Nyheter: Program Alla utbildningsprogram, Program Arkitektur 300 hphttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaFri, 07 May 2021 03:51:57 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Arkitektur-klattrar-i-ny-QSranking.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Arkitektur-klattrar-i-ny-QSranking.aspxArkitektur klättrar i ny QS-ranking<p><b><span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">rkitektur på Chalmers fortsätter att klättra i den ämnesspecifika rankinglistan QS World University Rankings. I år hamnar Chalmers på plats 37 i världen. </span></b></p>​Årligen presenterar <span style="background-color:initial">QS dels en universell universitetsrankning samt så kallade fakultetsrankningar inom olika </span><span style="background-color:initial">ämnesområden.</span><span style="background-color:initial">I</span><span style="background-color:initial"> fjol avancerade arkitekturområdet på Chalmers från topp 51–100 till plats 46 i världen på rankinglistan QS World University Rankings. </span><span style="background-color:initial">I</span><span style="background-color:initial"> år klättrar Chalmers ytterligare nio placeringar till plats 37.</span><div> <div>– Det är väldigt roligt att vi fortsätter att stärka vår position internationellt. Framför allt beror det på våra kunniga, engagerade lärare och forskare som gör ett fantastiskt jobb, säger Fredrik Nilsson, prefekt för institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.</div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Har arbetat strategiskt</h3></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/20200101-20200701/ACE_Fredrik2.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px 8px" /><span style="background-color:initial">E</span><span style="background-color:initial">n bidragande orsak till placeringen kan vara det arbete som inleddes för ett antal år sedan på tidigare Institutionen för Arkitektur. </span></div> <div>– Vi har arbetat strategiskt och långsiktigt med att öka synligheten, stärka vår publicering och att etablera starka internationella och nationella nätverk med viktiga samarbetspartners, säger han. </div> <div><br /></div> <div>Chalmers klättrar även inom områden som biologi, kemi, naturvetenskap och teknik på den nyligen publicerade rankningslistan. Med den nya placeringen befäster dock arkitekturområdet ytterligare sin position som Chalmers högst rankade ämne på QS-listan.</div> <div>– Även om man ska ta sådana här listor med en nypa salt så betyder det förstås mycket för oss. Arkitekturämnet har många gånger svårt att hävda sig gentemot de mer traditionellt etablerade disciplinerna, inte minst på ett tekniskt naturvetenskapligt universitet, men detta är ett kvitto på att vi är internationellt starka inom vårt fält. Det stärker vårt självförtroende och ger en tydlig signal att vi är på rätt väg. </div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Stark potential att ta vidare</h3></div> <div>Nu fortsätter arbetet med att synliggöra det som görs i ämnesområdet inom både forskning och utbildning. Samtidigt som man bygger vidare på de starka samarbetena med praktik och omvärld kommer man jobba ännu mer med att stärka fältets metodologiska och teoretiska ramverk.</div> <div>– Arkitektur är centralt i att bygga det framtida hållbara samhället, och här har Chalmers och Sverige en stark tradition och potential att ta vidare, säger han.</div> <div>​<br /></div> <div>Utmaningen kvarstår också i att arbeta mer aktivt med finansieringsfrågorna eftersom arkitektur och stadsbyggnad som forsknings- och ämnesområde ofta har svårt med finansieringen och att stå sig i konkurrensen med mer etablerade områden. </div> <div>– Samtidigt är det just detta ämnesområde som kan hantera komplexiteten i vårt samhällsbyggande och koppla ihop många andra områden, vilket är något som behövs för att få rätt kunskap att lösa våra hållbarhetsutmaningar, säger Fredrik Nilsson. </div> <div><br /></div> <div><div>Text: Vedrana Sivac</div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br />Läs mer<br /></span><a href="/sv/institutioner/ace/Sidor/default.aspx" target="_blank" style="font-family:inherit"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers​</a><br /><a href="https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings" target="_blank" style="font-family:inherit"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />QS World University Rankings​​</a></div></div></div>Wed, 04 Mar 2020 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tre-belonas-med-jamstalldhetspris.