Nyheter: Program Alla utbildningsprogram, Program Arkitektur 300 hphttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaMon, 30 Jan 2023 16:37:58 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks-nya-lärandemiljö-invigs-under-hösten.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks-nya-l%C3%A4randemilj%C3%B6-invigs-under-h%C3%B6sten.aspxTracks nya lärandemiljö invigs under hösten<p><b>​Den 29 september invigs Tracks lärandemiljö på Campus Johanneberg.  </b></p>​<span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial">Lärandemiljön erbjuder studenterna nya studiemiljöer med moderna verktyg där fokus ligger på framtida behov. Miljön består av olika verkstäder och labb med fokus på bland annat textil, fysiologi, rapid prototyping och metallbearbetning samt studior för ljud, film och VR. I lärandemiljön finns det även många studieplatser och grupprum som studenter kan boka. Tracks lärandemiljö ligger i SB3-huset och huvudentrénén nås via Sven Hultins gata 8.  </span></span><span></span><div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Välkomna! </span></div> <strong><div><strong><br /></strong></div> Text och foto: Hasti Razaghi</strong>Mon, 25 Jul 2022 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks-erbjuder-två-nya-kurser-i-höst.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks-erbjuder-tv%C3%A5-nya-kurser-i-h%C3%B6st.aspxTracks erbjuder två nya kurser i höst<p><b>Chalmers utbildningskoncept Tracks ger studenter möjlighet att läsa ämnesöverskridande kurser. Nu finns två nya kurser för höstterminen 2022.​</b></p><h2 class="chalmersElement-H2">​Rechargeable Battery Systems </h2> <p class="chalmersElement-P">Batterier är en del av omställningen till hållbara transporter, förnybar elproduktion och lagring av energi. Den snabba expansionen inom industrin när det gäller elektrifiering och batteriteknik kräver många olika kompetenser; från kemi och fysik genom elektro- och maskinteknik till datavetenskap och storskalig produktion. Kursen som kan läsas av alla som går ett masterprogram eller är en Chalmersalumn introducerar både den nuvarande och nästa generations batteriteknik. En stor del av kursen består av gästföreläsningar både från industrin och av Chalmersforskare. Som student kommer du även att få delta i workshopar och forskningsnära labbprojekt. Sista ansökningsdag är den 15 september, 2022.</p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="/SiteCollectionDocuments/Battery%20Course%20Flyer_22_23.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen här</a></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span style="font-family:inherit;background-color:initial">Carbon Capture and Storage </span><br /></h2> <div> </div> <div> <span></span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">Utsläpp av koldioxid och påföljande klimatförändringar är en av de stora samhällsutmaningar vi står inför. Med oförändrade utsläppsnivåer på dagens 40 Gt CO2/år kommer koldioxidbudgeten för både 1,5 och 2 gradersmålet att ta slut inom de närmsta åren. Det är därför inte bara nödvändigt att minska utsläppen, vi behöver dessutom hitta sätt att fånga upp koldioxid som redan släppts ut. Det finns för närvarande betydande forskning på Chalmers, i Sverige och globalt för att hitta mer effektiva processer för koldioxidavskiljning, och stora satsningar görs inom både akademin och näringslivet.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="font-size:14px">I den här kursen kommer du som student att lära dig om olika aspekter av CCS och även utforska hur insamlad koldioxid kan användas i olika produkter och processer. Kursen innehåller gästföreläsningar av experter inom de aktuella områdena både från Chalmers och näringslivet. Som student kommer du få göra individuella övningar som är kopplade till de olika föreläsningarna samt ett större tvärvetenskapligt projekt ihop med andra studenter. Alla som läser ett masterprogram samt alumner kan läsa kursen. Den här första kursomgången är full, men fler tillfällen kommer framöver.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="file:///C:/Users/hastir/OneDrive%20-%20Chalmers/Desktop/Carbon%20capture%20and%20storage%20course_poster.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /></a><a href="/SiteCollectionDocuments/Carbon%20capture%20and%20storage%20course_poster.pdf">Läs mer om kursen här​</a><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong style="background-color:initial"><br /></strong></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong style="background-color:initial">Text och foto: Hasti Razaghi</strong><br /></div>Mon, 25 Jul 2022 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Det-varas-for-parkourparken.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Det-varas-for-parkourparken.aspxDet våras för Bergsjöns parkourpark<p><b>​Mellan tallar och huslängor på Merkuriusgatan i Bergsjön breder en ny typ av landskap ut sig. På en bädd av träflis, med distinkta former och klara färger på robusta träkonstruktioner, sticker Parkourius Park ut. Sedan sommaren 2021 är det en populär lek- och träningsyta för både boende i området och besökare – byggd av chalmersstudenter.</b></p><div>​När termometern kryper uppåt och solens strålar dröjer sig kvar längre hittar göteborgarna ut igen, vilket blir tydligt för den som besöker Bergsjöns parkourpark som byggdes av chalmersstudenter med hjälp av Familjebostäders lokala sommarjobbande ungdomar under sommaren 2021. Ett projekt med många aspekter att ha koll på: Strukturerna i parken behöver vara stadiga och delarna stötta varandra, underlaget behöver vara mjukt för att förhindra fallskador, och materialen som används robusta och hållbara för att klara påfrestningar från lek och från väder.    </div> <div> </div> <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/nyheter/2022/Ester_Schreiber2.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><br /> <div> </div> <div>   – Vi fick lära oss mycket på plats av experter inom snickeri, trämaterial och regelverk samtidigt som vi Chalmers-studenter ansvarade för att lära och uppmuntra sommarjobbarna från Bergsjön som till en början hade noll insyn i projektet. Jag tror att vi alla som deltog lämnade projektet med stolthet över vad vi har byggt, och med ett självförtroende som kommer vara till stor nytta i framtida jobb och projekt, säger Ester Schreiber, mastersstudent på arkitektutbildningen och deltagare i Dare to Build.<br /></div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Bygger värde för många</h2></div> <div> </div> <div> </div> <div>Dare to Build är en sommarkurs för arkitekt- och civilingenjörsstudenter som syftar till att erbjuda en gemensam och experimentell inlärningsplattform, och samtidigt bidra till en positiv lokal utveckling i miljonprograms-områden. <a href="/sv/personal/Sidor/brandao.aspx">Emilio Da Cruz Brandao</a> som håller i kursen är konstnärlig lärare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och ligger bakom mycket av Chalmers arbete i de nordöstra stadsdelarna.     </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>   – För studenterna som deltar är nog den största behållningen att de utmanas de att tänka utanför sina vanliga arbetsmetoder och arbetssätt – arkitekterna och ingenjörerna pushas att tänka och arbeta tillsammans. De får dessutom direkt koppling till något som byggs och blir permanent, och lärdomarna är kopplade till komplicerad och verklighetsknuten beslutsprocess, säger Emilio.     </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Han menar att det är viktigt för långsiktigheten i projektet att ha en part som tar ansvaret för att förvalta det som byggs så att värdet för brukarna består över tid. Andra värden skapas genom att närvaron bidrar till att förmedla bilden och berätta om Chalmers i lokalsamhället, och inte minst genom att utmana de deltagande studenterna.       </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Samverkan från idé till struktur    </h2> <div> </div> <div> </div> <div>Arbetet med parkour-parken tog sin början under hösten 2020, då mastersstudenterna i studion ”Design och planering för social inkludering” drog i gång med undersökningar och designworkshops för att utveckla lek- och rörelsekoncept. Planen förverkligades sedan under sommarkursen Dare to Build. Den slutliga designen av parkens delar har kommit till med stöd från expertis inom parkour-området, landskapsarkitekt, konstruktör och lärare på Chalmers. Samverkan i allra högsta grad då det inte bara handlar om samverkan mellan arkitekt- och ingenjörsstudenter, utan med yrkesverksamma experter, lokala boende, offentlig sektor samtidigt som lärandemål ska uppfyllas och nytta för samhället skapas.     </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>   – Det var roligt, intressant och utmanande att få vara med i ett projekt med så många människor av olika bakgrunder och kompetenser, en övning både i samarbete och kommunikation. Dessutom fick vi utveckla vår förmåga att fatta snabba men genomtänkta beslut, eftersom den korta tidsperioden skyndade på många av processerna, berättar Ester.      <br /></div> <div> </div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Mer än en park</h2></div> <div> </div> <div> </div> <div>Att man behöver bygga en park för en sport som går ut på att nyttja befintliga ytor i stadsmiljön var dock inte helt självklart.    </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>   – Vi ställde oss själva frågan om nyttan med parken initialt, men det vi utvecklat och byggt är en träningsyta med specifika redskap för att kunna träna moment och rörelser i en mer säker och kontrollerad miljö, för att sedan kunna använda färdigheterna i stadsmiljön, förklarar Emilio.    </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Parkour har ur ett socio-ekonomiskt perspektiv vissa fördelar mot andra sporter då den kan utövas utomhus, året runt, ensam likväl som i grupp samt utan lösa redskap eller speciell utrustning. Parkour-utövarna kan dessutom utgöra en samhällsresurs för närområdet, bland annat då de befolkar platser som annars kanske skulle vara öde. Aspekter som rimmar väl med Design och planering för social inkludering och dess syfte: att ge kunskap om utmaningar, och möjligheter till utveckling i miljonprogrammets förortsområden, med sociala aspekter av hållbar utveckling och medborgardeltagande som specifika fokusområden.    </div> <div> </div> <div><a href="/en/education/programmes/masters-info/Pages/Architecture-and-Planning-Beyond-Sustainability.aspx" target="_blank"><br />Läs mer om utbildningen: Mastersprogrammet &quot;Architecture and planning beyond sustainability&quot;</a><br /><a href="/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Nu-kan-undervisningen-dra-at-skogen.aspx" target="_blank" title="chalmers.se">Tidigare projekt inom Dare to Build och Design och planering för social inkludering</a></div> <div><br /><em>Text: Catharina Björk</em><br /></div> Tue, 12 Apr 2022 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Femte generationens labb oppnar for artificiell intelligens.