Nyheter: Program Alla utbildningsprogram, Program Arkitektur 300 hphttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaThu, 20 Jan 2022 12:53:36 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/nyheter/Sidor/Studentsamarbete-uppmärksammas-på-lista-över-Sveriges-främsta-unga-hållbarhetstalanger.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/nyheter/Sidor/Studentsamarbete-uppm%C3%A4rksammas-p%C3%A5-lista-%C3%B6ver-Sveriges-fr%C3%A4msta-unga-h%C3%A5llbarhetstalanger.aspxStudentsamarbete uppmärksammas på lista över Sveriges främsta unga hållbarhetstalanger<p><b>​Studenternas hållbarhetsarbete på Chalmers och Göteborgs universitet uppmärksammas dubbelt när Aktuell Hållbarhet listar Sveriges främsta unga hållbarhetstalanger. Karin Bylund, projektledare för studentnätverket för hållbar utveckling och hållbarhetsveckan Act Sustainable samt Ellinor Axelsson, student på Chalmers entreprenörsskola är två av namnen på årets lista.</b></p>​<span style="background-color:initial">Varje år utser tidningen Aktuell Hållbarhet Sveriges 33 främsta talanger under 33 år, som redan är med och formar framtidens hållbarhetsarbete. Två av de som kvalat in på årets lista är involverade i Chalmers och Göteborgs universitets studentarbete för hållbar utveckling och har också samarbetat med varandra.<br /><br /></span><div><img src="/sv/centrum/gmv/nyheter/PublishingImages/Karin%20Bylund_GMV.png" alt="Porträtt av Karin Bylund" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:300px;height:271px" /><span style="background-color:initial">En av de uppmärksammade talangerna är Karin Bylund som är projektledare på GMV, Göteb</span><span style="background-color:initial">orgs centrum för hållbar utveckling, och bland annat arbetar med hållbarhetsveckan Act sustainable. Det är ett event som vuxit från att vara en hållbarhetsdag för studenter till att nu omfatta en hel vecka för både studenter och anställda på Chalmers och Göteborgs universitet. Veckan kännetecknas av många arrangörer i samverkan där Karin driver arbetet utifrån sitt motto &quot;tillsammanskraft&quot;.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Karin kom i kontakt med GMV:s studentsamverkan, och den tidigare projektledaren Moa Persson, redan under sin studietid på Globala studier. Karin vill lyfta fram den oerhörda betydelse som Moas arbete haft för studenterna i Göteborg.</div> <div><br /></div> <div>– Som student var det väldigt värdefullt att ha kontakt med någon anställd på universitetet som var &quot;på samma sida&quot; och ville driva hållbarhetsarbetet framåt och som dessutom var lätt att nå, säger Karin.</div> <div><br /></div> <div>Karin har i sin roll som projektledare bland annat samarbetat med Ellinor Axelsson som är student på Chalmers entreprenörsskola och med sina 24 år den yngsta på årets lista med unga hållbarhetstalanger. Ellinor läste en utbildning på Jönköpings universitet som kombinerade ekonomi och hållbar utveckling, och fortsätter nu med mastersprogrammet på Chalmers entreprenörskola. Förra året var hon &quot;head of sustainability&quot; hos Ingenjörer utan gränser på Chalmers och kom då i kontakt med Karin och blev en del av studentnätverket där hon träffade studenter från andra hållbarhetsföreningar.</div> <div><br /></div> <div><img src="/sv/centrum/gmv/nyheter/PublishingImages/Ellinor_A_GMV.jpg" alt="Porträtt av Ellinor Axelsson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:300px;height:336px" />– Studentnätverket som Karin arbetar med är en jättebra knutpunkt som är helt avgörande för att skapa kontakter utanför sin egen bubbla, menar Ellinor.</div> <div><br /></div> <div>Ellinor tycker också det är svårt att som mastersstudent ha koll på vad som händer inom hållbar utveckling på Chalmers och där menar hon att Karins studentnätverk har en viktig roll för att fånga upp intresserade studenter. Karin håller med om att den etablerade infrastrukturen är unik och gör det lätt för studenter från olika ämnesområden vid Chalmers och Göteborgs universitet att samarbeta tvärs över gränser.</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><br />Vad bör då Chalmers och Göteborgs universitet göra för att stödja studenter på bästa sätt?</h2> <div><span style="background-color:initial">– </span><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">engar och resurser i form av verksamhetsbidrag är viktigt, så att det är enkelt och låga trösklar för studenter att engagera sig, menar både Karin och Ellinor.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Karin poängterar att lärosätena borde ekonomiskt stödja de föreningar som vill skicka sina studenter på viktiga internationella möten som COP. Annars måste studenterna finansiera sina resor genom studielån eller gräva i sina egna fickor. Om hållbarhet är viktigt för lärosätena så borde de visa det genom att lyfta fram, uppmärksamma och uppmuntra studenter som gör viktiga saker, hävdar Karin.</div> <div><br /></div> <div>Ellinor menar att lärosäten som har satt ribban högt och har ett ambitiöst hållbarhetsarbete också lättare får studenter att engagera sig i hållbarhetsfrågor, vilket i sin tur får hela organisationen att lyfta ytterligare.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Vad betyder denna utmärkelse för Karin och Ellinor?</h2> <div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> Flera personer på tidigare hållbarhetslistor är sådana som jag ser upp till och inspireras av, så även i år, säger Karin som blev mycket hedrad och berörd av att kvala in på årets lista.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Samtidigt lyfter de fram varandras insatser. Karin uttrycker det som att det kul att en av &quot;hennes&quot; studenter är med på listan, och Ellinor tycker att det är roligt att Karin som brukar vara bakom scenen får synas för en gångs skull.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Slutligen, vad gör de då om tio år i sina yrkesliv?</h2> <div><span style="background-color:initial">K</span><span style="background-color:initial">arin tror inte att hon jobbar med studentfrågor längre, men är kvar inom akademin och arbetar med hållbarhetskommunikation.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Ellinor önskar att hon arbetar halvtid som entreprenör och driver sitt eget företag, och på sin andra halvtid arbetar för någon organisation, naturligtvis med fokus på hållbarhet och något som ger stor impact.</div> <div><br /></div> <div>– Om tio är vi med på Aktuell hållbarhets seniorlista över de hundra hållbarhetsmäktigaste i Sverige, hoppas båda två!​</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Läs mer</h2> <div><ul><li><a href="https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsarbete/33-under-33-de-formar-framtidens-hallbarhetsarbete/">33 hållbarhetstalanger som sätter agendan 2021 - Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)</a></li> <li><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/">Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet​</a></li></ul></div> <div><br /></div> <div>Av: Mikael Östblom<a href="https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsarbete/33-under-33-de-formar-framtidens-hallbarhetsarbete/"></a><br /></div> Mon, 13 Dec 2021 16:30:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-blir-kompetenscentrum-for-idrottsteknologi.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-blir-kompetenscentrum-for-idrottsteknologi.aspxÄnnu mer fokus på idrottsteknologi <p><b>Chalmers blir först ut med en särskild satsning inom idrottsteknologi som nytt och enskilt Riksidrottsuniversitet.  </b></p><div>Från och med 1 augusti, 2022 blir Chalmers det första Riksidrottsuniversitetet som blir ett kompetenscentrum för idrottsteknologi. Det innebär ett förstärkt samarbete mellan idrottsrörelsen och de olika specialidrottsförbunden i Sverige. </div> <div><br /></div> <div>– Vi har haft ett bra samarbete med Chalmers genom åren och ser att idrottsteknologin har stor utvecklingspotential. Området knyter också väl an till tidigare forskning och utbildning på Chalmers. Därför ser vi stora och spännande framtida möjligheter, säger Kent Lindahl, ansvarig för Riksidrottsuniversiteten på Riksidrottsförbundet. </div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/hästhopp_S8A3210-5-4.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Idrottsteknologi på Chalmers" style="margin:5px" />Chalmers har redan <a href="/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-pa-simning-.aspx" title="Chalmers satsar på simning" target="_blank">inlett ett samarbete med Svenska simförbundet</a> och fortsätter med utvecklingen av Chalmershindret, ett &quot;smart hästhoppningshinder&quot; där det årligen skapas en ny teknisk lösning för att mäta hästens språngkurva ur olika perspektiv.</div> <div><br /></div> <div>Sedan 2015 har Chalmers varit en del av Riksidrottsuniversitet i Göteborg tillsammans med Göteborgs universitet. Samarbetet har bland annat gett elitidrottare chansen att kunna förena sin idrottskarriär med en yrkeskarriär. Från och med 2022 fortsätter båda universiteten med verksamheten i egen regi, med olika fokusområden. </div> <div><br /></div> <div>– Chalmers är ett av universiteten i landet som har flest elitidrottande studenter och är ett populärt lärosäte för dubbla karriärer. Därför är det viktigt att även fortsätta utveckla den delen, säger Kent Lindahl.</div> <div><br /></div> <div>Att Chalmers inom kort blir ett eget Riksidrottsuniversitet kommer på sikt även att innebära förstärkt stöd till de elitidrottare som studerar vid Chalmers.</div> <div>– Vi kommer att kunna lyfta fram och stärka idrottsteknologi i såväl utbildning som forskning. Min förhoppning är att vi också kommer att kunna lyfta fram våra Riksidrottsuniversitetsstudenter som goda förebilder såväl bland våra studenter som i vår rekrytering, säger Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande på Chalmers.</div> <div> </div> <div>För samtliga studenter på Chalmers innebär omställningen ännu fler verklighetsnära projekt i studierna då samarbetet med idrottsrörelsen i Sverige kommer att utökas.  </div> <div>– Våra studenter kan ge idrottare ett idrottsteknologiskt försprång i både träning och tävling. Dessutom kan studenterna själva vara med och påverka vilken slags idrottsteknologisk forskning de vill vara med och utveckla under utbildningens gång, säger Magnus Karlsteen, projektledare för Riksidrottsuniversitet Chalmers.</div> <div><br /></div> <div>– Att vi blir ett eget Riksidrottsuniversitet kommer även att leda till fler examens- och kandidatarbeten inom idrottsteknologi och det kommer med all sannolikhet att leda till fler kurser med den profilen, säger han. </div> <div><br /></div> <div>Text: Vedrana Sivac</div> <div>Foto: Anna-Lena Lundqvist</div> <div><br /></div> <div><b>Läs mer </b></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-pa-simning-.aspx" target="_blank" title="Chalmers satsar på simning"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Chalmers satsar på simning​</a></div> <div><a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/Sidor/sport-och-studier.aspx" title="Sport och studier på Chalmers" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sport och studier på Chalmers</a></div>Tue, 07 Dec 2021 08:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/nyheter/Sidor/Klimatministern-diskuterade-COP26-med-studentföreningarna.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/nyheter/Sidor/Klimatministern-diskuterade-COP26-med-studentf%C3%B6reningarna.aspxKlimatministern diskuterade COP26 med studentföreningarna<p><b>​Miljö- och klimatminister Per Bolund träffade i måndags studenter från Chalmers och Göteborgs universitet för att prata om klimatet och resultaten av COP26-mötet i Glasgow. Mötet hölls på GMV – Göteborgs centrum för hållbar utveckling, där 15 studenter från sex hållbarhetsföreningar var representerade.</b></p>​När studentföreningarna vid Chalmers och Göteborgs universitet diskuterade klimatfrågor med den ansvarige ministern var det många olika studieinriktningar och nationaliteter som var representerade. Per Bolund, som även har titeln vice statsminister, hade bett om att få träffa klimatengagerade studenter och han kände sig genast hemma i det internationella och tvärvetenskapliga sällskapet och tänkte tillbaka på sin egen studietid vid Stockholms universitet.<br /><br />– När jag studerade biologi kändes det som det bara var biologer som brydde sig om miljöfrågor, sade Per.<br /><br />Per inledde med att berätta om förhandlingarna på klimattoppmötet COP26 i Glasgow som han nyligen deltagit i. Klimatministrarna träffades under mötets andra vecka och Per deltog framför allt i förhandlingar kopplade till frågor om klimatfinansiering. Det var svårt att nå resultat i de polariserade diskussionerna i Glasgow och han vill särskilt framhäva det brittiska ordförandeskapets viktiga roll för att förhandlingarna ledde framåt.<br /><br />– Parisavtalet räddades genom Glasgow-mötet som nu utgör en viktig milstolpe i det internationella klimatsamarbetet, hävdade ministern.<br /><br />Sammanfattningsvis nådde förhandlingarna under COP26 inte så långt som han hade hoppats, men flera viktiga steg på vägen togs: så som att fossila bränslen och subventionerna till dessa nämns specifikt i avtalet.<br /><br />Efter ministerns inledning följde ett samtal som modererades av Karin Bylund, projektledare vid GMV, som arbetar med Student Sustainability Hub och hållbarhetsveckan Act Sustainable. Första frågan var ett medskick från en student som deltog som observatör på årets COP och hade noterat att det var väldigt få unga delegater i ländernas officiella delegationer: Vad gör Sverige för att öka ungas representation i internationella klimatförhandlingar? Per gav exempel från pre-COP-mötet i Milano tidigare i höst som bland annat behandlade ungas representativitet i klimatförhandlingarna. Där var två av de sex svenska delegaterna unga, och Sverige uppmanade då andra länder att inkludera fler ungdomar i processerna. På nästa års stora miljökonferens: Stockholm +50, som hålls till minne av FN:s miljökonferens 1972, hoppas han att fler unga ska vara delaktiga inför och representerade under mötet i juni.<br /><br />Därpå följde en rad frågor som studenterna hade förberett vid en workshop strax före ministermötet. Flera frågor rörde transportsektorn så som miljöpåverkan av elbilar och biobränslen ur ett livscykelperspektiv. Per menar att elbilar inte är hela lösningen utan att vi även behöver effektivisera transporterna och använda renare bränslen för övriga bilar. Järnvägen och kostnader för infrastruktursatsningar i jämförelse med resandeunderlag diskuterades också. Andra frågor rörde energikällor som kärnkraft, vattenkraft och vindkraft, där Per såg havsbaserade vindkraft som en viktig kommande lösning. Sedan ställdes frågor om kopplingar mellan hållbarhet och klimat i hälsosektorn där ministern lyfte klimatpåverkande utsläpp, till exempel lustgas, samt hälsoeffekter av den ökade mängd värmeböljor och pandemier som klimatförändringarna förväntas bidra till. Per menade att det kommer krävas ökade insatser inom hälso- och sjukvården om vi inte lyckas begränsa klimatförändringarna.<br /><br />Slutligen lyfte Karin Bylund att många studenter i hållbarhetsföreningarna känner frustration över att de inte når ut med sina frågor, att de vill att fler studenter ska ta sig an hållbarhetsfrågor och att lärosätena ska göra betydligt mer. Vad kan Per i egenskap av miljö- och klimatminister ge för medskick till studenterna på vägen?<br /><br />Pers tips var att fortsätta involvera sig i organisationer och engagera sig i politiska processer, antingen i eller utanför partipolitiken. Andra sätt att påverka kan vara att engagera sig i lokalsamhället, besvara remisser och delta i öppna hearingar om olika samhällsfrågor.<br /><br />Klimatministern avslutade med att tacka för mötet och för att studenterna tog sig tid att diskutera klimatfrågor med honom och gratulerade dem till att de hade engagerat sig i en hållbarhetsförening.<br /><br /><div>– Kunskap och engagemang kring hållbar utveckling är bra för er karriär och ert kommande yrkesval. Er kunskap är efterfrågad i arbetslivet, avslutade klimatministern!</div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Studentföreningar som deltog i samtalet med Klimatministern:</h2> <ul><li><a href="http://www.facebook.com/ChalmersStudentsforSustainability">Chalmers Students for Sustainability</a></li> <li><a href="https://www.facebook.com/ewbchalmers">Engineers without Boarders Student group Chalmers</a></li> <li><a href="http://www.facebook.com/HandelsStudentsForSustainability">Handels Students for Sustainability</a></li> <li><a href="https://www.facebook.com/nfglgothenburg/">Network for Future Global Leaders NFGL Gothenburg - Sustainability Board</a></li> <li><a href="http://www.facebook.com/sass.gu/">Sahlgrenska Academy Students for Sustainability</a></li> <li><a href="http://www.facebook.com/SSESAgbg/">Social Science Environmental Student Association</a></li></ul> <div><br /></div> <div>Läs mer om GMV - Göteborgs centrum för hållbar utveckling: <a href="https://gmv.chalmers.gu.se/">www.gmv.chalmers.gu.se</a> <br /><br />Av: Mikael Östblom<br /></div></div>Wed, 24 Nov 2021 15:45:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Chalmers-solar-team-tavlade-i-Marocko-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Chalmers-solar-team-tavlade-i-Marocko-.aspxStudenters solcellsbil tävlade i Marocko<p><b>​Chalmers Solar Team består av ett 20-tal studenter som på egen hand konstruerat bilar som drivs med energi från solceller. Den senaste solcellsbilens egenskaper testades nyligen hårt i tävlingen Solar Challenge Morocco.</b></p><div>​Chalmers Solar Team ställde 2019 för första gången upp i det som kallas för världens största solcellsbilstävling, The Bridgestone World Solar Challenge. Grundtanken med tävlingen är att tänja på de teknologiska gränserna för vad man kan göra med solkraft. World solar challenge, som går av stapeln vartannat år, fick i år ställas in på grund av pandemin. Istället arrangerades ett alternativt lopp kallat Solar Challenge Morocco. Varje lag ska köra 250 mil på allmänna vägar uppdelat på fem dagar. Målet är att ta sig fram så fort som möjligt endast med hjälp av energi från solceller monterade på bilen. Med undantag för ett mindre batteri som användes för att komma iväg vid starten.<br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Solbil_06.jpg" alt="Solbil" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px 15px;width:295px;height:401px" />Sex lag tävlade mot varandra i samma klass som Chalmers, som i år ställde upp med ny bil. Alla lagen lyckades ta sig i mål vilket var en bedrift i sig då många lag vid tidigare tävlingar tvingats att bryta. Förutom att kunna ta sig fram med endast solenergi så måste bilen också hålla för emellanåt ganska tuffa förhållanden i form av hetta, vind och ofta backiga och dåliga vägar. Chalmers placerade sig sexa i tävlingen, men förutsättningarna för de olika teamen har också varit väldigt varierande. Många av lagen har hållit på i många år och de ekonomiska förutsättningarna har skiljt ganska så markant. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">–</span> Vi har byggt solcellsbilen på Chalmers nästan helt själva med relativt små medel på bara lite drygt ett år. Att vi har designat, konstruerat och skött så mycket på egen hand är en stor skillnad jämfört med de övriga lagen. Så vi är väldigt nöjda med vår insats, säger Alexander Andersson som just nu läser sin master.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Att ta sig fram genom Marockos karga ökenlandskap var ett äventyr i sig. Till exempel så spenderades några av de kalla ökennätterna på filtar utomhus. En av dagarna stannade bilen och det tog några timmar av felsökning innan problemet kunde avhjälpas. Det visade sig att en elkoppling hade lossnat, förmodligen på grund av den bitvis skumpiga vägen. Hela teamet var också involverat i strategiupplägget under körningen eftersom energidata kunde följas kontinuerligt från följebilarna. Till exempel så kunde man meddela föraren att anpassa hastigheten vissa sträckor för att på så vis undvika moln och maximera solenergin. Topphastigheten för Chalmers bil låg på runt 100 kilometer i timmen och för det bästa laget cirka 140 kilometer i timmen. Varje förarteam bestod av tre personer som turades om att köra, plus två reservförare. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Solbil_03.jpg" alt="Solbil" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Även om det var en tävling och alla kämpade för att vinna så var stämningen mellan lagen i grunden familjär och hjälpsam. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">– </span>Ja, vid problem så hjälptes man ju åt och vi delade en del erfarenheter mellan varandra. Många ville till exempel veta mer om materialet i vår specialbyggda kaross. Men vissa saker hölls mer hemliga som till exempel elsystem och liknande, säger Alexander Andersson.</div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> Unik kaross i naturfiber </h2> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Solbil_07.jpg" alt="Solbilen" style="margin:5px" /><br /></div> <div><br /></div> <div>Chalmers solcellsbil är byggd på en stålram med en kaross av linfiber, och väger cirka 200 kg.  Valet av linfiber väckte också en hel del uppmärksamhet då alla konkurrenternas bilar var byggda i kolfiber. Ett material som visserligen har goda egenskaper men som också har en högre miljöbelastning. Chalmers Solar Team hade som målsättning att bygga så miljövänligt som möjligt och valet föll då på lin som är en typ av naturfiber. Visserligen vill man ha en så lätt bil det bara går, men skillnaden i vikt bedömdes inte vara så avgörande att man var tvungna att välja kolfiber. Aerodynamiken och elsystemet bedömdes också ha större betydelse för prestandan, vilket också är något som man hoppas kunna utveckla till nästa tävling. Kapaciteten på solcellerna ligger på 800 watt.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Många olika kompetenser som krävs</h2> <div> </div> <div>Chalmers Solar Team består av personer med bakgrund från många olika utbildningsprogram på Chalmers eftersom det är många bitar som ska komma plats. Det är ett heltäckande projekt som inte bara handlar om att bygga solcellsbilen. En stor del går ut på att sköta kontakter med sponsorer och att hantera logistik och media. <br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">– </span> Det har verkligen varit ett jätteroligt och lärorikt projekt att vara involverad i. Det vi har lärt oss i kurserna på Chalmers har verkligen kommit till användning. Man lär också känna folk på ett helt annat sätt jämfört med vanliga projektarbeten, och allt man gör är på riktigt, säger Caroline Reinisch som just nu läser andra året på Chalmers.</div> <div> </div> <div> <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/IMS/Solbil_02.png" alt="Solbilen" style="margin:5px" /><br /><br /></div> <div> </div> <div>Laget kommer förmodligen jobba vidare med samma koncept till inför nästa tävling beroende på hur reglerna ser ut. Man hoppas kunna jobba mer med simuleringar och utvidga laget och strukturen kring teamet. Den som är intresserad och vill veta mer kan kontakta Chalmers Solar Team via deras Facebooksida.<br /></div> <div> </div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Support</h2></div> <div> </div> <div>Chalmers Solar Team är en studentförening som från början startades upp med hjälp av Göran Gustafsson, universitetslektor på Institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers. Institutionen för industri- och materialvetenskap har också bidragit med ekonomisk och administrativ stöttning sedan starten. </div> <br /><div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">– </span>Chalmers har varit vår största styrka och det som gjort projektet möjligt. Både att vi har kunnat vara på campus för bygget och den support som vi fått. Vi vill också passa på att tacka alla andra sponsorer som hjälpt oss på olika sätt, säger teammedlemmarna Caroline och Alexander.</div> <div><br /></div> <div><span><span><em>Text: Marcus Folino</em></span><span style="display:inline-block"></span><span style="display:inline-block"></span></span><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Sponsorer</h3></div> <div>Chalmers, Acfloby, AvancezChalmers, Bridgestone, DiodeHuset, Docol, Etteplan, Hagmans, Hojstyling, Inet, NEVS, RGNT Motorcycles, SKF, Sundolit, Wiretronic, Invex, BCOMP, Sunbeam, Kinnekulle Ring, Stora Holm, Consat, Havd, Nils Malmgren, Chalmers Formula Student, eXPerimentverkstaden Chalmers<br /><br /></div>Fri, 19 Nov 2021 12:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Generositet-respekt-och-samarbeten-sa-maxar-du-din-studietid.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Generositet-respekt-och-samarbeten-sa-maxar-du-din-studietid.aspxGenerositet, respekt och samarbete – så maxar du studietiden<p><b>​Efter mer än ett år av studier på distans är Chalmers vicerektor och nya kårordförande glada att kunna välkomna alla studenter tillbaka till campus.– Det här ser vi verkligen fram emot! säger vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson.</b></p>​<span style="background-color:initial">Catrin Lindberg är ny ordförande i Chalmers studentkår och har just avslutat fem års studier i kemiteknik. Anna Karlsson-Bengtsson är Chalmers vicerektor för utbildning och livslångt lärande, också med en bakgrund inom kemi. Båda är eniga om att det bästa med Chalmers är gemenskapen och det fantastiska samarbetet mellan högskolan och kåren. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><span style="background-color:initial"></span><div>– Det är unikt och något som vi ska värna om, säger Catrin Lindberg. </div> <div><br /></div> <div>– Chalmers är ett lärosäte med hög ambition både hos medarbetare och studenter och det finns en framåtkraft som är väldigt inspirerande, säger Anna Karlsson-Bengtsson. </div> <div><br /></div> <div>När Catrin Lindberg själv började sin utbildning på Chalmers fick hon ett visdomsord ”man klarar inte Chalmers ensam”, hon poängterar vikten av att våga be om hjälp. Vidare säger hon att det är bra att plugga ihop med äldre studenter som har erfarenhet av kursen du läser och kan hjälpa dig att förstå, men också att fråga lärare och klasskamrater.</div> <div><br /></div> <div>– För att få en så bra start på studentlivet som möjligt är det bra att vara med på mottagningen redan från början, säger Catrin Lindberg.</div> <div><div><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/Anna%20och%20Catrin_I0A6226_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:15px" /></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Å</span><span>rets mottagning – en hybrid av digitala och fysiska aktiviteter</span></h2></div> <div>Precis som förra året kommer årets mottagning till stor del ske digitalt och det blir ingen samling vid Götaplatsen som traditionen påbjuder. Däremot kommer alla nya studenter redan första dagen att få samlas tillsammans med sina sektioner och träffa sina faddrar – eller ”phaddrar”, som de kallas på Chalmers. </div> <div><br /></div> <div>Efter ett år av mestadels distansundervisning menar Anna Karlsson-Bengtsson att Chalmers har en helt annan kunskapsnivå om hur anpassningen till rådande omständigheter ska se ut.</div> <div><br /></div> <div>– Till första läsperioden i höst är vår ambition att alla studenter ska kunna ha halva sin schemalagda tid på campus, säger Anna Karlsson-Bengtsson. Det har vi längtat efter!</div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/Anna%20och%20Catrin_I0A6197_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:15px" />Var </span><span>generös och dela med dig</span></h2></div> <div>Både Catrin Lindberg och Anna Karlsson-Bengtsson framhåller att det i dessa tider är extra viktigt att vi tar hand om och visar respekt för varandra. Och att vi hjälps åt och delar med oss. </div> <div><br /></div> <div>– Behöver du stöd, oavsett om det handlar om studiehjälp eller känner att du behöver någon att prata med så kan du alltid vända dig till din phadder, programansvarig eller din studievägledare och be om att få hjälp att hitta rätt, säger Catrin Lindberg.</div> <div><br /></div> <div>Och Anna Karlsson-Bengtsson håller med.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">– </span><span style="background-color:initial">Ta en titt runt omkring dig och ta med den som står vid sidan om, särskilt de första veckorna, säger hon. </span><br /></div> <div>Hon betonar också hur viktigt det är att alla, både studenter och anställda, stannar hemma vid minsta lilla sjukdomssymtom eftersom pandemin ännu inte är över. </div> <div><br /></div> <div>– Det är det enda och allra bästa sättet att skydda oss från smittspridning, säger hon. Och för att det ska fungera är det viktigt att studenterna håller kontakt med varandra och delar med sig av sina anteckningar och annat som händer när någon är hemma med symtom så att de inte missar något viktigt. </div> <div>– Vet man att andra tänker på en när man är krasslig är det lättare att stanna hemma, säger Anna Karlsson-Bengtsson.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Annas och Catrins fem bästa tips inför studiestarten</h2> <p class="chalmersElement-P"><strong>1.</strong><span><strong> </strong></span><strong>Delta i mottagningen.</strong> Var med så mycket du kan redan i början, välj ut de arrangemang du känner dig intresserad av och trygg att vara med på och respektera att andra kanske inte vill vara med. Sträck ut handen och träffa nya människor. Var beredd på att det kommer vara intensivt.</p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <div><strong>2. Ta alla chanser att repetera</strong>. Delta i alla studieförberedande övningar under introduktionsveckorna. Och våga fråga! Tro inte att alla andra förstår, tänk istället: ”jag frågar åt de andra” för förstår inte du så förstår nog inte de heller.</div> <div><br /></div> <div><strong>3. Se dig omkring i Göteborg.</strong> Cykla, åk spårvagn eller hyr en elsparkcykel och lär känna stan. Häng vid Röda sten och titta på den fantastiska utsikten. Åk båten över till Lindholmen, bada i Delsjön eller i havet. Göteborg har också en av Europas vackraste botaniska trädgårdar, där du kan njuta av en picknick. Så småningom hittar du ditt eget favoritställe!</div> <div><br /></div> <div><strong>4. Bekanta dig med campus.</strong> Ta tag i en fadder och be hen visa dig bästa pluggplatsen. Tänk på att du inte måste sitta där du vanligtvis har föreläsningar. På Chalmers finns det någonting för alla, titta på kårens hemsida och på Studentportalen och upptäck föreningar, experiment och allt du har möjlighet att ta del av. </div> <div><br /></div> <div><strong>5. Lär känna en internationell student.