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tre-belonas-med-jamstalldhetspris.aspxTre belönas med jämställdhetspris<p><b><span>Chalmeristerna Emma Olofsson och Johanna Ask belönas med Jan-Eric Sundgrens pris för årets jämställdhetsinsats. De delar priset med arkitektstudenternas genusgrupp. Priset delades ut av vicerektor Maria Knutson Wedel och Lena Mårtensson, ordförande för studentkårens sociala enhet, den 30 april.<span style="display:inline-block"></span></span></b></p><img src="/SiteCollectionImages/20140101-20140630/mkw_lmartensson_665x330.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br />Priset för årets jämställdhetsinsats instiftades av Chalmers förre rektor Jan-Eric Sundgren, och delades i år ut för åttonde gången. Det är bara studenter som kan få priset, men både studenter och anställda kan nominera kandidater, &quot;som på ett kreativt sätt under året har inspirerat till jämställdhet på ett praktiskt plan&quot;.<br />Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen, tycker att det är en viktig utmärkelse:<br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">–</span> Positiva förebilder är mycket viktiga i allt förändringsarbete och detta pris har som avsikt att lyfta fram sådana förebilder och praktiska tydliga åtgärder bland studenterna, säger hon.<br /><br /><strong>Tre pristagare</strong><br />Det var också Maria Knutson Wedel som presenterade pristagarna inför en stor åhörarskara på Teknologgården:<br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">–</span> Årets vinnare är tre stycken. De har alla på ett strukturerat sätt arbetat med jämställdhetsfrågan och lyft den till diskussion. De har arbetat på olika sätt och på olika nivåer, från det enskilda klassrummet till nationellt i Sverige, sa hon.<br /><img src="/SiteCollectionImages/20140101-20140630/emma_olofsson_b_665x330.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><strong>Att ständigt ifrågasätta</strong><br />Därefter kallades de hedrade pristagarna upp på scenen för att ta emot blommor och diplom.<br />Emma Olofsson är student på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och belönas med 2 500 kronor för sitt arbete:<br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">–</span> Emma har arbetat på kursnivå och där ständigt väckt frågan om jämställdhet på föreläsningar. Hon har stått på sig för att ge sina kursare och våra lärare en rejäl tankeställare. Emma får priset för att kunna fortsätta att ständigt ifrågasätta och hjälpa oss att bli bättre, sa Maria Knutson Wedel.<br /><img src="/SiteCollectionImages/20140101-20140630/johanna_ask_a_665x330.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><strong>Blåste liv i jämställdhetskommittén</strong><br />Johanna Ask pluggar på civilingenjörsprogrammet i automation och mekatronik. Hon belönas också med 2 500 kronor:<br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">–</span> Johanna utnyttjar befintliga strukturer för att kunna påverka och arbeta med jämlikhetsfrågor. Hon har väckt liv i ett uppdrag som legat på is, studentkårens jämlikhetskommitté. Hon har visat ett engagemang och ett driv för att utveckla kårens arbete med jämlikhet, sa Maria Knutson Wedel.<br /><img src="/SiteCollectionImages/20140101-20140630/genusgruppen_arkitektur_b_665x330.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><strong>Den tredje pristagaren var många</strong><br />En viss munterhet spred sig i publiken när det var dags för årets tredje mottagare av Jan-Eric Sundgrens pris - Genusgruppen på Arkitektstuderandesektionen. En efter en stegade medlemmarna upp på scenen i en ström som aldrig tycktes ta slut. Det var en styrkedemonstration:<br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">–</span> Hur många arkitektstudenter finns det egentligen? skojade Maria Knutson Wedel innan hon tillsammans med Lena Mårtensson delade ut diplom och blommor till den glada gruppen.<br />Genusgruppen belönas med 5 000 kronor för sitt arbete:<br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">–</span> De har arbetat strukturellt på en ännu högre nivå, och jobbat på ett nytt sätt med frågan i hela Sverige. Genusgruppen har anordnat temadagar med genusdiskussioner och gett jämställdhetsfrågan utrymme. De får priset för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete, sa vicerektorn.