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Femte%20generationens%20labb%20oppnar%20for%20artificiell%20intelligens.aspxNytt 5G-labb öppnar för artificiell intelligens<p><b>​​Chalmers och Ericsson inviger ett nytt laboratorium med tillgång till femte generationens (5G) nät som blir en viktig resurs och infrastruktur för forskare, studenter och startup-företag på Chalmers. Genom att introducera tekniken i det nuvarande CASE-labbet, gör Chalmers det enkelt för studenter och forskare att experimentera med 5G-lösningar.</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Femte%20generationens%20labb%20öppnar%20för%20AI/Erik_Strom_0016,1B.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px 10px;height:180px;width:129px" /><div>− Det öppnar för forskning och utbildning inom industriella tillämpningar där snabb dataöverföring och svarstider ibland så korta som 1 millisekund krävs, exempelvis för artificiell intelligens (AI) som självstyrande robotar, självkörande fordon och ”sakernas internet”, säger Erik Ström som är professor i kommunikationssystem vid Chalmers.  </div> <div><br /></div> <div>Konnektivitet är en förutsättning för att kunna jobba med artificiell intelligens men idag finns det ganska få universitet i Sverige och i världen som har tillgång till egna 5G-nät som de kan experimentera med.</div> <div><br /></div> <div>− Kommersiellt är 5G redan här och finns tillgängligt i många länder. Däremot kan man säga att tillämpningen av 5G är i sin linda och vi kommer att se en mycket stor utveckling under de kommande åren. Både med 5G teknologin som sådan men också med tillämpningar, säger Karl-Johan Killius som är kontorschef på Ericsson i Göteborg.  </div> <div><br /></div> <div>5G består av mer tekniskt avancerade lösningar än 4G men ger samtidigt också förutsättningar att använda tekniken till så mycket mer. Forskarna ser 5G som ett verktyg för att lösa stora samhällsutmaningar. </div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Femte%20generationens%20labb%20öppnar%20för%20AI/Petter_Falkman-1_5x7.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px 10px;width:133px;height:187px" /><br />− 5G-teknik möjliggör i första hand tillämpningar som är resurssnåla och som främjar hållbar användning och utveckling i samhället, till exempel digitalisering av ohållbar teknik, effektivisering och förbättring av transportsystem, hälsovård, matproduktion och system för att generera och distribuera elenergi. Vårt gemensamma samarbete med Ericsson möjliggör att vår forskning kan testas och förhoppningsvis komma till nytta snabbare, säger Petter Falkman som är biträdande professor i automation vid Chalmers. </div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div>− 4G skapades för att kunna erbjuda en trådlös bredbandsuppkoppling t.ex. till mobiler eller laptops. 5G är skapat för att erbjuda trådlös uppkoppling till ett mycket större spektrum av applikationer vilka sinsemellan kan ha helt olika krav. Till exempel har enkla sensorer i en gruva helt andra krav på tillgänglighet, responstid och kapacitet medan självkörande bilar, tåg och industrirobotar ställer mycket höga krav på tillförlitlighet och responstid, säger Magnus Castell som är manager för Expericom på Ericsson i Göteborg. </div> <div><br /></div> <div>För gemene man kan 5G betraktas som en ny och spännande teknik, men forskarnas sikte är nu inställt på 6G.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Femte%20generationens%20labb%20öppnar%20för%20AI/Tommy_Svensson_I0A5568[1].jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px 10px;width:145px;height:170px" />−  6G kommer att ge oss betydligt mer av det som 5G erbjuder. Dessutom blir 6G ett viktigt verktyg för att kunna nå flera av FN:s hållbarhetsmål. Det som möjliggör allt detta är höga överföringshastigheter, låg fördröjning, kunskap om radiomiljön, position och orientering, integration av sensornätsfunktionalitet, nätverk av nätverk och att beräkningskraften decentraliseras i mobilnäten. En nyckel till det är att 6G kan garantera energieffektiv, pålitlig, robust och säker kommunikation, säger Tommy Svensson, professor i kommunikationssystem på Chalmers med fokus på trådlös kommunikation.</div> <div><br /></div> <div><div></div> <div><br /></div> <div>Text: Sandra Tavakoli</div> <div><br /></div> <div><b>För mer information, kontakta</b><br /><a href="/sv/personal/Sidor/petter-falkman.aspx">Petter Falkman</a>,<b> </b><span style="background-color:initial">biträdande professor i automation, </span><span style="background-color:initial">vid institutionen för elektroteknik, Chalmers<br />petter.falkman@chalmers.se</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/personal/Sidor/erik-strom.aspx">Erik Ström​</a>,<b> </b></span><span></span><span style="background-color:initial">professor i kommunikationssystem</span><span style="background-color:initial">, </span><span style="background-color:initial">vid institutionen för elektroteknik, Chalmers<br /></span><span style="background-color:initial">erik.strom@chalmers.se</span></div> <div><span style="background-color:initial"> </span></div> <div><br /></div> <div style="font-size:20px">Fakta om 5G</div> <div style="font-size:20px"><br /></div> <div><ul><li>Förbättrar maskin till maskin-kommunikation – stor ökning av antalet uppkopplade prylar som kan utbyta information med varandra, kallas även sakernas internet, Internet of things.</li> <li>Kraftig tillväxt av datatrafiken – cirka 1000 gånger mer än idag. 5G kan hantera en större mängd data från fler enheter samtidigt.</li> <li>Högre överföringshastigheter – topphastigheter uppemot 10 gånger högre än 4G, cirka 10 Gbit/sekund.</li> <li>Mindre fördröjning, kortare svarstider – cirka 1 millisekund jämfört med dagens 25-35 millisekunder.</li> <li>Lägre energiförbrukning – 5G-uppkopplingen blir tio gånger mer energieffektiv än dagens 4G. </li> <li>Högre frekvenser – 5G använder i ett första skede frekvensbandet 3,4-3,8 GHz och framöver även millimeter-vågsband (över 24 GHz). Detta kräver mer avancerade lösningar med många antenner per basstation för att få en bra räckvidd.</li></ul></div></div>Fri, 01 Apr 2022 08:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Drommen-om-framtidens-lekplats.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Drommen-om-framtidens-lekplats.aspxDrömmen om framtidens lekplats<p><b>​Tätare städer och färre grönområden. Vad blir kvar till barnen när stadsbilden förändras? Det är ett viktigt inslag i arkitekturutbildningarna på Chalmers, men också temat för årets Tekniktävling där skolelever har utformat framtidens lekplats. </b></p>​<span style="background-color:initial">I Göteborg och andra storstäder planeras stora förtätningsprojekt de kommande åren. Men hur kan vi anpassa staden för barnen när ytorna blir allt tätare och grönområdena blir färre? Det är frågor som studenter på Chalmers dagligen funderar på i olika projekt, ofta i ett nära samarbete med staden. </span><div>Ett flertal studentprojekt har gjorts med fokus på barnperspektivet, exempelvis i kursen Design and planning for social inclusion där masterstudenter från Chalmers har designat och gestaltat ett antal barnanpassade platser i staden, som en parkourpark, en lekplats med rymdtema och ett uteklassrum som kom att kallas &quot;Sagan om Gärdsås mosse&quot;.</div> <div><br /></div> <div>– Det är jätteviktigt att lyfta barnens perspektiv, om det inte finns ett intresse för barnen så är det en grupp som lätt blir bortglömd, eftersom de inte har en röst i samhället på samma sätt som vuxna människor. Därför är det viktigt att arkitekter tränar sig på att lyssna, engagera och involvera barnen i varje projekt, oavsett om själva projektets fokus är för barnen eller inte, säger Emilio Da Cruz Brandao som undervisar i arkitektur på Chalmers och årligen handleder examensprojekt i masterprogrammet Architecture and planning beyond sustainability. </div> <div>Studenterna i kursen Reality studio jobbar globalt med barnperspektivet och har bland annat varit involverade i projekt som att bygga lekplatser och skolor i Kenya. </div> <div>– När studenterna sedan kommer tillbaka får de presentera sin process för barnen här i Göteborg, för att visa hur betydelsefullt barnperspektivet är över hela världen. Det blir en väldigt viktig lärdomsprocess för alla, säger Emilio Da Cruz Brandao.</div> <div><br /></div> <div>En student som har jobbat med att lyfta barnperspektivet och var med i projektet att bygga uteklassrummet är Victoria McCrea. I sitt examensprojekt ritade hon en förskola och en språkskola tillsammans i samma byggnad i Kortedala. Detta projekt bottnade i hennes erfarenhet av att vara både SFI-student och förskolevikarie i Göteborg och skapades i nära samarbete med andra SFI-lärare. </div> <div>– Jag tycker att det är viktigt som arkitekt att samla åsikter från dem som kommer att använda de platser vi skapar. </div> <div><br /></div> <div>Idag jobbar Victoria McCrea med att rita skolor på ett arkitektkontor i Lund. </div> <div>– Det är fortfarande tidigt i min karriär, men jag hoppas att jag får användning av alla mina erfarenheter i framtida projekt. Livet efter skolan är ett helt annat hav att navigera på. Sällan får man jobba med kunder som är redo att betala för att få in hackspettens, grodans och barnens åsikter i ett projekt, men det betyder inte att det är omöjligt att skapa plats för dem! </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Tekniktävlingen bygger vidare på temat</h3> <div>Även årets Tekniktävling, som riktar sig till femte- och sjätteklassare, knyter an till temat barnperspektivet i stadsbilden. Eleverna har fått i uppgift att bygga sina visioner av hur en lekplats kommer att se ut om 100 år, genom att bygga en kreativ modell som ska uppmuntra till att leka utomhus tillsammans. De har fått jobba som riktiga ingenjörer, från idé till färdiga prototyper. Sedan har de filmat sina projekt där de berättar om hur de vill att framtidens lekplatser ska se ut. <span style="background-color:initial">N</span><span style="background-color:initial">ärmare 130 bidrag kommit in från hela Sverige. Av dessa har sex bidrag utmärkt sig mest och de får dela på 25 000 kronor i stipendier. </span></div> <div><br /></div> <div>Dorotea Blank på Chalmers arbetar med att inspirera och engagera barn och unga, och varit drivande i Tekniktävlingen.</div> <div>– Att engagera sig i kommande generationers kunskapsutveckling är en av de bästa investeringarna inför framtiden som Chalmers kan göra. Jag är övertygad om att elevernas lust för teknik och kreativ problemlösning har väckts genom årets teknikutmaning. En stor eloge till alla lärare som driver, inspirerar och pushar eleverna. Det märks att barnen har haft fasligt roligt, säger hon.</div> <div><br /></div> <div>Det bekräftas av elever från Bergsgårdsskolan i Angered, som berättar att det roligaste med att vara med i Tekniktävlingen var att bygga och tänka kring hur framtiden kommer att se ut. Och läraren Michaela Oskarsson håller med. </div> <div>– Vi ser att det är inspirerande och utvecklande för barnen att vara med och att de har fått en bra bild av teknikämnet och vad en ingenjör kan jobba med, säger hon.