</strong> Det finns många spännande människor mitt där vi befinner oss, som har många andra erfarenheter än vad vi själva har. Engagera dig i Chalmers International Reception Committee (CIRC) och lär känna några av våra internationella studenter – särskilt du som börjar ett masterprogram!</div> <div><br /></div> <div>Sist men inte minst, ha kul och hjärtligt välkommen till Chalmers! </div> <div><br /></div> <div>Text: Johanna Fasth</div> <div>Foto: Anna-Lena Lundqvist</div> <div><br /></div> <div><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/nystudent/Sidor/Ny_student.aspx" target="_blank" title="länk till studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Länk till mer information för nya studenter på Studentportalen</a></div> <div><a href="https://chalmersstudentkar.se/" target="_blank" title="länk till chalmers studentkår"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Chalmers Studentkår</a></div> <div><a href="https://www.mk.chs.chalmers.se/" target="_blank" title="länk till mottagningskommittens sida"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Chalmers Studentkårs mottagningskommitté​</a></div> <div><a href="https://chalmersstudentkar.se/" target="_blank" title="länk till chalmers studentkår"></a></div> <div><span style="background-color:initial">​</span><br /></div></div></div>Tue, 13 Jul 2021 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/studenter-lar-sig-om-observatorsingripande.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/studenter-lar-sig-om-observatorsingripande.aspxStudenter lär sig bidra till god arbetsmiljö<p><b>​​​Hur kan jag ingripa när jag ser att någon i min närhet blir illa behandlad?  Sjökaptensstudenter och blivande sjöingenjörer på Chalmers får lära sig hur man på bästa sätt kan hantera obekväma och diskriminerande situationer. </b></p><div><span style="background-color:initial">En obligatorisk, grundläggande säkerhetsutbildning, med fokus på sjösäkerhet och personlig skyddsutrustning har sedan hösten 2020 även inkluderat ett kursmoment om så kallat observatörsingripande.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Syftet med att anordna workshoppar i observatörsingripande är att ge studenterna verktyg för att både kunna och våga ingripa i situationer under studietiden, i arbetslivet eller i privatlivet där man upplever någon form av trakasserier. Att det är en del i den obligatoriska säkerhetsutbildningen vid sidan av brandsäkerhet och träning i livflotte är viktigt menar programansvarig för Sjökaptensprogrammet, Johan Hartler:<img src="/SiteCollectionImages/20210101-20210631/JohanHartler%20profilfoto.jpg" alt="johan hartler" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px;width:220px;height:147px" /><br /><br /></div> <div>– Det ger ett starkt signalvärde. Vi vill betona att den psykosociala arbetsmiljön är väldigt betydelsefull. Att motverka trakasserier är viktigt för att skapa en hållbar arbetsplats, där människor vill stanna kvar över lång tid. Alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen och under sin studietid.</div> <div><br /></div> <div>Utbildningen innehåller övningar kopplade till konkreta situationer som kan uppstå, exempelvis att någon är respektlös mot sina kollegor eller drar nedsättande skämt. Dessutom får studenterna ta del av teoretisk bakgrund innehållande kunskap om vad trakasserier är och vilka olika diskrimineringsgrunder som finns.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">#MeToo visade vägen framåt</h3> <div>Att verka för en studie- och arbetsmiljö fri från trakasserier är ett ständigt pågående arbete på Chalmers. I och med att #MeToo visade att det fanns mer trakasserier under ytan än vad som tidigare kommit fram, startade universitet och studentkåren projektet Chalmers mot sexism. En gemensam satsning som bland annat mynnade ut i en digital anmälningsplattform som heter ”Trygg på Chalmers” där både anställda och studenter kan rapportera upplevda eller bevittnade trakasserier. Dessutom har Chalmers varit djupt involverade i sjöfartsbranschens initiativ ”Vågrätt” som startades som en reaktion efter #MeToo.</div> <div><br /></div> <div>För att utveckla sitt arbetsmiljöarbete ytterligare valde teamet bakom Sjökaptensprogrammet att inkludera fler frågor om jämlikhet, jämställdhet och trakasserier på sina Arbetsmiljödagar 2018. </div> <div><br /></div> <div>Satsningen uppskattades både av studenter och av de branschrepresentanter som fanns på plats och 2019 fick programmet medel från stiftelsen Sveriges sjömanshus för att kunna fortsätta driva på arbetet mot trakasserier tillsammans med Linnéuniversitetet. Detta arbete har nu lett fram till att metoden för aktivt observatörsingripande idag är en obligatorisk del i den grundläggande säkerhetsutbildningen för blivande sjökaptener och sjöingenjörer sedan hösten 2020. Hittills har 200 chalmersstudenter deltagit i workshopparna och 120 studenter från Linnéuniversitet. Johan Hartler har också varit på Öckerö Sjöfartsgymnasium och hållit en utbildning i ämnet och han tycker att gensvaret från studenterna har varit bra.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">–​ </span>Majoriteten är mycket positiva, men det är klart, vi kan aldrig nå fram till alla. Vissa vill inte ta till sig kursinnehållet. Men genom den här utbildningen visar vi vad Chalmers står för och hur vi vill att våra studenter ska agera när de kommer ut i branschen. Budskapet är tydligt, trakasserier är helt oacceptabelt.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Stort intresse från branschen</h3> <div>Det fanns ett stort intresse från branschen redan under Arbetsmiljödagarna 2018 och flera företag har hört av sig till Johan Hartler och hans kollegor på Linnéuniversitetet för att få ta del av deras utbildningskoncept i observatörsingripande.</div> <div><br /></div> <div>– Flera branschaktörer, bland annat Skärgårdstrafiken och Gotlandsbolaget vill försöka få in delar av vårt kursinnehåll i sina interna säkerhetsutbildningar, vilket är jättekul! Detta har blivit Chalmers stora bidrag i Vågrätt-satsningen. Att kunna vara med och påverka branschen i rätt riktning känns otroligt bra!</div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Julia Jansson</div> <div><br /></div> <div><br /></div>Fri, 02 Jul 2021 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-pa-simning-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-pa-simning-.aspxChalmers satsar på simning<p><b>​Chalmers nytecknade avtal med Svenska simförbundet innebär en ökad satsning på forskning och idrottsteknologi inom simning. Samarbetet innebär också fler verklighetsförankrade kurser och projekt inom idrotten för Chalmers studenter.​</b></p>​<span style="background-color:initial">Sedan hösten 2015 är Chalmers ett Riksidrottsuniversitet. I det uppdraget ingår nära samarbete med specialidrottsförbund när det gäller praktiknära idrottsforskning, utbildning och möjligheter för elitidrottare att studera parallellt/satsa parallellt på både idrotts- och yrkeskarriär. Det är inom ramen för det arbetet som universitetet nu inleder ett samarbete med Svenska simförbundet. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>I korthet innebär det att Chalmers tillsammans med representanter från Svenska simförbundet ska diskutera, initiera och samfinansiera såväl möjliga forskningsprojekt som tänkbara seminarier och föreläsningar som bidrar till ett kunskapsutbyte och kunskapsspridning. </div> <div><br /></div> <div>– Syftet med samarbetet är att utnyttja den kunskap och de tekniska resurser inom området hydrodynamik , ett vetenskapligt område som studerar vätskors rörelse, som finns samlade på Chalmers och SSPA för att hängivna forskare med bakgrund från högsta elitnivå i simning tillsammans med Svenska simförbundet ska kunna skapa elitidrottsteknologi som långsiktigt alstrar nya framgångar för svensk simning, säger Magnus Karlsteen, projektledare på Chalmers för Riksidrottsuniversitetet i Göteborg.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Fler verklighetsnära projekt för studenter</h3> <div>– Samarbetet innebär också att Chalmers studenter erbjuds möjligheten att delta i spännande, verklighetsförankrade kurser och projekt där mycket konkreta krav ställs från idrotten, både på utveckling av nya unika tekniska lösningar och på förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara nyttan och hur tekniken tillämpas, säger Magnus Karlsteen. </div> <div><br /></div> <div>Detta kan bland annat innebära att Chalmers utvecklar olika slags tester för simning i samarbete med landslaget. Simmare och simtränare ska därefter utan omfattande teknisk utbildning enkelt kunna använda de tekniska metoderna för att lyfta svensk simidrott till nya höjder.</div> <div><br /></div> <div>– Vi vill arbeta tillsammans med Chalmers för att vidareutveckla befintlig teknologi samt ta fram nya tränings- och testredskap som ska kunna användas av simidrottare i den vardagliga träningsmiljön. Chalmers gedigna kunskap inom mekanik och teknologi i kombination med vår erfarenhet av simidrott möjliggör ett unikt kunskapsutbyte, säger Ulrika Sandmark, sportchef på Svenska simförbundet. </div> <div><br /></div> <div>Det första projektet med Chalmers blir inom kraftutveckling och hydrodynamiskt motstånd.  </div> <div>– Vattenmotståndet hos en simmare i kombination med förmågan att generera kraft i vattnet är avgörande för simhastigheten. Tillsammans med Chalmers jobbar vi nu med att vidareutveckla detta test för att kunna samla in mer tillförlitlig data. Vi ser i förlängningen att detta kommer att resultera i en ökad förståelse gällande kraftutveckling och vattenmotstånd vid simning, säger Ulrika Sandmark.