<br /><br /><strong>Text och foto:</strong> Michael NyståsTue, 10 Jun 2014 07:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-bygger-gaststuga-till-stod-for-Barncancerfonden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-bygger-gaststuga-till-stod-for-Barncancerfonden.aspxStudenter bygger gäststuga till stöd för Barncancerfonden<p><b><span>80 arkitektstudenter har ritat och byggt en gäststuga som auktioneras ut på byggjätten Bauhaus varuhus i Bäckebol den 2 maj. Intäkterna går oavkortade till Barncancerfondens kampanj &quot;Give Hope&quot;.<span style="display:inline-block"></span></span></b></p><img src="/SiteCollectionImages/20140101-20140630/astudhus_2014_665x330.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br />Det är tredje året i rad som arkitektstudenterna på Chalmers samarbetar med Bauhaus på det här sättet. 2012 byggde man en friggebod som auktionerades ut och inbringade 50 000 kronor till Barncancerfondens kampanj &quot;Give Hope&quot;. Förra året byggde man en sjukstuga som användes under inomhus-EM i friidrott i Göteborg. Den efterföljande auktionen samlade in 84 000 kronor till FN-projektet &quot;Skolmat blir kunskap&quot;, som ger barn i utsatta delar av världen en chans till utbildning och att äta sig mätta.<br />- Samarbetet har varit ett lyckat koncept för både Chalmers Arkitektur och Bauhaus vilket gör att det genomförs i år igen med liknande avsikt - att stödja ett gott syfte, säger Peter Lindblom, tekniklektor och kursansvarig lärare.<br /><br /><strong>Tolv byggdagar - 80 studenter</strong><br />Under tolv byggdagar bygger närmare 80 studenter en friggebod på 15 kvadratmeter. Vid varje byggdag närvarar 8-10 studenter som arbetar med projektet. Efter en dags arbete med huset byts studenterna ut och nya studenter tar sig an den fortsatta byggnationen. Alla byggdagar redovisas sedan i en gemensam examination. <br />- Det gör att alla studenter får del i byggprocessens olika stadier - delar blir till helhet - oavsett vilken dag de är närvarande, säger Peter Lindblom.<br /><br /><span><strong>Uppbyggt kring två kurser</strong><span style="display:inline-block"></span></span><br />Projektet är uppbyggt kring två kurser: &quot;Från idé till färdig byggnad&quot; och &quot;Byggteknik och byggande&quot;. I den första kursen, öppen för de högre årskurserna, är uppgiften att ta fram en liten byggnad av trä på omkring 15-20 kvadratmeter. I kursen studeras både helhet och detaljlösningar, varje projekt konstruktions- och kostnadsberäknas och avslutas med en skalenlig modell i skala 1:10. Varje år tas 15 olika projekt fram. Av dessa projekt väljs sedan ett projekt ut som byggs av studenterna i arkitekturutbildningens första årskurs.<br /><br /><span><strong>Konkretisering mellan det byggda och det ritade </strong><span style="display:inline-block"></span></span><br />I den andra kursen, &quot;Byggteknik och byggande&quot;, genomförs byggnation av valt projekt. Syftet är att ge kunskap om klimatskalets uppbyggnad och funktion, hur möten mellan olika byggnadsdelar kan utformas och att, sist men i inte minst, få insikter i byggprocessen genom praktiskt genomförande. Tanken är att ge studenten en ökad förståelse för kommande projekt genom en tydligare konkretisering mellan det byggda och det ritade vilket fås i arbetet mellan den teoretiska tanken (arkitektritningen) som omvandlas i ett praktiskt perspektiv (byggnaden). <br /><br /><strong>Komplementsbyggnad</strong><br />Årets projekt är tänkt att vara en komplementsbyggnad – ett gästhus. Huset finns att se utanför Bauhaus huvudentré vid Bäckebol och kommer att auktioneras ut fredagen den 2 maj. Byggjätten sponsrar även studenterna med allt byggmaterial. <br /><br /><strong>Text:</strong> Peter Lindblom och Michael Nystås<br /><strong>Foto:</strong> Peter Lindblom<br /><br /><strong>Kontaktinformation:</strong><br />Peter Lindblom, tekniklektor och kursansvarig, Chalmers, peter.lindblom@chalmers.seFri, 11 Apr 2014 07:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Vann-arkitekttavling-for-studenter.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Vann-arkitekttavling-for-studenter.aspxVann arkitekttävling för studenter<p><b><span>Edvard Lindblom, arkitektstudent på Chalmers, och Karin Hedqvist, arkitektstudent på Kungliga Tekniska högskolan, har vunnit Byggkeramikrådets studenttävling Kakeltävlingen 2013. De belönas med 20 000 kronor och en resa till världens största mässa för keramiska plattor och badrumstillbehör, Cevisama, i spanska Valencia i februari 2014.<span style="display:inline-block"></span></span></b></p><img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/20130701-20131231/kakeltavlingen_350x305.jpg" alt="" style="margin:5px" />Kakeltävlingen är öppen för studenter vid arkitektskolor. Edvard Lindblom pluggar arkitektur på Chalmers och genomför just nu en praktikperiod.