</div> <div><br /></div> <div>Elevernas bidrag till Framtidens lekplats år 2121 ställs nu ut på diverse bibliotek i Göteborg. </div> <div><a href="https://tekniktavlingen.tekniskasamfundet.se/" target="_blank" title="länk till bidragen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Du kan även se bidragen digitalt här</a></div> <div><a href="/sv/samverkan/skolsamverkan/Grundskolan/Sidor/Finalister-i-Tekniktavlingen-.aspx" title="länk dit du kan läsa motiveringarna av de vinnande bidragen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Här kan du läsa motiveringarna till de vinnande bidragen</a></div> <div><a href="/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Nu-kan-undervisningen-dra-at-skogen.aspx" target="_blank" title="länk till artikel om uteklassrummet gärsås mosse"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om projektet &quot;Sagan om Gärdsås mosse&quot;​</a></div> <div><br /></div> <div>Text: Vedrana Sivac och Johanna Fasth</div> <div>​<br /></div> Wed, 16 Feb 2022 07:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Prisade-för-sin-pedagogik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Prisade-f%C3%B6r-sin-pedagogik.aspxPrisade för sin pedagogik<p><b>​På Chalmers uppmärksammas varje år lärare som förbättrar och utvecklar studenters lärande i linje med Chalmers mål om &quot;utbildning i världsklass”. 2021 års pedagogiska pris tilldelas lärare som trots skilda ämnesområden och olika pedagogik, har en gemensam nämnare i den starka tron på elevernas inneboende kapacitet och möjlighet att utvecklas genom självständigt tänkande.</b></p>​Lärarlaget bestående av Oskar Modin, Kathleen Murphy och Frank Persson vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik prisas för sitt långsiktiga arbete med kursen ”Fysik och kemi för samhällsbyggare”, en av de första kurserna nya studenter på civilingenjörsprogrammet och högskoleingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad stöter på. <br /><br /><div><div>   – När våra studenter börjar på Chalmers för att bli ingenjörer i samhällsbyggnad tänker de nog inte att ”Åh, nu får jag läsa grundläggande kemi igen – vad kul!”. Känslan för många blir nog att de är tillbaka till gymnasiet igen, vilket är en utmaning. Det handlar alltså mycket om att göra ämnet spännande och relevant, säger Frank Persson. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">&quot;Man kan undervisa i nästan allting på ett roligt sätt&quot; </h3> <div> </div> <div>Frank menar också att en del i att kursen ändå tas emot väl efter eventuell tveksamhet i början av kursen, är att de lyckats hitta ett långsiktigt koncept för att bryta föreställningen om att det är svåra ämnen. Kate Murphy är inne på samma linje: </div> <div> </div> <div>   – Jag har lärt mig att det går jättebra att undervisa studenter i ämnen de på förhand inte tror att de kommer att gilla ­– man kan undervisa i nästan allting på ett roligt sätt! Vi har också diskuterat mycket kring hur vi kan förklara principer som kan vara svåra att förstå. I många fall kommer studenterna direkt från gymnasiet och vissa kanske inte riktigt fått med sig det de skulle behöva kunskapsmässigt. Vårt långsiktiga arbete med constructive alignment har hjälpt till att skapa tydlighet, och vi har utvecklat ett bra stöd för studenterna över tid, säger Kathleen Murphy. </div> <div> </div> <div>Att det krävs en stor tydlighet och ett fast ramverk där eleverna kan känna sig trygga att testa själva är alla tre eniga om är en framgångsfaktor, särskilt när det gäller kurser tidigt i utbildningen. Och moment med självständigt tänkande och eget arbete behöver komma in tidigt. </div> <div> </div> <div>   – Dels handlar det om att ha en välplanerad kurs med bra struktur för att skapa goda förutsättningar, dels att få till undervisningssituationen där studenterna kan jobba och lära självständigt, men där de ändå kan få snabb återkoppling på det som fungerar och vad de eventuellt behöver jobba mer på, förklarar Oskar Modin. </div> <div> </div> <div>Oskar berättar vidare om fokuset på övningar och övningstillfällen, och Frank Persson exemplifierar genom att berätta om återkommande moment med schemalagda övningar där studenterna ger respons och återkoppling till varandra för att komma vidare, allt under lärarnas övervakning, kompletterat med schemalagda frågestunder. </div> <div> </div> <div>   – Det man eftersträvar är att studenterna ska upptäcka saker själva, tycka att det är roligt att själva kunna förstå hur det funkar, och därmed utvecklas för att i framtiden känna sig bekväma när liknande dyker upp. Då får de ett annat självförtroende och kan tänka att ”det här kommer jag att klara!”, säger Frank Persson. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Handledning med fokus på personlig utveckling </h3> <div> </div> <div>Emilio Da Cruz Brandao som tilldelas priset för sitt arbete med masterskursen ”Design and planning for social inclusion” från arkitektprogrammet, håller med om vikten av att studenterna får ett gott stöd, även om studenterna han undervisar befinner sig i slutet av utbildningen, på gränsen till arbetslivet. </div> <div> </div> <div>   – Studenterna i kursen hamnar i ett relativt utsatt läge i och med att de är aktiva i skarpa projekt i direkt kontakt med samhället. Det kan vara väldigt utmanande för dem, och därför måste vi vara öppna för att förstå deras personliga process. Mycket av den handledning och vägledning vi ger dem fokuserar därför på personlig utveckling. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Involverade studenter </h3> <div> </div> <div>I hans kurser är studenterna med och styr hur undervisningen och kurserna konstrueras, en form av transformativt lärande där studenterna pushar Emilio att testa nytt. Växelspelet med det stora nätverk av externa aktörer Emilio Da Cruz Brandao byggt upp är även det en faktor som leder till ständigt omprövande och tänkande utanför boxen. </div> <div> </div> <div>   – Det handlar alltså om att utforma ett undervisningssammanhang som har en direkt koppling till praktiken, till professionen. Studenterna är väldigt mycket i yrket. En kursåterkoppling vi nyligen fick var att det under kursen var första gången studenterna faktiskt behandlades som professionella och inte som studenter, av ingående samarbetspartners, berättar han. </div> <div> </div> <div>På kursen används deltagandemetoder och medskapandeprocesser där studenterna är med och direkt kan påverka utvecklingen av rum i staden. Tidigare kurser har bland annat resulterat i ett uteklassrum i anslutning till Gärdsmosseskolan och en parkourpark i Bergsjön. </div> <div> </div> <div>   – Vi pratar mycket om kollaborativ pedagogik, inte bara för studenterna utan även för samhället. Varje gång vi skapar samarbeten är alla inblandade medvetna om att de ingår i samhällsutvecklingen, vilket är väldigt spännande men också svårt.   </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Viktigt uppmärksamma lärargärningen </h3> <div> </div> <div>Men vad betyder själva priset egentligen, och kommer de att förändra något efter detta, eller fortsätta på samma sätt? </div> <div> </div> <div>   – När man håller på med forskning – publicerar artiklar, får nya anslag och så vidare, så blir det då och då tillfällen att fira. Men när man undervisar är det mer av gnetande, mer vardag och inte så många tillfällen att bjuda på tårta helt enkelt. Så det här är lite av en kick! Vi borde ta fler tillfällen att fira medgång även inom utbildningen, säger Oskar Modin.  </div> <div> </div> <div>Emilio Da Cruz Brandao ger medhåll, och fortsätter: </div> <div>   – Om vi vill utveckla Chalmers till ett av de lärosäten som är i framkant så behöver vi få bekräftelse för de utbildningar vi skapar och utvecklar genom experimentellt tänkande och risktagande. Den här typen av pris och uppskattning är viktig för att få bekräftelse på att det vi gör är bra, och att vi är på rätt spår.  </div> <div> </div> <div>Gruppen är överens om att priset i någon mån gjort att de stärkts i sin övertygelse om att det är bra att våga testa nytt, och våga backa tillbaka och göra om, för att man i slutänden alltid lär sig något.  </div> <div> </div> <div>   – Det känns väldigt kul med priset, och det behövs. Förhoppningsvis kan det här generera samtal och diskussioner med kollegor, ”hur kan vi använda oss av de här erfarenheterna”. Jag tror att man blir mer benägen att våga ändra, att våga prova nya saker i högre utsträckning, säger Frank Persson.  </div> <div> </div> <div><div>   – Vi kanske går in med för låga förväntningar i vissa kurser, särskilt när vi ser att det i slutänden blir så bra. Den här utmärkelsen blir bekräftelse på hur långt vi faktiskt kommit, det känns väldigt fint, avslutar Kathleen Murphy. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Juryns motiveringar:</h3> <div><strong>Frank Persson, Kathleen Murphy, Oskar Modin</strong></div></div> <div><em>”Frank Persson, Kathleen Murphy, och Oskar Modin vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik uppmärksammas för sitt långsiktiga arbete med att utveckla kursen ”Fysik och kemi för samhällsbyggare” som ges som en gemensam kurs i både civilingenjörsprogrammet och högskoleingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad. Lärarlaget har med gott samarbete, under flera år och med goda resultat utvecklat kursen med hjälp av studentcentrerade undervisningsmetoder och vedertagna designprinciper såsom konstruktiv länkning”.</em><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Emilio Da Cruz Brandao</strong></div> <div><em>&quot;Emilio Da Cruz Brandao vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har under sin tid på Chalmers och i samverkan med ett brett och internationellt nätverk av externa aktörer utvecklat arbetssätt, lärandemiljöer, kurser och program där arkitekturstudenter utmanas i skarpa projekt. Under kursen ”Design och planering för social integration/Design and planning for social inclusion” får studenterna tillsammans med aktörer i miljonprogrammen ta sig an konkreta projekt vilket har resulterat i såväl uteklassrum som en parkourpark. Studenterna ges såväl en god förberedelse för arbetslivet som en möjlighet till transformativt lärande och att skapa konkreta förbättringar tillsammans med de närboende. Emilio samarbetar framgångsrikt med kollegor kring kursutveckling och delar också med sig genom pedagogisk publicering”.</em><br /></div></div> <div><br /></div> <div>Även Jan-Philipp Steghöfer, Data och informationsteknik, tilldelades pris i 2021 års utnämning.</div> <div><br /></div> <div>Text: Catharina Björk<br /></div>Thu, 10 Feb 2022 20:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/nyheter/Sidor/Studentsamarbete-uppmärksammas-på-lista-över-Sveriges-främsta-unga-hållbarhetstalanger.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/nyheter/Sidor/Studentsamarbete-uppm%C3%A4rksammas-p%C3%A5-lista-%C3%B6ver-Sveriges-fr%C3%A4msta-unga-h%C3%A5llbarhetstalanger.aspxStudentsamarbete uppmärksammas på lista över Sveriges främsta unga hållbarhetstalanger<p><b>​Studenternas hållbarhetsarbete på Chalmers och Göteborgs universitet uppmärksammas dubbelt när Aktuell Hållbarhet listar Sveriges främsta unga hållbarhetstalanger. Karin Bylund, projektledare för studentnätverket för hållbar utveckling och hållbarhetsveckan Act Sustainable samt Ellinor Axelsson, student på Chalmers entreprenörsskola är två av namnen på årets lista.