</div> <div><br /></div> <span style="background-color:initial">Text: Vedrana Sivac​</span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/Sidor/sport-och-studier.aspx" target="_blank" title="Länk till sida om sport och studier på Chalmers"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om sport och studier på Chalmers​</a></span></div></div>Mon, 28 Jun 2021 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks2021.aspxNytt koncept utbildar över gränserna<p><b>Tracks är ett nytt utbildningskoncept på Chalmers tekniska högskola som innehåller valbara, tvärdiciplinära kurser och utveckling av nya lärandemiljöer. Syftet är bland annat att möta studenternas behov av en mer individualiserad och flexibel studiegång. Det är en av de största satsningarna inom utbildningsområdet i Chalmers 190-åriga historia.​​ </b></p><div><span style="background-color:initial">Satsningen Tracks, som finansieras av Chalmersstiftelsen, erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Inom ramen för Tracks utvecklas även en samlad lärandemiljö på Campus Johanneberg som bland ann</span><span style="background-color:initial">at kommer innehålla olika projektrum, verkstäder för olika material och datorresurser för maskininlärning. Här ska studenter, forskare och lärare från olika institutioner samverka under ett och samma tak. Om allt går enligt plan, blir det invigning i början av 2022.</span></div> <div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Hållbar utveckling​ kräver samarbete</span></h3></div> <div><span style="background-color:initial"></span>I maj 2019 startade den första pilotomgången av Tracks och nu är kurserna i full gång. Chalmersstudenter från 31 av 40 masterprogram fanns representerade i Trackskursena förra året, och tanken är att studenterna ska mötas över programgränserna och ta sig an aktuella och verklighetsbaserade utmaningar tillsammans. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Jag tror att många unga ingenjörer idag vill bidra till en hållbar utveckling och de problem vi står inför kräver ju systemförändringar. Därför måste vi vara förberedda på att arbeta gränsöverskridande om vi ska kunna bidra till en hållbar omställning, säger Tracksstudenten Emilia Sandolf, som till vardags läser masterpogrammet Industrial Ecology.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>I Chalmers Trackskurser får studenter prova på ett tvärdisciplinärt arbetsätt. Det kan handla om att samarbeta kring aktuella utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, transportbranschen eller tillsammans ta sig an frågeställningar kopplade till etik och AI. Tracksläraren Kathryn Strong Hansen, som ansvarar för kursen <em>Emerging Technology – Ethics Through Fiction</em>, berättar om sin syn på Trackskonceptet:</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– För mig handlar Tracks främst om samverkan. Studenter med olika bakgrunder delar kunskaper och perspektiv med varandra. Faktumet att de alla har olika infallsvinklar på problemen som de får jobba med gör att lösningarna som tas fram i kurserna verkligen har en stor bredd! Diskussionerna blir väldigt mångfacetterade och vi lär oss alla av varandra i de här Trackskurserna.<span style="background-color:initial"> </span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Flexibilitet och professionella färdigheter efterfrågas</h3> <div> </div> <div>Ungdomar idag vill gärna ha fler valmöjligheter och större flexibilitet i sin utbildning. Dagens programupplägg på Chalmers medger viss individualisering för studenten, men den är begränsad. Ingenjörs- och arkitektutbildningar har traditionellt sett organiserats per disciplin: maskinteknik, kemiteknik och så vidare. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt arkitekt- och ingenjörsarbete, men arkitekter och ingenjörer behöver även utveckla kunskaper och färdigheter i tvärdisciplinärt arbetssätt, etik, kommunikation och entreprenörskap. Detta är något som Monica Ringvik, teknikchef på Astazero betonar. Hon är med i Tracks rådgivande kommitté och är själv Chalmersalumn. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– När jag gick på Chalmers fick man ofta en labbuppgift att utföra från a–ö. Den djupa och smala ämneskompetensen är jätteviktig i arbetslivet, men genom Tracks får studenterna också möjligheten att utveckla sina professionella färdigheter, som att arbeta i team, våga nätverka, arbeta självständigt och lösa abstrakta uppgifter tillsammans med andra! Det är en annan sorts kunskap som arbetsgivare verkligen efterfrågar idag, säger hon.<span style="background-color:initial"> </span></div> <div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Nära koppling till forskning och näringsliv</span></h3></div> <div> </div> <div>Tracks knyter ihop många perspektiv och aktörer, inte minst från industrin. Kursen Structural battery composites genomfördes i samarbete med Airbus och kurserna som handlar om att utveckla teknik kopplat till det så kallade <a href="/sv/nyheter/Sidor/Chalmershindret-fem-ar-av-innovationer.aspx" title="artikel om chalmershindret" target="_blank">Chalmershindret</a> sker i samarbete med den svenska hästnäringen, både med förbunds- och företagsrepresentanter. En Trackskurs med fokus på <a href="/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspx" title="artikel om tracks hälsokurs" target="_blank">hälso- och sjuvårdsområdet</a> hade ett nära samarbete med aktörer från Västragötalandsregionen, exempelvis Högsbo specialistsjukhus. Att få möjlighet att utveckla sina professionella färdigheter i nära anslutning till arbetsliv och samhälle är en viktig ingrediens i Tracks. Det finns även en nära koppling till den senaste forskningen på Chalmers och Trackskurserna kan även fungera forskningsförberedande. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Leif Asp, professor och ansvarig för Trackskursen <em>Structural battery composites</em> berättar att studenterna i hans kurs får jobba tillsammans med forskare med <a href="/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Stort-genombrott-for-”viktlos”-energilagring.aspx" title="artikel Leif Asp" target="_blank">verkliga forskningsutmaningar</a>.</div> <div> </div> <div> – Man kan säga att kurserna både är forskningsnära och forskningsförberedande, i min kurs fick studenterna bland annat läsa många vetenskapliga artiklar och de får prova på att ta sig an stora tvärvetenskapliga forskningsfrågor. Trackskurserna ger studenterna möjlighet att jobba med större frågeställningar än de vanligtvis får, säger han. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">En tjuvstart på karriären</h3> <div> </div> <div>Emilia Sandolf som är bioteknikstudent valde att läsa Trackskursen <em>Design of Sustainable Infrastructure &amp; Urban Transformation</em> för att prova på något nytt. </div> <div> </div> <div>– I vår kurs fick vi i uppgift att på valfritt sätt utveckla Chalmers campus på ett hållbart sätt med fokus på både teknik och arkitektur. Jag har under kursens gång bloggat om vårt projekt, diskuterat frågor om infrastruktur och Urban Spaces, och det har jag aldrig tidigare gjort i min utbildning. Tracks har breddat min bild av vad jag faktiskt skulle kunna jobba med som ingenjör, säger hon.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Emilias grupp arbetade med att ta fram en lösning kring flödet av människor på campus vilket mynnade ut i ett förslag på uppdatering av Chalmersappen Campus Maps där man med hjälp av sensorer ska kunna samla in information om rörelsemönster och använda denna information för att till exempel visa vart det finns lediga studieplatser och på så sätt optimera användningen av lokaler och minska trängsel. Enligt deras idé skulle det även gå att automatiskt optimera ventilation och temperatur och därmed även spara på energiresurser. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Som student tycker jag att du ska våga ta steget utanför din comfort zone, man kan inte utvecklas om man inte utmanar sig. Jag tyckte Trackskursen var ett jättebra sätt att utmana sig själv i en trygg miljö. Kursen blev som en brygga från utbildningens värld till livet efter examen!</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Monica Ringvik håller med om resonemanget om brobyggande:</div> <div> <span style="background-color:initial">– Jag tror Tracks kan vara en stor konkurrensfördel. Dels för studenterna som ska ut och söka jobb, som på ett sätt får en tjuvstart på karriären med erfarenhet av arbetslivets arbetssätt genom Tracks. Dels tror jag att det är en konkurrensfördel för Chalmers i stort, som kan attrahera nya människor till ingenjörsyrket genom den här satsningen.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/tracks-valbara-kurser/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="tracks utbildning"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/tracks-valbara-kurser/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="tracks utbildning"><div style="display:inline !important"><span style="background-color:initial">Läs mer om Tracks </span></div></a><br /></a> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><strong style="background-color:initial">Text:</strong><span style="background-color:initial"> Julia Jansson</span><br /></div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Film:</strong> Torgil Störner ​</span></div>Mon, 24 May 2021 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Emma-studerar-till-sjoingenjor.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Emma-studerar-till-sjoingenjor.aspxSå är det att studera till sjöingenjör<p><b>​Emma Hagberg pluggar på programmet och har snart kommit halvvägs. Här berättar hon om det bästa med sin utbildning och vilka möjligheter hon ser efter examen. </b></p><p class="chalmersElement-P"><strong>​</strong><span><strong>Hej Emma Hagberg! Hur kommer det sig att du valde att plugga på just sjöingenjörsprogrammet?</strong></span></p> <div>– För mig var utbildningen till sjöingenjör intressant eftersom den innehåller så många praktiska moment. Just nu har vi till exempel en praktisk el- och motor-/verkstadskurs ombord på lastfartyget Fryken som ligger vid kaj vid Eriksberg i Göteborg. Jag visste också att jag gillar att jobba skift och det gör man ju till sjöss. Jag trivs med att jobba koncentrerat och sedan vara ledig länge (skratt). </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Vad uppskattar du på utbildningen till sjöingenjör?</strong></p> <div> </div> <div>– Våra lärare är väldigt engagerade, de hjälper oss och vill verkligen att vi ska komma i mål. På många andra utbildningar tror jag att det ofta handlar om att gå på föreläsningar, läsa in kurslitteratur och skriva tentor. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Jag har alltid varit intresserad av energi, ändå är jag överraskad över att jag skulle tycka att det här med el är så roligt. Lärarna som vi har ombord på Fryken är lite som ”sjöingenjörernas pappor” och tycker att det är viktigt att bidra till sammanhållningen i klassen. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>På ditt program är nästan all kurslitteratur på engelska och under det fjärde och sista året är allting på engelska. Hur tycker du att det fungerar för dig?</strong></p> <div> </div> <div>– Det går bra. Besättningarna på många fartyg kommer ofta från olika länder och då blir engelska arbetsspråket. På första praktiken var det lite svårt, men man kommer in i det. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Det finns ett standardspråk som man måste lära sig för att kunna jobba till sjöss. Det handlar inte om att ”vara bra på engelska” utan att man kan uttrycka sig korrekt till exempel när man har radiokommunikation. Det är viktigt att det inte blir missförstånd ombord på ett fartyg.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Du är en av tre tjejer i din klass. Varför tycker du att fler tjejer ska välja just </strong></div> <strong> </strong><div><strong> </strong></div> <strong> </strong><div><strong>sjöingenjörsutbildningen?</strong></div> <strong> </strong><div><strong> </strong></div> <strong> </strong><div>– Sjöingenjör är en utbildning som är omväxlande och varierande. Den passar dig som gillar att lösa problem. Utbildningen ger dig väldigt många möjligheter eftersom du blir en praktisk teoretiker som kan jobba med händerna. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Våra lärare säger att vår utbildning gör att vi kommer kunna få jobb både till sjöss och på land. Många arbetsgivare vill dessutom få in fler kvinnliga ingenjörer, eftersom det finns så stora fördelar med mer blandade arbetsplatser. Chanserna att få jobb är väldigt bra.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Hur är det för dig att plugga och praktisera i en miljö där de flesta är killar?</strong></div> <div> </div> <div>– Både när man pluggar och jobbar är det bättre med en bra blandning. Jag hade jobbat inom industrin i åtta år innan jag började studera och tänkte nog att jag var rätt bra förberedd inför den första praktiken. Men det var faktiskt rätt så tufft. Jag tror att man lär sig längs vägen hur man ska bete sig. Så är det nog ofta, även på en arbetsplats där det bara är tjejer. Man behöver alltid jobba på att kunna ta plats. <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/M2/Utbildning/Emma-Hagberg-student-250-340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Studenten Emma Hagberg sitter på en bänk i solen vid kajkanten" style="margin:5px" /><br /><br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Vad har du lärt dig om dig själv under utbildningen?</strong></div> <div> </div> <div>– En av de viktigaste sakerna är att jag alltid har haft en bild av att jag inte är något ”läshuvud”. Men det är jag. Jag läste till kock på gymnasiet. För att kunna söka till sjöingenjör behövde jag först läsa in matten. I dag vet jag att jag klarar av att plugga på universitetsnivå. Ibland är det jättetufft, absolut, men jag fortsätter ändå. Jag har satt upp mitt mål och vet vad jag vill. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Hur ser dina framtidsplaner ut?</strong> </div> <div> </div> <div>– I början tänkte jag att jag absolut ville utbilda mig till sjöingenjör för att jobba till sjöss. Men det finns väldigt många möjligheter för oss att jobba på land också, till exempel som driftingenjör eller tekniker inom processindustrin. Så jag får se. Och att jobba skift, som jag gillar, det kan jag göra på land också. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Vad tycker du om att plugga i Göteborg?</strong></div> <div> </div> <div>– Jag växte upp nära Göteborg och för mig var det viktigt att få plugga just här. Jag kikade lite på ett annat ingenjörsprogram, men för att börja på det skulle jag vara tvungen att flytta och det ville jag inte. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– I vår klass har de som är inflyttade fått en lite speciell gemenskap. Även om jag själv är precis där jag vill vara verkar det väldigt kul att få ingå i den där speciella sammanhållningen med andra som också har behövt flytta för att plugga. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Vilket är ditt bästa tips till den som inte vet vilken utbildning hen ska välja?</strong></div> <div> </div> <div>– Jag tror att man ska gå på sin magkänsla och lita på vad man känner att man vill göra. Det är okej att det får ta lite tid att komma fram till något. Själv var jag rädd att välja fel, att jag skulle ”slösa bort” tre eller fyra år av mitt liv på en utbildning som jag inte skulle gilla. Men det går att ta en paus eller söka en annan utbildning. Fast till slut måste man ju bestämma sig och ta det där steget. Det var så jag själv gjorde när jag slängde mig ut och bestämde: ”Nu kör jag!” </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Text: Anna Vörös</div> <div> </div> <div>​<br /></div> <div><a href="/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Sjoingenjor.aspx" target="_blank" title="Sjöingenjörsprogrammet på Chalmers länk till programsida"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om sjöingenjörsprogrammet på Chalmers​</a> </div>Tue, 13 Apr 2021 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspxStudenter är med och skapar framtidens vård<p><b>​​Dagens hälso- och sjukvårdssektor blir allt mer digitaliserad och teknikdriven. Hälsa är också ett område där Chalmers satsar stort. I kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places samverkar studenter från olika program, lärare och branschaktörer med olika kompetensområden för att hitta nya lösningar på den globala hälso- och sjukvårdens utmaningar.</b></p>​<span style="background-color:initial">För att främja utvecklingen inom hälsosektorn behövs bidrag från olika kunskapsområden, inte minst gällande arkitektur, organisationsutveckling och e-hälsolösningar. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>– Chalmers har studenter som är starka inom de här tre områdena men det betyder inte att de automatiskt är bra på att samarbeta med varandra, de behöver få öva på det! Det var själva utgångspunkten när vi startade den här Trackskursen, berättar Patrik Alexandersson som är kursansvarig (Läs mer om Chalmers satsning Tracks i faktarutan).</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/20210101-20210631/SebastanRye_biltilltext.jpg" alt="sebastian rye, student" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px;width:180px;height:180px" /><br /></div> <div>Chalmersstudenten Sebastian Rye deltog i höstas i första omgången av kursen <em>Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places</em>. Han läser idag sista året på Industriell ekonomi och skriver just nu sitt examensarbete där han undersöker hur användningen av artificiell intelligens på ett effektivt sätt kan organiseras inom sjukvården. <br /></div> <div><br /></div> <div style="font-size:14px">– Jag hade egentligen fyllt min kvot av valbara kurser men kombinationen av sjukvård, multidisciplinärt arbe<span style="font-family:&quot;open sans&quot;">te med blandade studentgrupper samt möjligheten att knyta kontakter ute i sjukvårdssektorn var lite för svår att motstå för mig. Det fick det bli en extra kurs helt enkelt.</span></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Verkliga och aktuella utmaningar </h3> <div>Tracks är en stor satsning på utbildning och nya lärandemiljöer som finansieras av Chalmersstiftelsen. Tracks valbara kurser ska komplettera studenternas program, introducera dem till nya ämnesområden och ge dem möjlighet till mer tvärdisciplinärt arbete. </div> <div><br /></div> <div>Trackskurserna är också uppkopplade mot den senaste forskningen och näringslivet. I denna kurs presenterades ämnesområdet tillsammans med representanter för det framväxande specialistsjukhuset i Högsbo och med Sahlgrenskas digitala FoUI-enhet (forskning, utveckling, innovation). Chalmers centrumbildning Centre for Healthcare Improvement (CHI) står också bakom kursen och även patienter har deltagit och gett feedback på studenternas projektarbeten.</div> <div><br /></div> <div>Trackskurserna är tänkta att snabbt kunna anpassa sig för att möta aktuella utmaningar i arbetslivet och samhället, och ovan nämnda kurs är ett tydligt exempel på detta. Under våren 2020 började det nya coronaviruset spridas över världen och lärarna beslutade sig då för att inkludera ett case med fokus på pandemihantering i kursen, vilket inte var tänkt från början. Studenterna kunde välja på tre olika case att grupparbeta kring; pandemi, livshändelse cancer och ”virtual hospital”.</div> <div><br /></div> <div>Caset som kallades Livshändelse cancer satte ljuset på att mer än bara vård av patientens sjukdomstillstånd behövs vid ett omvälvande cancerbesked. En frågeställning studenterna diskuterade var hur och med hjälp av vilka verktyg patienten och dess anhöriga kan stöttas på bästa sätt genom hela vårdkedjan. </div> <div><br /></div> <div>Virtual hospital och virtuell vård i allmänhet är ett aktuellt ämne inom sjukvården idag. Vård kan bedrivas i många former och behöver inte vara knuten till en vårdbyggnad. Åsa Holmgren, projektledare för vårdverksamhet och arbetssätt på Högsbo specialistsjukhus menar att fler tekniska lösningar behövs, men att de noga behöver undersökas – vilka lösningar är användningsbara inom vården? Till vad och när kan de tillämpas? </div> <div><br /></div> <div>– Genom att lära oss mer om hur olika tekniska lösningar kan möta behov i hälso- och sjukvården kan också formerna för hur vård bedrivs förändras. Ett exempel kan vara patientens möjlighet till att göra kontroller och mäta olika värden i hemmet som vården sedan kan följa upp och hantera, det kan exempelvis leda till att behov av förändring i läkemedelsdosering upptäcks snabbare. Studenterna i kursen imponerade med många insiktsfulla och nytänkande förslag i sina avslutningspresentationer! säger Åsa Holmgren.