<br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">–</span> Hösten 2014 påbörjar jag mitt fjärde år på utbildningen, berättar en glad och stolt vinnare.<br /><br />Tävlingsbidraget &quot;Keramisk reflektion&quot; har han tagit fram tillsammans med Karin Hedqvist, som pluggar arkitekturprogrammet på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.<br /><br /><strong>Juryns motivering:</strong><br />Priset i Kakeltävlingen för studenter 2013 går till &quot;Keramisk reflektion&quot;. Juryn är imponerad av bidragsförfattarnas flödande kreativitet som resulterat i ett fullödigt, vittomfattande förslag där keramiken ingår på ett naturligt sätt i en mängd funktioner. Lösningen vittnar om både kunskaper och ett brinnande intresse. Presentationen är föredömlig med en bild av gjuteriet i ett magiskt skimmer där placeringen i stadsmiljön känns självklart naturlig.<br />Hanteringen av ljuset invändigt via de fantasifulla taklanterninerna, som utgör ett spännande landskap med skulpturpark på terassvåningen, ger intressanta effekter i de underliggande rummen. Här bidrar de vitglaserade keramikplattorna på lanterninernas insidor med att förstärka ljuset genom reflektion som ger ett dramatiskt resultat i våningen under. Detta är skickligt illustrerat i bild.<br />På entréplanet har golvets slitstarka och lättstädade keramikplattor använts för orientering om de olika lokalerna genom individuella geometriska former.<br /><br />Ett hedersomnämnande gick också till Chalmers, till Agnes Johansson för bidraget &quot;Öglan&quot;, som hon gjort tillsammans med Tobias Westerlund på Arkitekthögskolan i Umeå.<br /><br />Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.<br /><br /><strong>Foto:</strong> Ryno Quantz<br /><br /><a href="http://www.bkr.se/kakeltavlingen-2013.aspx">Läs mer om Kakeltävlingen och se alla bidrag</a><br />Fri, 29 Nov 2013 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-bygger-sjukstuga-till-friidrotts-EM.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-bygger-sjukstuga-till-friidrotts-EM.aspxStudenter bygger sjukstuga till friidrotts-EM<p><b><span>Här byggs sjukstugan som ska stå beredd om atleterna på inomhus-EM i friidrott gör sig illa. Närmare 90 arkitektstudenter lägger just nu sista handen vid stugan på plats i Betonghallen på Chalmers. Sista tävlingsdagen säljs den till högstbjudande. &quot;Vi hoppas kunna bygga en ny stuga varje år&quot;, berättar Peter Lindblom, tekniklektor och kursansvarig lärare.<span style="display:inline-block"></span></span></b></p><img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/20130101-20130630/bauhaus_sjukstuga_220x180c.jpg" alt="" style="margin:5px" />När Chalmers Nyheter besöker byggplatsen på torsdagen är projektledaren Peter Lindblom mitt i dagens genomgång. Han pekar och visar de åtta närvarande arkitektstudenterna på ritningarna som sitter upphäftade på en långvägg. Alla lyssnar uppmärksamt, delas sedan in i par och får välja uppgifter.<br />I kulisserna smyger Gösta Wass, erfaren och numera pensionerad arkitektlärare, med sammanlagt 45 år på Chalmers bakom sig.<br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">– </span>Ja, jag tillhör väl inventarierna här, konstaterar han med ett leende.<br />Nu har han specialinkallats för att leda arbetet tillsammans med Peter Lindblom.<br /><br /><strong>Transporteras till Scandinavium</strong><br />På tisdag ska allt vara klart. Då transporteras sjukstugan ner till Scandinavium där den dockas med arenan mot Skånegatan. Men det mesta är redan färdigt. Fönster, dörrar och en del målning återstår bland annat. Under EM den 1-3 mars kommer den att vara inredd som en sjukstuga med plats för två patienter åt gången.<br />Sista tävlingsdagen auktioneras den ut på EM-torget inne i Scandinavium, av den folkkära friidrottsstjärnan Carolina Klüft. Hon är goodwill-ambassadör för Svenska FN-förbundet och engagerad i projektet ”Skolmat blir kunskap”, dit hela behållningen kommer att skänkas. Projektet samlar in pengar för att fler barn ska kunna äta sig mätta och ha möjlighet att gå i skolan. Inför friidrotts-EM 2013 stöttar EM-organisationen projektet. <br /><br /><strong><img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/20130101-20130630/bauhaus_sjukstuga_220x180a.jpg" alt="" style="margin:5px" />Budgivningen startar i morgon</strong><br />Budgivningen på stugan drar igång redan i morgon, lördag, på Bauhaus i Bäckebol, under ledning av den förra längdhoppsstjärnan Erica Johansson. Under hela EM-veckan går det också att lägga sitt bud online på <a href="http://www.bauhaus.se/"></a><a href="http://www.bauhaus.se/service/sponsring/sjukstuga.html">www.bauhaus.se</a>.