</b></p>​<span style="background-color:initial">Varje år utser tidningen Aktuell Hållbarhet Sveriges 33 främsta talanger under 33 år, som redan är med och formar framtidens hållbarhetsarbete. Två av de som kvalat in på årets lista är involverade i Chalmers och Göteborgs universitets studentarbete för hållbar utveckling och har också samarbetat med varandra.<br /><br /></span><div><img src="/sv/centrum/gmv/nyheter/PublishingImages/Karin%20Bylund_GMV.png" alt="Porträtt av Karin Bylund" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:300px;height:271px" /><span style="background-color:initial">En av de uppmärksammade talangerna är Karin Bylund som är projektledare på GMV, Göteb</span><span style="background-color:initial">orgs centrum för hållbar utveckling, och bland annat arbetar med hållbarhetsveckan Act sustainable. Det är ett event som vuxit från att vara en hållbarhetsdag för studenter till att nu omfatta en hel vecka för både studenter och anställda på Chalmers och Göteborgs universitet. Veckan kännetecknas av många arrangörer i samverkan där Karin driver arbetet utifrån sitt motto &quot;tillsammanskraft&quot;.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Karin kom i kontakt med GMV:s studentsamverkan, och den tidigare projektledaren Moa Persson, redan under sin studietid på Globala studier. Karin vill lyfta fram den oerhörda betydelse som Moas arbete haft för studenterna i Göteborg.</div> <div><br /></div> <div>– Som student var det väldigt värdefullt att ha kontakt med någon anställd på universitetet som var &quot;på samma sida&quot; och ville driva hållbarhetsarbetet framåt och som dessutom var lätt att nå, säger Karin.</div> <div><br /></div> <div>Karin har i sin roll som projektledare bland annat samarbetat med Ellinor Axelsson som är student på Chalmers entreprenörsskola och med sina 24 år den yngsta på årets lista med unga hållbarhetstalanger. Ellinor läste en utbildning på Jönköpings universitet som kombinerade ekonomi och hållbar utveckling, och fortsätter nu med mastersprogrammet på Chalmers entreprenörskola. Förra året var hon &quot;head of sustainability&quot; hos Ingenjörer utan gränser på Chalmers och kom då i kontakt med Karin och blev en del av studentnätverket där hon träffade studenter från andra hållbarhetsföreningar.</div> <div><br /></div> <div><img src="/sv/centrum/gmv/nyheter/PublishingImages/Ellinor_A_GMV.jpg" alt="Porträtt av Ellinor Axelsson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:300px;height:336px" />– Studentnätverket som Karin arbetar med är en jättebra knutpunkt som är helt avgörande för att skapa kontakter utanför sin egen bubbla, menar Ellinor.</div> <div><br /></div> <div>Ellinor tycker också det är svårt att som mastersstudent ha koll på vad som händer inom hållbar utveckling på Chalmers och där menar hon att Karins studentnätverk har en viktig roll för att fånga upp intresserade studenter. Karin håller med om att den etablerade infrastrukturen är unik och gör det lätt för studenter från olika ämnesområden vid Chalmers och Göteborgs universitet att samarbeta tvärs över gränser.</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><br />Vad bör då Chalmers och Göteborgs universitet göra för att stödja studenter på bästa sätt?</h2> <div><span style="background-color:initial">– </span><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">engar och resurser i form av verksamhetsbidrag är viktigt, så att det är enkelt och låga trösklar för studenter att engagera sig, menar både Karin och Ellinor.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Karin poängterar att lärosätena borde ekonomiskt stödja de föreningar som vill skicka sina studenter på viktiga internationella möten som COP. Annars måste studenterna finansiera sina resor genom studielån eller gräva i sina egna fickor. Om hållbarhet är viktigt för lärosätena så borde de visa det genom att lyfta fram, uppmärksamma och uppmuntra studenter som gör viktiga saker, hävdar Karin.</div> <div><br /></div> <div>Ellinor menar att lärosäten som har satt ribban högt och har ett ambitiöst hållbarhetsarbete också lättare får studenter att engagera sig i hållbarhetsfrågor, vilket i sin tur får hela organisationen att lyfta ytterligare.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Vad betyder denna utmärkelse för Karin och Ellinor?</h2> <div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> Flera personer på tidigare hållbarhetslistor är sådana som jag ser upp till och inspireras av, så även i år, säger Karin som blev mycket hedrad och berörd av att kvala in på årets lista.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Samtidigt lyfter de fram varandras insatser. Karin uttrycker det som att det kul att en av &quot;hennes&quot; studenter är med på listan, och Ellinor tycker att det är roligt att Karin som brukar vara bakom scenen får synas för en gångs skull.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Slutligen, vad gör de då om tio år i sina yrkesliv?</h2> <div><span style="background-color:initial">K</span><span style="background-color:initial">arin tror inte att hon jobbar med studentfrågor längre, men är kvar inom akademin och arbetar med hållbarhetskommunikation.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Ellinor önskar att hon arbetar halvtid som entreprenör och driver sitt eget företag, och på sin andra halvtid arbetar för någon organisation, naturligtvis med fokus på hållbarhet och något som ger stor impact.</div> <div><br /></div> <div>– Om tio är vi med på Aktuell hållbarhets seniorlista över de hundra hållbarhetsmäktigaste i Sverige, hoppas båda två!​</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Läs mer</h2> <div><ul><li><a href="https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsarbete/33-under-33-de-formar-framtidens-hallbarhetsarbete/">33 hållbarhetstalanger som sätter agendan 2021 - Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)</a></li> <li><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/">Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet​</a></li></ul></div> <div><br /></div> <div>Av: Mikael Östblom<a href="https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsarbete/33-under-33-de-formar-framtidens-hallbarhetsarbete/"></a><br /></div> Mon, 13 Dec 2021 16:30:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-blir-kompetenscentrum-for-idrottsteknologi.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-blir-kompetenscentrum-for-idrottsteknologi.aspxÄnnu mer fokus på idrottsteknologi <p><b>Chalmers blir först ut med en särskild satsning inom idrottsteknologi som nytt och enskilt Riksidrottsuniversitet.  </b></p><div>Från och med 1 augusti, 2022 blir Chalmers det första Riksidrottsuniversitetet som blir ett kompetenscentrum för idrottsteknologi. Det innebär ett förstärkt samarbete mellan idrottsrörelsen och de olika specialidrottsförbunden i Sverige. </div> <div><br /></div> <div>– Vi har haft ett bra samarbete med Chalmers genom åren och ser att idrottsteknologin har stor utvecklingspotential. Området knyter också väl an till tidigare forskning och utbildning på Chalmers. Därför ser vi stora och spännande framtida möjligheter, säger Kent Lindahl, ansvarig för Riksidrottsuniversiteten på Riksidrottsförbundet. </div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/hästhopp_S8A3210-5-4.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Idrottsteknologi på Chalmers" style="margin:5px" />Chalmers har redan <a href="/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-pa-simning-.aspx" title="Chalmers satsar på simning" target="_blank">inlett ett samarbete med Svenska simförbundet</a> och fortsätter med utvecklingen av Chalmershindret, ett &quot;smart hästhoppningshinder&quot; där det årligen skapas en ny teknisk lösning för att mäta hästens språngkurva ur olika perspektiv.</div> <div><br /></div> <div>Sedan 2015 har Chalmers varit en del av Riksidrottsuniversitet i Göteborg tillsammans med Göteborgs universitet. Samarbetet har bland annat gett elitidrottare chansen att kunna förena sin idrottskarriär med en yrkeskarriär. Från och med 2022 fortsätter båda universiteten med verksamheten i egen regi, med olika fokusområden. </div> <div><br /></div> <div>– Chalmers är ett av universiteten i landet som har flest elitidrottande studenter och är ett populärt lärosäte för dubbla karriärer. Därför är det viktigt att även fortsätta utveckla den delen, säger Kent Lindahl.</div> <div><br /></div> <div>Att Chalmers inom kort blir ett eget Riksidrottsuniversitet kommer på sikt även att innebära förstärkt stöd till de elitidrottare som studerar vid Chalmers.</div> <div>– Vi kommer att kunna lyfta fram och stärka idrottsteknologi i såväl utbildning som forskning. Min förhoppning är att vi också kommer att kunna lyfta fram våra Riksidrottsuniversitetsstudenter som goda förebilder såväl bland våra studenter som i vår rekrytering, säger Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande på Chalmers.</div> <div> </div> <div>För samtliga studenter på Chalmers innebär omställningen ännu fler verklighetsnära projekt i studierna då samarbetet med idrottsrörelsen i Sverige kommer att utökas.  </div> <div>– Våra studenter kan ge idrottare ett idrottsteknologiskt försprång i både träning och tävling. Dessutom kan studenterna själva vara med och påverka vilken slags idrottsteknologisk forskning de vill vara med och utveckla under utbildningens gång, säger Magnus Karlsteen, projektledare för Riksidrottsuniversitet Chalmers.</div> <div><br /></div> <div>– Att vi blir ett eget Riksidrottsuniversitet kommer även att leda till fler examens- och kandidatarbeten inom idrottsteknologi och det kommer med all sannolikhet att leda till fler kurser med den profilen, säger han. </div> <div><br /></div> <div>Text: Vedrana Sivac</div> <div>Foto: Anna-Lena Lundqvist</div> <div><br /></div> <div><b>Läs mer </b></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-pa-simning-.aspx" target="_blank" title="Chalmers satsar på simning"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Chalmers satsar på simning​</a></div> <div><a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/Sidor/sport-och-studier.aspx" title="Sport och studier på Chalmers" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sport och studier på Chalmers</a></div>Tue, 07 Dec 2021 08:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/nyheter/Sidor/Klimatministern-diskuterade-COP26-med-studentföreningarna.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/nyheter/Sidor/Klimatministern-diskuterade-COP26-med-studentf%C3%B6reningarna.aspxKlimatministern diskuterade COP26 med studentföreningarna<p><b>​Miljö- och klimatminister Per Bolund träffade i måndags studenter från Chalmers och Göteborgs universitet för att prata om klimatet och resultaten av COP26-mötet i Glasgow. Mötet hölls på GMV – Göteborgs centrum för hållbar utveckling, där 15 studenter från sex hållbarhetsföreningar var representerade.