</div> <div><br /></div> <div>Studenterna hade bland annat förslag på kontinuerliga mätningar av ett flertal hälsoparameterar hos patienter i hemmiljö. Detta är något man tror skulle kunna verka förebyggande, och ge patienten bättre kunskap om den egna hälsan samt bidra till mer gedigna beslutsunderlag för vårdgivaren. Även en ökad användning av Machine learning föreslogs, för att exempelvis kunna identifiera tidiga riskaparametrar för potentiell utveckling av cancersjukdom.</div> <div><div> </div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Hoppas få fler intresserade av hälso- och sjukvårdssektorn</span></div></div> <div>När kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places senast genomfördes deltog Chalmersstudenter från åtta olika program och till höstens kursomgång hoppas Patrik Alexandersson på fler.</div> <div><br /></div> <div>– Vi hoppas att vår kurs kan hjälpa till att få upp kunskapen om och intresset för sjukvård hos arkitekt- och ingenjörsstudenter. Genom att medverka på kursen får studenterna en väldigt god insikt i sektorns utmaningar och logik, vilket är enormt positivt både för dem själva, Chalmers och för samhället i stort.</div> <div><br /></div> <div>Sebastian Rye var redan innan kursstart intresserad av ämnet, och han tycker att möjligheten att välja en kurs baserat på eget intresse gav honom mycket på många plan. </div> <div><br /></div> <div>– Lärarna var alla otroligt engagerade och kunniga på området och guidade oss med tips genom hela kursen, samtidigt var det projektinriktat och mycket självstyre. Jag tyckte verkligen att kursen kompletterade mitt program bra, för i Trackskurserna får man applicera s​​aker man lärt sig på ett ämne som man själv är intresserad av. Det gör ju att kunskapen från tidigare kurser man läst fäster väldigt bra! </div> <div><br /></div> <div><br /></div> <a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks-%20poster%20Health%202021.pdf" target="_blank" title="kurs poster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /></a><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks-%20poster%20Health%202021.pdf" target="_blank" title="kurs poster"><div style="display:inline !important">Läs mer och ansök till kursen</div></a>​<div></div> <a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" title="chalmers studentportal" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" title="chalmers studentportal" target="_blank"><div style="display:inline !important"><div style="display:inline !important">Aktuella Trackskurser på Chalmers studentportal</div></div></a><br /><div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Julia Jansson</div> <div><strong>Bilder:</strong> Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Högsbo specialistsjukhus, <span style="background-color:initial">Sebastian Rye​</span><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;akzidenz for chalmers&quot;;font-size:11pt;background-color:initial"></span></div> ​</div>Fri, 09 Apr 2021 14:05:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Nyvunnen-kunskap-satts-pa-prov-i-sjukhusprojekt.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Nyvunnen-kunskap-satts-pa-prov-i-sjukhusprojekt.aspxNyvunnen kunskap sätts på prov i sjukhusprojekt<p><b>Vistelsen i Tanzania kan beskrivas som hennes livs resa och med sig fick hon en unik och positiv inblick i en ny kultur. Moa Strålman, en av de Chalmersstudenter som årligen samarbetar med ingenjörer utan gränser, berättar om hur hon inom ramen för exjobbet förflyttade en del av studierna till en helt ny kontinent.</b></p><div><div>​Genom Ingenjörer, och Arkitekter, utan gränsers projekt ”Healthy Hospitals” i Tanzania, får några Chalmersstudenter varje år möjlighet att bidra med sina nyvunna kunskaper där de verkligen behövs. För Moa Strålman och Ellen Blanksvärds del handlade uppdraget om att tillsammans med en projektgrupp bestående av tidigare exjobbare planera för ett nytt labb och att övervaka byggnationen av en ny mödravårdsenhet på Mkula Hospital i Kitsomo. Och väl på plats var det upp till bevis som gällde!    </div> <div> </div> <div>   – Vårt uppdrag på plats blev dels att vara länken mellan projektgruppen och sjuhuset, och dels att agera som handledare, samordnare och tekniska konsulter för den pågående byggnationen, förklarar Moa.     </div> <div> </div> <div>Chalmers studentsamarbete med Ingenjörer utan gränser och Arkitekter utan gränser omfattar först och främst mastersstudenter, men Moa har läst programmet Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör 180 hp, och det var i samband med kandidatuppsatsen möjligheten att åka till Tanzania realiserades i början av 2020. Syftet med exjobbet var att undersöka långsiktigheten i projektprocessen, med det planerade arbetet på Mkula-sjukhuset som fallstudie.       </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Insatser som gör nytta    </h2> <div> </div> <div>Parallellt med det pågående projektet att bygga en mödravårdsenhet planerade Moa och hennes medstudenter för sjukhusets laboratorium som både var i behov av renovering och utbyggnad – ett arbete som förväntas kunna påbörjas under 2021. Moa bekräftar att behovet av stöd på plats är stort och resurserna små, vilket gör att insatserna som utförs verkligen gör skillnad.     </div> <div> </div> <div>   – Det kändes fantastiskt att få använda det vi lärt oss under utbildningen på det här sättet. Vi fick ett otroligt fint mottagande och vårt jobb uppskattades verkligen av sjukhuspersonalen. Vi har fortfarande regelbunden kontakt med flera av de vi samarbetade med, berättar Moa.     </div> <div> </div> <div>Genom kontakten kan de därmed fortsätta följa arbetet på distans och se framstegen som görs, och att det som startats upp också slutförs och implementeras och därmed verkligen kommer till nytta.    </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Samarbete med ömsesidig respekt    </h2> <div> </div> <div>Att verka i en helt annorlunda kultur och med begränsade resurser var naturligtvis en utmaning. Men det Moa främst tar med sig från vistelsen i Kitsomo är en ödmjukhet inför de olika villkor människor lever under, och stor respekt för det kunnande och den erfarenhet som det lokala teamet besatt. Det arbete som utförs på sjukhuset planeras av ingenjörer utan gränser tillsammans med sjukhusledningen och den lokale distriktsingenjören – utifrån de behov som på plats identifieras som mest kritiska, ett koncept som nu drivits i några år på Kolatondo Hospital och på Mkula Hospital.    </div> <div> </div> <div>   – Bristen på resurser gör att faktorer vi ser som självklara, som tillgång till vatten och avlopp samt el, inte kan tas för givna. Det är tuffa förhållanden att driva och bygga en verksamhet under. Därför är projektets långsiktiga fokus viktigt, med strävan efter hållbar infrastruktur där vi bidrar med resurser för att ge sjukhuset en flygande start så att de sedan ska klara underhåll och fortsatt utveckling själva, avslutar Moa.  <br /><br /><span style="font-size:12px"></span></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Bakgrund och länkar</h3> <div>Ingenjörer utan gränser och deras projekt i Tanzania har under flera år fått stöd från Chalmers mastercards stipendiefond, vilket också är fallet med Moa Strålman och hennes medstudenter, som tack vare stipendiet från fonden fått finansiering och kunnat förverkliga vistelsen i Tanzania. <a href="/sv/samverkan/alumn/alumnerbjudanden/chalmers%20mastercard/stipendium/Sidor/default.aspx">Läs mer om Chalmers Mastercards stipendium. </a><span><br /><br />Drivande i teamet på plats är utexaminerade före detta chalmersstudenter som också gjort del av sitt exjobb i Tanzania tidigare. Övriga deltagare i projekten där Moa och Ellen ingick var mastersstudenterna Bassem Hewidi och David Jaros vars vistelse utgjorde del av deras exjobb. <a href="https://www.ewb-swe.org/mkula-hospital">Läs mer om Ingenjörer utan gränser</a> och deras arbete vid Mkula Hospital i Kitsomo, Tanzania.</span></div> <div><span><span style="display:inline-block"></span></span> </div> <div>Moa Strålman läser nu Industrial Ecology på Chalmers och hennes kandidatuppsats skrevs inom ramen för programmet Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör, 180 hp, vilket även hennes medförfattare Ellen Blanksvärd läste. Uppsatsen heter: <a href="https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/301690/1/ACEX20%20Blanksv%c3%a4rd%20Ellen%2c%20Str%c3%a5lman%20Moa%20%282%29.pdf">Project Management challenges that affect lifespan of constructions in development aid project – A Case Study through Healthy Hospital Project in Tanzania</a>. Handledare var Martine Buser, docent vid avdelningen för Construction Management på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.    </div> <div> </div> <div><span><span style="font-size:12px">Text:Catharina Björk   <span></span></span></span><br /></div></div> Mon, 01 Mar 2021 16:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Chalmerslarare-tar-hjalp-av-e-sporten-for-att-undervisa-online.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Chalmerslarare-tar-hjalp-av-e-sporten-for-att-undervisa-online.aspxLärarna tog hjälp av e-sporten för att undervisa online<p><b>​E-sportproffs, Youtuber eller fysikprofessor? Skillnaden kan vara mindre än du tror; åtminstone när det gäller den tekniska utrustning som används för att interagera med följarna – eller i det här fallet studenterna. </b></p><div>När pandemin tvingade fram snabba lösningar för att undervisa på distans i våras ställdes lärarna inför stora utmaningar – men också inför nya möjligheter. ​<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">På</span><span style="background-color:initial"> Chalmers har fysiklärare tagit hjälp av erfarenheter och kunskaper från e-sportens värld för att göra online-undervisningen så bra som möjligt för studenterna. Professionella e-sportare som liveströmmar sina datorspelsessioner ser ju till att följarna ska kunna urskilja alla detaljer i spelet och interagera med spelaren. </span></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/350x305/Onlineundervisning_Andreas_Isacsson_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px;width:140px;height:122px" /></div> <div><br /></div> <div>– Vi insåg snart att vi kunde dra nytta och ta lärdom av den expertis och de tekniska lösningar som under lång tid byggts upp av professionella e-sportare för att skapa en distansundervisningsstudio, säger Andreas Isacsson, biträdande professor vid institutionen för fysik på Chalmers.