaler. Däremot gör osäkerheten kring just tävlingarna det lite svårt att lägga upp träningen, för vi vet ju inte vilka tävlingar som blir av. Men på det stora hela går det bra.</div> <div><br /></div> <strong> </strong><div><strong>Du läser teknisk fysik på Chalmers och som riksidrottsstudent har du möjlighet att läsa på deltid. Hur går studierna?</strong></div> <div>– Jag började 2012 och siktar på att bli klar i november, så det har tagit åtta år. Jag tror att jag egentligen hade kunnat klara av utbildningen på normala fem år, men jag har ju valt att satsa på att nå världseliten. Riksidrottsuniversitetet har skapat förutsättningarna och utrymmet för mig att satsa på båda. Jag kan prioritera löpningen, men ändå få min utbildning på ett bra sätt, utan att gå miste om någon kunskap. Mitt upplägg har varit att läsa fler kurser på hösten när löpträningen är lågintensiv, och färre kurser på våren då jag normalt har större fokus på träning, resor och tävling. Rutin, planering och disciplin är a och o för att klara av det, men också något som vi som elitsatsar redan har i oss. </div> <div> </div> <strong> </strong><div><strong>I höst ska du göra exjobb i ett härad som ligger nära dig som idrottare – vad kan du berätta om det?</strong></div> <div>– Ja, jag och Johan Högstrand (orienterare i svenska landslaget red anm) ska kolla på icke-invasiv laktatmätning. Det blir allt vanligare och mer populärt att i idrottssammanhang titta på mjölksyrenivåerna i blodet, som ett mått på hur trött man är.</div> <div>Idag behöver man stanna mitt i träningen och ta ett blodprov genom att sticka i fingret och läsa av resultaten i en maskin. Jag använder det själv i min träning, men det är lite bökigt och ganska dyrt med stickor. Vi ska titta på metoder som går att avläsa i realtid, utan att behöva stanna och utan att sticka. </div> <div>Alla som tränar kondition kan dra nytta av en sådan metod, och mjölksyra läser man även av inom vården, så det finns potential för ett brett intresse, kanske även hos stora internationella företag i slutändan. Så det ska bli spännande – vi får se vart det leder längre fram i höst!</div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Helena Österling af Wåhlberg</div> <div><strong>Foto:</strong> Privat</div> Fri, 21 Aug 2020 15:00:00 +0200