</b></p>​När studentföreningarna vid Chalmers och Göteborgs universitet diskuterade klimatfrågor med den ansvarige ministern var det många olika studieinriktningar och nationaliteter som var representerade. Per Bolund, som även har titeln vice statsminister, hade bett om att få träffa klimatengagerade studenter och han kände sig genast hemma i det internationella och tvärvetenskapliga sällskapet och tänkte tillbaka på sin egen studietid vid Stockholms universitet.<br /><br />– När jag studerade biologi kändes det som det bara var biologer som brydde sig om miljöfrågor, sade Per.<br /><br />Per inledde med att berätta om förhandlingarna på klimattoppmötet COP26 i Glasgow som han nyligen deltagit i. Klimatministrarna träffades under mötets andra vecka och Per deltog framför allt i förhandlingar kopplade till frågor om klimatfinansiering. Det var svårt att nå resultat i de polariserade diskussionerna i Glasgow och han vill särskilt framhäva det brittiska ordförandeskapets viktiga roll för att förhandlingarna ledde framåt.<br /><br />– Parisavtalet räddades genom Glasgow-mötet som nu utgör en viktig milstolpe i det internationella klimatsamarbetet, hävdade ministern.<br /><br />Sammanfattningsvis nådde förhandlingarna under COP26 inte så långt som han hade hoppats, men flera viktiga steg på vägen togs: så som att fossila bränslen och subventionerna till dessa nämns specifikt i avtalet.<br /><br />Efter ministerns inledning följde ett samtal som modererades av Karin Bylund, projektledare vid GMV, som arbetar med Student Sustainability Hub och hållbarhetsveckan Act Sustainable. Första frågan var ett medskick från en student som deltog som observatör på årets COP och hade noterat att det var väldigt få unga delegater i ländernas officiella delegationer: Vad gör Sverige för att öka ungas representation i internationella klimatförhandlingar? Per gav exempel från pre-COP-mötet i Milano tidigare i höst som bland annat behandlade ungas representativitet i klimatförhandlingarna. Där var två av de sex svenska delegaterna unga, och Sverige uppmanade då andra länder att inkludera fler ungdomar i processerna. På nästa års stora miljökonferens: Stockholm +50, som hålls till minne av FN:s miljökonferens 1972, hoppas han att fler unga ska vara delaktiga inför och representerade under mötet i juni.<br /><br />Därpå följde en rad frågor som studenterna hade förberett vid en workshop strax före ministermötet. Flera frågor rörde transportsektorn så som miljöpåverkan av elbilar och biobränslen ur ett livscykelperspektiv. Per menar att elbilar inte är hela lösningen utan att vi även behöver effektivisera transporterna och använda renare bränslen för övriga bilar. Järnvägen och kostnader för infrastruktursatsningar i jämförelse med resandeunderlag diskuterades också. Andra frågor rörde energikällor som kärnkraft, vattenkraft och vindkraft, där Per såg havsbaserade vindkraft som en viktig kommande lösning. Sedan ställdes frågor om kopplingar mellan hållbarhet och klimat i hälsosektorn där ministern lyfte klimatpåverkande utsläpp, till exempel lustgas, samt hälsoeffekter av den ökade mängd värmeböljor och pandemier som klimatförändringarna förväntas bidra till. Per menade att det kommer krävas ökade insatser inom hälso- och sjukvården om vi inte lyckas begränsa klimatförändringarna.<br /><br />Slutligen lyfte Karin Bylund att många studenter i hållbarhetsföreningarna känner frustration över att de inte når ut med sina frågor, att de vill att fler studenter ska ta sig an hållbarhetsfrågor och att lärosätena ska göra betydligt mer. Vad kan Per i egenskap av miljö- och klimatminister ge för medskick till studenterna på vägen?<br /><br />Pers tips var att fortsätta involvera sig i organisationer och engagera sig i politiska processer, antingen i eller utanför partipolitiken. Andra sätt att påverka kan vara att engagera sig i lokalsamhället, besvara remisser och delta i öppna hearingar om olika samhällsfrågor.<br /><br />Klimatministern avslutade med att tacka för mötet och för att studenterna tog sig tid att diskutera klimatfrågor med honom och gratulerade dem till att de hade engagerat sig i en hållbarhetsförening.<br /><br /><div>– Kunskap och engagemang kring hållbar utveckling är bra för er karriär och ert kommande yrkesval. Er kunskap är efterfrågad i arbetslivet, avslutade klimatministern!</div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Studentföreningar som deltog i samtalet med Klimatministern:</h2> <ul><li><a href="http://www.facebook.com/ChalmersStudentsforSustainability">Chalmers Students for Sustainability</a></li> <li><a href="https://www.facebook.com/ewbchalmers">Engineers without Boarders Student group Chalmers</a></li> <li><a href="http://www.facebook.com/HandelsStudentsForSustainability">Handels Students for Sustainability</a></li> <li><a href="https://www.facebook.com/nfglgothenburg/">Network for Future Global Leaders NFGL Gothenburg - Sustainability Board</a></li> <li><a href="http://www.facebook.com/sass.gu/">Sahlgrenska Academy Students for Sustainability</a></li> <li><a href="http://www.facebook.com/SSESAgbg/">Social Science Environmental Student Association</a></li></ul> <div><br /></div> <div>Läs mer om GMV - Göteborgs centrum för hållbar utveckling: <a href="https://gmv.chalmers.gu.se/">www.gmv.chalmers.gu.se</a> <br /><br />Av: Mikael Östblom<br /></div></div>Wed, 24 Nov 2021 15:45:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Chalmers-solar-team-tavlade-i-Marocko-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Chalmers-solar-team-tavlade-i-Marocko-.aspxStudenters solcellsbil tävlade i Marocko<p><b>​Chalmers Solar Team består av ett 20-tal studenter som på egen hand konstruerat bilar som drivs med energi från solceller. Den senaste solcellsbilens egenskaper testades nyligen hårt i tävlingen Solar Challenge Morocco.</b></p><div>​Chalmers Solar Team ställde 2019 för första gången upp i det som kallas för världens största solcellsbilstävling, The Bridgestone World Solar Challenge. Grundtanken med tävlingen är att tänja på de teknologiska gränserna för vad man kan göra med solkraft. World solar challenge, som går av stapeln vartannat år, fick i år ställas in på grund av pandemin. Istället arrangerades ett alternativt lopp kallat Solar Challenge Morocco. Varje lag ska köra 250 mil på allmänna vägar uppdelat på fem dagar. Målet är att ta sig fram så fort som möjligt endast med hjälp av energi från solceller monterade på bilen. Med undantag för ett mindre batteri som användes för att komma iväg vid starten.<br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Solbil_06.jpg" alt="Solbil" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px 15px;width:295px;height:401px" />Sex lag tävlade mot varandra i samma klass som Chalmers, som i år ställde upp med ny bil. Alla lagen lyckades ta sig i mål vilket var en bedrift i sig då många lag vid tidigare tävlingar tvingats att bryta. Förutom att kunna ta sig fram med endast solenergi så måste bilen också hålla för emellanåt ganska tuffa förhållanden i form av hetta, vind och ofta backiga och dåliga vägar. Chalmers placerade sig sexa i tävlingen, men förutsättningarna för de olika teamen har också varit väldigt varierande. Många av lagen har hållit på i många år och de ekonomiska förutsättningarna har skiljt ganska så markant. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">–</span> Vi har byggt solcellsbilen på Chalmers nästan helt själva med relativt små medel på bara lite drygt ett år. Att vi har designat, konstruerat och skött så mycket på egen hand är en stor skillnad jämfört med de övriga lagen. Så vi är väldigt nöjda med vår insats, säger Alexander Andersson som just nu läser sin master.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Att ta sig fram genom Marockos karga ökenlandskap var ett äventyr i sig. Till exempel så spenderades några av de kalla ökennätterna på filtar utomhus. En av dagarna stannade bilen och det tog några timmar av felsökning innan problemet kunde avhjälpas. Det visade sig att en elkoppling hade lossnat, förmodligen på grund av den bitvis skumpiga vägen. Hela teamet var också involverat i strategiupplägget under körningen eftersom energidata kunde följas kontinuerligt från följebilarna. Till exempel så kunde man meddela föraren att anpassa hastigheten vissa sträckor för att på så vis undvika moln och maximera solenergin. Topphastigheten för Chalmers bil låg på runt 100 kilometer i timmen och för det bästa laget cirka 140 kilometer i timmen. Varje förarteam bestod av tre personer som turades om att köra, plus två reservförare. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Solbil_03.jpg" alt="Solbil" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Även om det var en tävling och alla kämpade för att vinna så var stämningen mellan lagen i grunden familjär och hjälpsam. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">– </span>Ja, vid problem så hjälptes man ju åt och vi delade en del erfarenheter mellan varandra. Många ville till exempel veta mer om materialet i vår specialbyggda kaross. Men vissa saker hölls mer hemliga som till exempel elsystem och liknande, säger Alexander Andersson.</div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> Unik kaross i naturfiber </h2> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Solbil_07.jpg" alt="Solbilen" style="margin:5px" /><br /></div> <div><br /></div> <div>Chalmers solcellsbil är byggd på en stålram med en kaross av linfiber, och väger cirka 200 kg.  Valet av linfiber väckte också en hel del uppmärksamhet då alla konkurrenternas bilar var byggda i kolfiber. Ett material som visserligen har goda egenskaper men som också har en högre miljöbelastning. Chalmers Solar Team hade som målsättning att bygga så miljövänligt som möjligt och valet föll då på lin som är en typ av naturfiber. Visserligen vill man ha en så lätt bil det bara går, men skillnaden i vikt bedömdes inte vara så avgörande att man var tvungna att välja kolfiber. Aerodynamiken och elsystemet bedömdes också ha större betydelse för prestandan, vilket också är något som man hoppas kunna utveckla till nästa tävling. Kapaciteten på solcellerna ligger på 800 watt.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Många olika kompetenser som krävs</h2> <div> </div> <div>Chalmers Solar Team består av personer med bakgrund från många olika utbildningsprogram på Chalmers eftersom det är många bitar som ska komma plats. Det är ett heltäckande projekt som inte bara handlar om att bygga solcellsbilen. En stor del går ut på att sköta kontakter med sponsorer och att hantera logistik och media. <br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">– </span> Det har verkligen varit ett jätteroligt och lärorikt projekt att vara involverad i. Det vi har lärt oss i kurserna på Chalmers har verkligen kommit till användning. Man lär också känna folk på ett helt annat sätt jämfört med vanliga projektarbeten, och allt man gör är på riktigt, säger Caroline Reinisch som just nu läser andra året på Chalmers.</div> <div> </div> <div> <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Solbil_02.png" alt="Solbilen" style="margin:5px" /><br /><br /></div> <div> </div> <div>Laget kommer förmodligen jobba vidare med samma koncept till inför nästa tävling beroende på hur reglerna ser ut. Man hoppas kunna jobba mer med simuleringar och utvidga laget och strukturen kring teamet. Den som är intresserad och vill veta mer kan kontakta Chalmers Solar Team via deras Facebooksida.