<br /><strong>??Kommer den att stå på Bauhaus även rent fysiskt under helgen?</strong><br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">–</span> Nej, de kommer att visa en modell där istället, som ger en uppfattning, säger Peter Lindblom.<br />Byggjätten sponsrar studenterna med allt byggmaterial. Sjukstugan ritades redan 2007 av de dåvarande arkitektstudenterna Johan Lund och Per Blomquist.<br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;;line-height:115%">–</span> Vi hoppas kunna bygga en ny stuga varje år utifrån något av studentprojekten, säger Peter Lindblom.<br /><br /><strong>Samarbetar för andra året</strong><br />Det är andra året i rad som arkitekterna på Chalmers samarbetar med Bauhaus på det här sättet. Förra året byggde man en friggebod som auktionerades ut och inbringade 50 000 kronor till Barncancerfondens kampanj &quot;Give Hope&quot;.<br />- Det var ett lyckat koncept för både Chalmers och Bauhaus. Därför ville vi göra om det även i år, berättar Peter Lindblom.<br /><br /><strong>Text:</strong> Michael Nystås och Johanna Wilde<br /><strong>Foto:</strong> Michael Nystås<br /><br /><strong>Bildtext: </strong>På bilden längst upp ses de åtta studenter som deltog i bygget på torsdagen tillsammans med lärarna Peter Lindblom och Gösta Wass, fr v Julia Olsson, Julia Eriksson Lagerqvist, Emma Magnusson, Pauline Algeröd, Raoul Setterwall Klingert, Ossian Quigley-Berg, Daniel Karlsson och Rebecca Hermansson.<br /><br /><a href="http://chalmeristbloggen.wordpress.com/2013/02/22/studenter-bygger-sjukstuga-till-friidrotts-em"><strong>Se fler och större bilder i Chalmeristbloggen</strong></a><br /><br /><strong>Tid och plats för auktionen:</strong><br />EM-torget, Scandinavium, Göteborg, söndag 3 mars 2013, kl. 13.45-14.15.<br />Budgivningen startar lördag 23 februari på Bauhaus i Bäckebol och på <a href="http://www.bauhaus.se/"></a><a href="http://www.bauhaus.se/service/sponsring/sjukstuga.html">www.bauhaus.se</a>.<br /><br /><a href="http://player.vimeo.com/video/59721242"><strong>Se video där Carolina Klüft berättar mer om sitt engagemang</strong></a><br /><br /><a href="http://www.goteborg2013.com/sv/info/skolmat-blir-kunskap"><strong></strong></a><a href="http://www.goteborg2013.com/sv/info/skolmat-blir-kunskap"><strong>Läs mer om projektet Skolmat blir kunskap</strong></a><br /><br /><strong><img src="/SiteCollectionImages/20130101-20130630/bauhaus_sjukstuga_220x180b.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Fakta om byggprojektet på Chalmers:</strong><br />Byggprojektet pågår under sammanlagt tolv dagar och närmare 90 arkitektstudenter deltar. Vid varje byggdag närvarar 8-10 studenter som arbetar med projektet. Efter en dags arbete med huset byts studenterna ut och nya studenter tar sig an den fortsatta byggnationen. Alla byggdagar, 1-12, redovisas sedan i en gemensam examination. Därigenom får alla studenter del i byggprocessens olika stadier – delar blir till helhet – oavsett vilken dag de närvarar. <br /><br />Projektet är uppbyggt kring två kurser: <em>Från idé till färdig byggnad</em> och <em>Byggteknik och byggande</em>. I den första kursen, öppen för de högre årskurserna, är uppgiften att ta fram en liten byggnad av trä på 15-20 kvadratmeter. I kursen studeras både helhet och detaljlösningar, varje projekt konstruktions- och kostnadsberäknas och avslutas med en skalenlig modell i 1:10. Varje år tas cirka 15 projekt fram. Av dessa väljs sedan ett projekt ut, som sedan byggs av förstaårsstudenterna på arkitekturutbildningen.<br /><br />I den andra kursen, <em>Byggteknik och byggande</em>, genomförs alltså byggnationen av det valda projektet. Syftet är att ge kunskap om klimatskalets uppbyggnad och funktion, hur möten mellan olika byggnadsdelar kan utformas, och byggprocessen genom praktiskt genomförande. Tanken är att ge studenten en ökad förståelse för kommande projekt genom en tydligare konkretisering mellan det byggda och det ritade. Det får studenten i arbetet med den teoretiska tanken (arkitektritningen) som omvandlas i ett praktiskt perspektiv (byggnaden).<br /><br /><strong>Kontaktinformation:</strong><br />Peter Lindblom, tekniklektor och kursansvarig, Chalmers, <a href="mailto:peter.lindblom@chalmers.se">peter.lindblom@chalmers.se</a>Fri, 22 Feb 2013 10:00:00 +0100