<br /></div> <div> </div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Support</h2></div> <div> </div> <div>Chalmers Solar Team är en studentförening som från början startades upp med hjälp av Göran Gustafsson, universitetslektor på Institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers. Institutionen för industri- och materialvetenskap har också bidragit med ekonomisk och administrativ stöttning sedan starten. </div> <br /><div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">– </span>Chalmers har varit vår största styrka och det som gjort projektet möjligt. Både att vi har kunnat vara på campus för bygget och den support som vi fått. Vi vill också passa på att tacka alla andra sponsorer som hjälpt oss på olika sätt, säger teammedlemmarna Caroline och Alexander.</div> <div><br /></div> <div><span><span><em>Text: Marcus Folino</em></span><span style="display:inline-block"></span><span style="display:inline-block"></span></span><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Sponsorer</h3></div> <div>Chalmers, Acfloby, AvancezChalmers, Bridgestone, DiodeHuset, Docol, Etteplan, Hagmans, Hojstyling, Inet, NEVS, RGNT Motorcycles, SKF, Sundolit, Wiretronic, Invex, BCOMP, Sunbeam, Kinnekulle Ring, Stora Holm, Consat, Havd, Nils Malmgren, Chalmers Formula Student, eXPerimentverkstaden Chalmers<br /><br /></div>Fri, 19 Nov 2021 12:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Generositet-respekt-och-samarbeten-sa-maxar-du-din-studietid.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Generositet-respekt-och-samarbeten-sa-maxar-du-din-studietid.aspxGenerositet, respekt och samarbete – så maxar du studietiden<p><b>​Efter mer än ett år av studier på distans är Chalmers vicerektor och nya kårordförande glada att kunna välkomna alla studenter tillbaka till campus.– Det här ser vi verkligen fram emot! säger vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson.</b></p>​<span style="background-color:initial">Catrin Lindberg är ny ordförande i Chalmers studentkår och har just avslutat fem års studier i kemiteknik. Anna Karlsson-Bengtsson är Chalmers vicerektor för utbildning och livslångt lärande, också med en bakgrund inom kemi. Båda är eniga om att det bästa med Chalmers är gemenskapen och det fantastiska samarbetet mellan högskolan och kåren. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><span style="background-color:initial"></span><div>– Det är unikt och något som vi ska värna om, säger Catrin Lindberg. </div> <div><br /></div> <div>– Chalmers är ett lärosäte med hög ambition både hos medarbetare och studenter och det finns en framåtkraft som är väldigt inspirerande, säger Anna Karlsson-Bengtsson. </div> <div><br /></div> <div>När Catrin Lindberg själv började sin utbildning på Chalmers fick hon ett visdomsord ”man klarar inte Chalmers ensam”, hon poängterar vikten av att våga be om hjälp. Vidare säger hon att det är bra att plugga ihop med äldre studenter som har erfarenhet av kursen du läser och kan hjälpa dig att förstå, men också att fråga lärare och klasskamrater.</div> <div><br /></div> <div>– För att få en så bra start på studentlivet som möjligt är det bra att vara med på mottagningen redan från början, säger Catrin Lindberg.</div> <div><div><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/Anna%20och%20Catrin_I0A6226_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:15px" /></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Å</span><span>rets mottagning – en hybrid av digitala och fysiska aktiviteter</span></h2></div> <div>Precis som förra året kommer årets mottagning till stor del ske digitalt och det blir ingen samling vid Götaplatsen som traditionen påbjuder. Däremot kommer alla nya studenter redan första dagen att få samlas tillsammans med sina sektioner och träffa sina faddrar – eller ”phaddrar”, som de kallas på Chalmers. </div> <div><br /></div> <div>Efter ett år av mestadels distansundervisning menar Anna Karlsson-Bengtsson att Chalmers har en helt annan kunskapsnivå om hur anpassningen till rådande omständigheter ska se ut.</div> <div><br /></div> <div>– Till första läsperioden i höst är vår ambition att alla studenter ska kunna ha halva sin schemalagda tid på campus, säger Anna Karlsson-Bengtsson. Det har vi längtat efter!</div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/Anna%20och%20Catrin_I0A6197_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:15px" />Var </span><span>generös och dela med dig</span></h2></div> <div>Både Catrin Lindberg och Anna Karlsson-Bengtsson framhåller att det i dessa tider är extra viktigt att vi tar hand om och visar respekt för varandra. Och att vi hjälps åt och delar med oss. </div> <div><br /></div> <div>– Behöver du stöd, oavsett om det handlar om studiehjälp eller känner att du behöver någon att prata med så kan du alltid vända dig till din phadder, programansvarig eller din studievägledare och be om att få hjälp att hitta rätt, säger Catrin Lindberg.</div> <div><br /></div> <div>Och Anna Karlsson-Bengtsson håller med.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">– </span><span style="background-color:initial">Ta en titt runt omkring dig och ta med den som står vid sidan om, särskilt de första veckorna, säger hon. </span><br /></div> <div>Hon betonar också hur viktigt det är att alla, både studenter och anställda, stannar hemma vid minsta lilla sjukdomssymtom eftersom pandemin ännu inte är över. </div> <div><br /></div> <div>– Det är det enda och allra bästa sättet att skydda oss från smittspridning, säger hon. Och för att det ska fungera är det viktigt att studenterna håller kontakt med varandra och delar med sig av sina anteckningar och annat som händer när någon är hemma med symtom så att de inte missar något viktigt. </div> <div>– Vet man att andra tänker på en när man är krasslig är det lättare att stanna hemma, säger Anna Karlsson-Bengtsson.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Annas och Catrins fem bästa tips inför studiestarten</h2> <p class="chalmersElement-P"><strong>1.</strong><span><strong> </strong></span><strong>Delta i mottagningen.</strong> Var med så mycket du kan redan i början, välj ut de arrangemang du känner dig intresserad av och trygg att vara med på och respektera att andra kanske inte vill vara med. Sträck ut handen och träffa nya människor. Var beredd på att det kommer vara intensivt.</p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <div><strong>2. Ta alla chanser att repetera</strong>. Delta i alla studieförberedande övningar under introduktionsveckorna. Och våga fråga! Tro inte att alla andra förstår, tänk istället: ”jag frågar åt de andra” för förstår inte du så förstår nog inte de heller.</div> <div><br /></div> <div><strong>3. Se dig omkring i Göteborg.</strong> Cykla, åk spårvagn eller hyr en elsparkcykel och lär känna stan. Häng vid Röda sten och titta på den fantastiska utsikten. Åk båten över till Lindholmen, bada i Delsjön eller i havet. Göteborg har också en av Europas vackraste botaniska trädgårdar, där du kan njuta av en picknick. Så småningom hittar du ditt eget favoritställe!</div> <div><br /></div> <div><strong>4. Bekanta dig med campus.</strong> Ta tag i en fadder och be hen visa dig bästa pluggplatsen. Tänk på att du inte måste sitta där du vanligtvis har föreläsningar. På Chalmers finns det någonting för alla, titta på kårens hemsida och på Studentportalen och upptäck föreningar, experiment och allt du har möjlighet att ta del av. </div> <div><br /></div> <div><strong>5. Lär känna en internationell student.</strong> Det finns många spännande människor mitt där vi befinner oss, som har många andra erfarenheter än vad vi själva har. Engagera dig i Chalmers International Reception Committee (CIRC) och lär känna några av våra internationella studenter – särskilt du som börjar ett masterprogram!</div> <div><br /></div> <div>Sist men inte minst, ha kul och hjärtligt välkommen till Chalmers! </div> <div><br /></div> <div>Text: Johanna Fasth</div> <div>Foto: Anna-Lena Lundqvist</div> <div><br /></div> <div><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/nystudent/Sidor/Ny_student.aspx" target="_blank" title="länk till studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Länk till mer information för nya studenter på Studentportalen</a></div> <div><a href="https://chalmersstudentkar.se/" target="_blank" title="länk till chalmers studentkår"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Chalmers Studentkår</a></div> <div><a href="https://www.mk.chs.chalmers.se/" target="_blank" title="länk till mottagningskommittens sida"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Chalmers Studentkårs mottagningskommitté​</a></div> <div><a href="https://chalmersstudentkar.se/" target="_blank" title="länk till chalmers studentkår"></a></div> <div><span style="background-color:initial">​</span><br /></div></div></div>Tue, 13 Jul 2021 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/studenter-lar-sig-om-observatorsingripande.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/studenter-lar-sig-om-observatorsingripande.aspxStudenter lär sig bidra till god arbetsmiljö<p><b>​​​Hur kan jag ingripa när jag ser att någon i min närhet blir illa behandlad?  Sjökaptensstudenter och blivande sjöingenjörer på Chalmers får lära sig hur man på bästa sätt kan hantera obekväma och diskriminerande situationer. </b></p><div><span style="background-color:initial">En obligatorisk, grundläggande säkerhetsutbildning, med fokus på sjösäkerhet och personlig skyddsutrustning har sedan hösten 2020 även inkluderat ett kursmoment om så kallat observatörsingripande.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Syftet med att anordna workshoppar i observatörsingripande är att ge studenterna verktyg för att både kunna och våga ingripa i situationer under studietiden, i arbetslivet eller i privatlivet där man upplever någon form av trakasserier. Att det är en del i den obligatoriska säkerhetsutbildningen vid sidan av brandsäkerhet och träning i livflotte är viktigt menar programansvarig för Sjökaptensprogrammet, Johan Hartler:<img src="/SiteCollectionImages/20210101-20210631/JohanHartler%20profilfoto.jpg" alt="johan hartler" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px;width:220px;height:147px" /><br /><br /></div> <div>– Det ger ett starkt signalvärde. Vi vill betona att den psykosociala arbetsmiljön är väldigt betydelsefull. Att motverka trakasserier är viktigt för att skapa en hållbar arbetsplats, där människor vill stanna kvar över lång tid. Alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen och under sin studietid.</div> <div><br /></div> <div>Utbildningen innehåller övningar kopplade till konkreta situationer som kan uppstå, exempelvis att någon är respektlös mot sina kollegor eller drar nedsättande skämt. Dessutom får studenterna ta del av teoretisk bakgrund innehållande kunskap om vad trakasserier är och vilka olika diskrimineringsgrunder som finns.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">#MeToo visade vägen framåt</h3> <div>Att verka för en studie- och arbetsmiljö fri från trakasserier är ett ständigt pågående arbete på Chalmers. I och med att #MeToo visade att det fanns mer trakasserier under ytan än vad som tidigare kommit fram, startade universitet och studentkåren projektet Chalmers mot sexism. En gemensam satsning som bland annat mynnade ut i en digital anmälningsplattform som heter ”Trygg på Chalmers” där både anställda och studenter kan rapportera upplevda eller bevittnade trakasserier. Dessutom har Chalmers varit djupt involverade i sjöfartsbranschens initiativ ”Vågrätt” som startades som en reaktion efter #MeToo.</div> <div><br /></div> <div>För att utveckla sitt arbetsmiljöarbete ytterligare valde teamet bakom Sjökaptensprogrammet att inkludera fler frågor om jämlikhet, jämställdhet och trakasserier på sina Arbetsmiljödagar 2018. </div> <div><br /></div> <div>Satsningen uppskattades både av studenter och av de branschrepresentanter som fanns på plats och 2019 fick programmet medel från stiftelsen Sveriges sjömanshus för att kunna fortsätta driva på arbetet mot trakasserier tillsammans med Linnéuniversitetet. Detta arbete har nu lett fram till att metoden för aktivt observatörsingripande idag är en obligatorisk del i den grundläggande säkerhetsutbildningen för blivande sjökaptener och sjöingenjörer sedan hösten 2020. Hittills har 200 chalmersstudenter deltagit i workshopparna och 120 studenter från Linnéuniversitet. Johan Hartler har också varit på Öckerö Sjöfartsgymnasium och hållit en utbildning i ämnet och han tycker att gensvaret från studenterna har varit bra.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">–​ </span>Majoriteten är mycket positiva, men det är klart, vi kan aldrig nå fram till alla. Vissa vill inte ta till sig kursinnehållet. Men genom den här utbildningen visar vi vad Chalmers står för och hur vi vill att våra studenter ska agera när de kommer ut i branschen. Budskapet är tydligt, trakasserier är helt oacceptabelt.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Stort intresse från branschen</h3> <div>Det fanns ett stort intresse från branschen redan under Arbetsmiljödagarna 2018 och flera företag har hört av sig till Johan Hartler och hans kollegor på Linnéuniversitetet för att få ta del av deras utbildningskoncept i observatörsingripande.</div> <div><br /></div> <div>– Flera branschaktörer, bland annat Skärgårdstrafiken och Gotlandsbolaget vill försöka få in delar av vårt kursinnehåll i sina interna säkerhetsutbildningar, vilket är jättekul! Detta har blivit Chalmers stora bidrag i Vågrätt-satsningen. Att kunna vara med och påverka branschen i rätt riktning känns otroligt bra!</div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Julia Jansson</div> <div><br /></div> <div><br /></div>Fri, 02 Jul 2021 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-pa-simning-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-pa-simning-.aspxChalmers satsar på simning<p><b>​Chalmers nytecknade avtal med Svenska simförbundet innebär en ökad satsning på forskning och idrottsteknologi inom simning. Samarbetet innebär också fler verklighetsförankrade kurser och projekt inom idrotten för Chalmers studenter.​</b></p>​<span style="background-color:initial">Sedan hösten 2015 är Chalmers ett Riksidrottsuniversitet. I det uppdraget ingår nära samarbete med specialidrottsförbund när det gäller praktiknära idrottsforskning, utbildning och möjligheter för elitidrottare att studera parallellt/satsa parallellt på både idrotts- och yrkeskarriär. Det är inom ramen för det arbetet som universitetet nu inleder ett samarbete med Svenska simförbundet. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>I korthet innebär det att Chalmers tillsammans med representanter från Svenska simförbundet ska diskutera, initiera och samfinansiera såväl möjliga forskningsprojekt som tänkbara seminarier och föreläsningar som bidrar till ett kunskapsutbyte och kunskapsspridning. </div> <div><br /></div> <div>– Syftet med samarbetet är att utnyttja den kunskap och de tekniska resurser inom området hydrodynamik , ett vetenskapligt område som studerar vätskors rörelse, som finns samlade på Chalmers och SSPA för att hängivna forskare med bakgrund från högsta elitnivå i simning tillsammans med Svenska simförbundet ska kunna skapa elitidrottsteknologi som långsiktigt alstrar nya framgångar för svensk simning, säger Magnus Karlsteen, projektledare på Chalmers för Riksidrottsuniversitetet i Göteborg.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Fler verklighetsnära projekt för studenter</h3> <div>– Samarbetet innebär också att Chalmers studenter erbjuds möjligheten att delta i spännande, verklighetsförankrade kurser och projekt där mycket konkreta krav ställs från idrotten, både på utveckling av nya unika tekniska lösningar och på förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara nyttan och hur tekniken tillämpas, säger Magnus Karlsteen. </div> <div><br /></div> <div>Detta kan bland annat innebära att Chalmers utvecklar olika slags tester för simning i samarbete med landslaget. Simmare och simtränare ska därefter utan omfattande teknisk utbildning enkelt kunna använda de tekniska metoderna för att lyfta svensk simidrott till nya höjder.</div> <div><br /></div> <div>– Vi vill arbeta tillsammans med Chalmers för att vidareutveckla befintlig teknologi samt ta fram nya tränings- och testredskap som ska kunna användas av simidrottare i den vardagliga träningsmiljön. Chalmers gedigna kunskap inom mekanik och teknologi i kombination med vår erfarenhet av simidrott möjliggör ett unikt kunskapsutbyte, säger Ulrika Sandmark, sportchef på Svenska simförbundet. </div> <div><br /></div> <div>Det första projektet med Chalmers blir inom kraftutveckling och hydrodynamiskt motstånd.  </div> <div>– Vattenmotståndet hos en simmare i kombination med förmågan att generera kraft i vattnet är avgörande för simhastigheten. Tillsammans med Chalmers jobbar vi nu med att vidareutveckla detta test för att kunna samla in mer tillförlitlig data. Vi ser i förlängningen att detta kommer att resultera i en ökad förståelse gällande kraftutveckling och vattenmotstånd vid simning, säger Ulrika Sandmark.</div> <div><br /></div> <span style="background-color:initial">Text: Vedrana Sivac​</span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/Sidor/sport-och-studier.aspx" target="_blank" title="Länk till sida om sport och studier på Chalmers"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om sport och studier på Chalmers​</a></span></div></div>Mon, 28 Jun 2021 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks2021.aspxNytt koncept utbildar över gränserna<p><b>Tracks är ett nytt utbildningskoncept på Chalmers tekniska högskola som innehåller valbara, tvärdiciplinära kurser och utveckling av nya lärandemiljöer. Syftet är bland annat att möta studenternas behov av en mer individualiserad och flexibel studiegång. Det är en av de största satsningarna inom utbildningsområdet i Chalmers 190-åriga historia.​​ </b></p><div><span style="background-color:initial">Satsningen Tracks, som finansieras av Chalmersstiftelsen, erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Inom ramen för Tracks utvecklas även en samlad lärandemiljö på Campus Johanneberg som bland ann</span><span style="background-color:initial">at kommer innehålla olika projektrum, verkstäder för olika material och datorresurser för maskininlärning. Här ska studenter, forskare och lärare från olika institutioner samverka under ett och samma tak. Om allt går enligt plan, blir det invigning i början av 2022.</span></div> <div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Hållbar utveckling​ kräver samarbete</span></h3></div> <div><span style="background-color:initial"></span>I maj 2019 startade den första pilotomgången av Tracks och nu är kurserna i full gång. Chalmersstudenter från 31 av 40 masterprogram fanns representerade i Trackskursena förra året, och tanken är att studenterna ska mötas över programgränserna och ta sig an aktuella och verklighetsbaserade utmaningar tillsammans. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Jag tror att många unga ingenjörer idag vill bidra till en hållbar utveckling och de problem vi står inför kräver ju systemförändringar. Därför måste vi vara förberedda på att arbeta gränsöverskridande om vi ska kunna bidra till en hållbar omställning, säger Tracksstudenten Emilia Sandolf, som till vardags läser masterpogrammet Industrial Ecology.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>I Chalmers Trackskurser får studenter prova på ett tvärdisciplinärt arbetsätt. Det kan handla om att samarbeta kring aktuella utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, transportbranschen eller tillsammans ta sig an frågeställningar kopplade till etik och AI. Tracksläraren Kathryn Strong Hansen, som ansvarar för kursen <em>Emerging Technology – Ethics Through Fiction</em>, berättar om sin syn på Trackskonceptet:</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– För mig handlar Tracks främst om samverkan. Studenter med olika bakgrunder delar kunskaper och perspektiv med varandra. Faktumet att de alla har olika infallsvinklar på problemen som de får jobba med gör att lösningarna som tas fram i kurserna verkligen har en stor bredd! Diskussionerna blir väldigt mångfacetterade och vi lär oss alla av varandra i de här Trackskurserna.<span style="background-color:initial"> </span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Flexibilitet och professionella färdigheter efterfrågas</h3> <div> </div> <div>Ungdomar idag vill gärna ha fler valmöjligheter och större flexibilitet i sin utbildning. Dagens programupplägg på Chalmers medger viss individualisering för studenten, men den är begränsad. Ingenjörs- och arkitektutbildningar har traditionellt sett organiserats per disciplin: maskinteknik, kemiteknik och så vidare. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt arkitekt- och ingenjörsarbete, men arkitekter och ingenjörer behöver även utveckla kunskaper och färdigheter i tvärdisciplinärt arbetssätt, etik, kommunikation och entreprenörskap. Detta är något som Monica Ringvik, teknikchef på Astazero betonar. Hon är med i Tracks rådgivande kommitté och är själv Chalmersalumn. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– När jag gick på Chalmers fick man ofta en labbuppgift att utföra från a–ö. Den djupa och smala ämneskompetensen är jätteviktig i arbetslivet, men genom Tracks får studenterna också möjligheten att utveckla sina professionella färdigheter, som att arbeta i team, våga nätverka, arbeta självständigt och lösa abstrakta uppgifter tillsammans med andra! Det är en annan sorts kunskap som arbetsgivare verkligen efterfrågar idag, säger hon.<span style="background-color:initial"> </span></div> <div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Nära koppling till forskning och näringsliv</span></h3></div> <div> </div> <div>Tracks knyter ihop många perspektiv och aktörer, inte minst från industrin. Kursen Structural battery composites genomfördes i samarbete med Airbus och kurserna som handlar om att utveckla teknik kopplat till det så kallade <a href="/sv/nyheter/Sidor/Chalmershindret-fem-ar-av-innovationer.aspx" title="artikel om chalmershindret" target="_blank">Chalmershindret</a> sker i samarbete med den svenska hästnäringen, både med förbunds- och företagsrepresentanter. En Trackskurs med fokus på <a href="/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspx" title="artikel om tracks hälsokurs" target="_blank">hälso- och sjuvårdsområdet</a> hade ett nära samarbete med aktörer från Västragötalandsregionen, exempelvis Högsbo specialistsjukhus. Att få möjlighet att utveckla sina professionella färdigheter i nära anslutning till arbetsliv och samhälle är en viktig ingrediens i Tracks. Det finns även en nära koppling till den senaste forskningen på Chalmers och Trackskurserna kan även fungera forskningsförberedande. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Leif Asp, professor och ansvarig för Trackskursen <em>Structural battery composites</em> berättar att studenterna i hans kurs får jobba tillsammans med forskare med <a href="/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Stort-genombrott-for-”viktlos”-energilagring.aspx" title="artikel Leif Asp" target="_blank">verkliga forskningsutmaningar</a>.</div> <div> </div> <div> – Man kan säga att kurserna både är forskningsnära och forskningsförberedande, i min kurs fick studenterna bland annat läsa många vetenskapliga artiklar och de får prova på att ta sig an stora tvärvetenskapliga forskningsfrågor. Trackskurserna ger studenterna möjlighet att jobba med större frågeställningar än de vanligtvis får, säger han. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">En tjuvstart på karriären</h3> <div> </div> <div>Emilia Sandolf som är bioteknikstudent valde att läsa Trackskursen <em>Design of Sustainable Infrastructure &amp; Urban Transformation</em> för att prova på något nytt. </div> <div> </div> <div>– I vår kurs fick vi i uppgift att på valfritt sätt utveckla Chalmers campus på ett hållbart sätt med fokus på både teknik och arkitektur. Jag har under kursens gång bloggat om vårt projekt, diskuterat frågor om infrastruktur och Urban Spaces, och det har jag aldrig tidigare gjort i min utbildning. Tracks har breddat min bild av vad jag faktiskt skulle kunna jobba med som ingenjör, säger hon.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Emilias grupp arbetade med att ta fram en lösning kring flödet av människor på campus vilket mynnade ut i ett förslag på uppdatering av Chalmersappen Campus Maps där man med hjälp av sensorer ska kunna samla in information om rörelsemönster och använda denna information för att till exempel visa vart det finns lediga studieplatser och på så sätt optimera användningen av lokaler och minska trängsel. Enligt deras idé skulle det även gå att automatiskt optimera ventilation och temperatur och därmed även spara på energiresurser. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Som student tycker jag att du ska våga ta steget utanför din comfort zone, man kan inte utvecklas om man inte utmanar sig. Jag tyckte Trackskursen var ett jättebra sätt att utmana sig själv i en trygg miljö. Kursen blev som en brygga från utbildningens värld till livet efter examen!</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Monica Ringvik håller med om resonemanget om brobyggande:</div> <div> <span style="background-color:initial">– Jag tror Tracks kan vara en stor konkurrensfördel. Dels för studenterna som ska ut och söka jobb, som på ett sätt får en tjuvstart på karriären med erfarenhet av arbetslivets arbetssätt genom Tracks. Dels tror jag att det är en konkurrensfördel för Chalmers i stort, som kan attrahera nya människor till ingenjörsyrket genom den här satsningen.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/tracks-valbara-kurser/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="tracks utbildning"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/tracks-valbara-kurser/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="tracks utbildning"><div style="display:inline !important"><span style="background-color:initial">Läs mer om Tracks </span></div></a><br /></a> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><strong style="background-color:initial">Text:</strong><span style="background-color:initial"> Julia Jansson</span><br /></div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Film:</strong> Torgil Störner ​</span></div>Mon, 24 May 2021 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Emma-studerar-till-sjoingenjor.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Emma-studerar-till-sjoingenjor.aspxSå är det att studera till sjöingenjör<p><b>​Emma Hagberg pluggar på programmet och har snart kommit halvvägs. Här berättar hon om det bästa med sin utbildning och vilka möjligheter hon ser efter examen. </b></p><p class="chalmersElement-P"><strong>​</strong><span><strong>Hej Emma Hagberg! Hur kommer det sig att du valde att plugga på just sjöingenjörsprogrammet?</strong></span></p> <div>– För mig var utbildningen till sjöingenjör intressant eftersom den innehåller så många praktiska moment. Just nu har vi till exempel en praktisk el- och motor-/verkstadskurs ombord på lastfartyget Fryken som ligger vid kaj vid Eriksberg i Göteborg. Jag visste också att jag gillar att jobba skift och det gör man ju till sjöss. Jag trivs med att jobba koncentrerat och sedan vara ledig länge (skratt). </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Vad uppskattar du på utbildningen till sjöingenjör?</strong></p> <div> </div> <div>– Våra lärare är väldigt engagerade, de hjälper oss och vill verkligen att vi ska komma i mål. På många andra utbildningar tror jag att det ofta handlar om att gå på föreläsningar, läsa in kurslitteratur och skriva tentor. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Jag har alltid varit intresserad av energi, ändå är jag överraskad över att jag skulle tycka att det här med el är så roligt. Lärarna som vi har ombord på Fryken är lite som ”sjöingenjörernas pappor” och tycker att det är viktigt att bidra till sammanhållningen i klassen. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>På ditt program är nästan all kurslitteratur på engelska och under det fjärde och sista året är allting på engelska. Hur tycker du att det fungerar för dig?</strong></p> <div> </div> <div>– Det går bra. Besättningarna på många fartyg kommer ofta från olika länder och då blir engelska arbetsspråket. På första praktiken var det lite svårt, men man kommer in i det. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Det finns ett standardspråk som man måste lära sig för att kunna jobba till sjöss. Det handlar inte om att ”vara bra på engelska” utan att man kan uttrycka sig korrekt till exempel när man har radiokommunikation. Det är viktigt att det inte blir missförstånd ombord på ett fartyg.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Du är en av tre tjejer i din klass. Varför tycker du att fler tjejer ska välja just </strong></div> <strong> </strong><div><strong> </strong></div> <strong> </strong><div><strong>sjöingenjörsutbildningen?</strong></div> <strong> </strong><div><strong> </strong></div> <strong> </strong><div>– Sjöingenjör är en utbildning som är omväxlande och varierande. Den passar dig som gillar att lösa problem. Utbildningen ger dig väldigt många möjligheter eftersom du blir en praktisk teoretiker som kan jobba med händerna. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Våra lärare säger att vår utbildning gör att vi kommer kunna få jobb både till sjöss och på land. Många arbetsgivare vill dessutom få in fler kvinnliga ingenjörer, eftersom det finns så stora fördelar med mer blandade arbetsplatser. Chanserna att få jobb är väldigt bra.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Hur är det för dig att plugga och praktisera i en miljö där de flesta är killar?</strong></div> <div> </div> <div>– Både när man pluggar och jobbar är det bättre med en bra blandning. Jag hade jobbat inom industrin i åtta år innan jag började studera och tänkte nog att jag var rätt bra förberedd inför den första praktiken. Men det var faktiskt rätt så tufft. Jag tror att man lär sig längs vägen hur man ska bete sig. Så är det nog ofta, även på en arbetsplats där det bara är tjejer. Man behöver alltid jobba på att kunna ta plats. <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/M2/Utbildning/Emma-Hagberg-student-250-340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Studenten Emma Hagberg sitter på en bänk i solen vid kajkanten" style="margin:5px" /><br /><br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Vad har du lärt dig om dig själv under utbildningen?</strong></div> <div> </div> <div>– En av de viktigaste sakerna är att jag alltid har haft en bild av att jag inte är något ”läshuvud”. Men det är jag. Jag läste till kock på gymnasiet. För att kunna söka till sjöingenjör behövde jag först läsa in matten. I dag vet jag att jag klarar av att plugga på universitetsnivå. Ibland är det jättetufft, absolut, men jag fortsätter ändå. Jag har satt upp mitt mål och vet vad jag vill. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Hur ser dina framtidsplaner ut?</strong> </div> <div> </div> <div>– I början tänkte jag att jag absolut ville utbilda mig till sjöingenjör för att jobba till sjöss. Men det finns väldigt många möjligheter för oss att jobba på land också, till exempel som driftingenjör eller tekniker inom processindustrin. Så jag får se. Och att jobba skift, som jag gillar, det kan jag göra på land också. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Vad tycker du om att plugga i Göteborg?</strong></div> <div> </div> <div>– Jag växte upp nära Göteborg och för mig var det viktigt att få plugga just här. Jag kikade lite på ett annat ingenjörsprogram, men för att börja på det skulle jag vara tvungen att flytta och det ville jag inte. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– I vår klass har de som är inflyttade fått en lite speciell gemenskap. Även om jag själv är precis där jag vill vara verkar det väldigt kul att få ingå i den där speciella sammanhållningen med andra som också har behövt flytta för att plugga. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Vilket är ditt bästa tips till den som inte vet vilken utbildning hen ska välja?</strong></div> <div> </div> <div>– Jag tror att man ska gå på sin magkänsla och lita på vad man känner att man vill göra. Det är okej att det får ta lite tid att komma fram till något. Själv var jag rädd att välja fel, att jag skulle ”slösa bort” tre eller fyra år av mitt liv på en utbildning som jag inte skulle gilla. Men det går att ta en paus eller söka en annan utbildning. Fast till slut måste man ju bestämma sig och ta det där steget. Det var så jag själv gjorde när jag slängde mig ut och bestämde: ”Nu kör jag!” </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Text: Anna Vörös</div> <div> </div> <div>​<br /></div> <div><a href="/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Sjoingenjor.aspx" target="_blank" title="Sjöingenjörsprogrammet på Chalmers länk till programsida"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om sjöingenjörsprogrammet på Chalmers​</a> </div>Tue, 13 Apr 2021 00:00:00 +0200