</div> <div><br /></div> <div>Han och kollegan Philippe Tassin har nu byggt upp två undervisningsstudior med ett flertal webbkameror, en avancerad videokamera, en specialanpassad dator, trådlösa mikrofoner med mera. Studiorna används flitigt för att undervisa fysikstudenter på Chalmers. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Uppskattad undervisningsmetod</h3> <div>Enligt de fem kursutvärderingar som genomförts hittills, har konceptet landat väl hos studenterna. </div> <div><br /></div> <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/350x305/Rebecka_beskuren_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;height:122px;width:140px" /><div>– Jag tycker att lärarna har löst det bra utifrån förutsättningarna. Det märks att de verkligen gör vad de kan för att undervisningen ska fungera så bra som möjligt för oss, säger Rebecka Mårtensson, som läser första året på teknisk fysik på Chalmers.</div> <div><br /></div> <div><div>Intresset för distansundervisningsstudiorna har sedan terminsstarten i höstas varit stort bland lärarkollegorna på Chalmers. På senare tid har alltfler studenter fått sina föreläsningar sända därifrån.  </div> <div><br /></div> <div>Det nya konceptet underlättar också för lärarna som har haft en kraftigt ökad arbetsbörda på grund av pandemin. </div> <div><br /></div> <div>– Genom att kunna ge föreläsningar som vanligt blir omställningen till distansundervisning mycket mindre arbetskrävande. Och eftersom studenterna uppskattar denna undervisningsform är det en klar win-win, säger biträdande professor Ulf Gran, som undervisar i de nya studiorna. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Belönades med nyinstiftat pris </h3> <div><span style="background-color:initial">Studenterna har även visat sin uppskattning genom att Studienämnden Fysik, SNF, har belönat Andreas Isacsson och Philippe Tassin med ett nyinstiftat pris: Guldkritan. </span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>SNF delar varje år ut två pedagogpris till av sektionen nominerade föreläsare och andra som har gjort en stor insats för studenterna i någon eller några kurser. I år valde nämden att göra något extra för att belöna den innovativa lösningen med undervisningsstudiorna. <br /></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">– Eftersom kamerasalarna har varit ett betydande verktyg för att föreläsare skulle kunna leverera dessa stora insatser i år </span><span style="background-color:initial">så bestämdes det att ytterligare ett pris skulle delas ut. Det var detta som blev</span><span style="background-color:initial"> Guldkritan, säger Victor Salomonsson, sekreterare i SNF. </span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Studienämnden Fysik finns för studenternas skull och arbetar för att fysikteknologstudenter ska få en så bra utbildning som möjligt, att de ska trivas med föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater, samt att kurser håller bra kvalitet. </span></div> <span></span><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/170x170px/170Philippe%20Tassin%20200930.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:0px 5px;height:140px;width:140px" /><span style="background-color:initial"></span> <span></span><div><span style="background-color:initial">​<br /></span><span style="background-color:initial">– Vi är väldigt hedrade och glada över priset och tycker det är ett fint kvitto på att vi lyckats leverera bra utbildning till studenterna trots den svåra situationen, säger Philippe Tassin, docent vid institutionen för fysik på Chalmers. ​</span></div> </div> <div><br /></div> <div>Text: Mia Halleröd Palmgren</div> <div><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/wa88d18t4myt7ep209j439l2lgfcgtzr"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Vill du se fler bilder från studiorna? Kika in här! (Fotona är fria att använda som pressbilder.) </a></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/FA-4-2020_webb.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs gärna mer om fysiklärarnas nya undervisningsstudior i en artikel i Fysikaktuellt. (sid 10-11) </a><br /><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/750x340/Onlineundervisning_bakom_kameran_2_750x340.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </div> <div>För att studenterna ska kunna följa uträkningarna på tavlan krävs hög bildkvalitet på den streamade föreläsningen. <br /><br /></div> ​Fri, 26 Feb 2021 17:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Covid-stipendium-ger-ekonomiskt-stöd-till-avgiftsskyldiga-studenter-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Covid-stipendium-ger-ekonomiskt-st%C3%B6d-till-avgiftsskyldiga-studenter-.aspxCovid-stipendium ger ekonomiskt stöd till avgiftsskyldiga studenter<p><b>Chalmers inför ett tillfälligt stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter som planerar att fortsätta sina studier hösten 2021. Syftet är att underlätta studenternas ekonomiska situation som har blivit ansträngd för många på grund av den pågående pandemin. ​</b></p>Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på avgiftsskyldiga studenters ekonomiska situation. I flera länder har det exempelvis blivit svårare att få banklån till terminsavgifter och i Sverige har möjligheten för internationella studenter att få en inkomst via extrajobb minskat. Chalmers har därför beslutat att inrätta ”Chalmers COVID-19 Economic Relief Scholarship”, ett tillfälligt stipendieprogram som täcker halva studieavgiften höstterminen 2021 för avgiftsskyldiga studenter som påbörjar årskurs två på ett masterprogram.  <div><img src="/SiteCollectionImages/20210101-20210631/StefanBengtsson_190425_11.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;height:294px;width:255px" /></div> <div><br /></div> <div>– I en situation där vi ser att våra internationella studenter möter extra stora utmaningar, kan vi nu erbjuda ett välkommet stöd. Vår förhoppning är att stipendieprogrammet ska underlätta för våra avgiftsskyldiga studenter att fullfölja sin utbildning på Chalmers, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.</div> <div><br /></div> <div>Stipendiet kan sökas av avgiftsskyldiga studenter som är inskrivna på Chalmers under vårterminen 2021 (eller har ett registrerat studieuppehåll) och som planerar att fortsätta sina studier till höstterminen. Behöriga sökande tilldelas stipendiet under förutsättning att de tagit minst hälften av poängen under sin första tid på Chalmers och inte redan har ett annat stipendium som administreras av Chalmers. <br /><br /><strong>Text:</strong> Helén Rosenfeldt<br /><strong>Bilder:</strong> Johan Bodell</div> Thu, 18 Feb 2021 00:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/examensceremoni2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/examensceremoni2021.aspxVinterns examensceremoni firades digitalt<p><b>Liksom förra gången hyllades de nyexaminerade Chalmeristerna på distans under vinterns examensceremoni. 182 före detta studenter passerade revy när festligheterna gick av stapeln den 23 januari.</b></p><div>Chatten fylldes av gratulationer från släkt och vänner när ceremonin sändes live, och programmet bestod av en blandning av inslag från Runan och förinspelat material. På plats fanns rektor Stefan Bengtsson, vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson, Studentkårens ordförande David Welander, konferenciererna Hedvig Aspenberg och Philip Wramsby, och musiker från Duo Granmo-Berg och Alliance-Orchestret.</div> <div><br /></div> <div>Stefan Bengtsson kommenterade omvärldsläget i sin välkomsthälsning.</div> <div><br /></div> <div>– Det är uppenbart, vilket vi har sett under det senaste året, att världen hänger samman. Vad som händer i ett land, i ett hörn av världen, påverkar hela världen. Det betyder att vi behöver finna nya lösningar, och samtidigt är möjligheterna förmodligen större nu än någonsin. Lösningen är utökat samarbete på vår planet.</div> <div><br /></div> <div>Han avslutade med att välkomna examinanderna tillbaka till Chalmers som alumner i olika sammanhang.</div> <div><br /></div> <div>– Jag vill framföra mina varmaste gratulationer till er examen och önska er lycka till vid er fortsatta resa. Glöm inte att ni fortsätter att vara Chalmerister även efter er studietid. Och det är ju faktiskt så att det är ni som är framtiden.</div> <div><br /></div> <div>Anna Karlsson-Bengtsson inledde med några råd grundade på egen erfarenhet.</div> <div><br /></div> <div>– Som student i analytisk kemi tyckte jag att de tre minst intressanta sakerna var bakterier, kolhydratkemi och statistik. Så jag bestämde mig för att aldrig komma i närheten av några av de områdena igen. Men det blev inte riktigt så. Ett halvt årtionde senare försvarade jag min avhandling – om bakterier som binder till kolhydrater. Och jag älskade det. <span>Jag tror att det handlade om att få rätt problem att lösa, i rätt miljö, vid rätt tidunkt i mitt liv.<span style="display:inline-block"></span></span></div> <div><br /></div> <div>– Mitt tips till er nyexaminerade är: Gör er av med fördomar, rör på er, odla nyfikenhet och tålamod. Då kommer ni – om och om igen – att hitta det problem, i den miljö och vid den tidpunkt, som får er att säga: Jag älskar det.</div> <div><br /></div> <div>Anna Karlsson-Bengtsson ledde ceremonins huvudpunkt. Hon gav en kort introduktion till varje program innan alla examinanderna uppmärksammandes med namn, och bild för dem som ville, till musik av Duo Granmo-Berg. Varje program fick också en fanfar av Alliance-Orchestret. Själva diplomet och en goodiebag skickas med posten till examinanderna.</div> <div><br /></div> <div>Chalmers Sångkör underhöll i pauserna, och tittarna fick videohälsningar från alumnerna Ulrika Lindstrand, Paul Welander, Therese Eriksson och Robert Falck.</div> <div><br /></div> <div>David Welander stod för det sista live-talet. Han uppmanade de nyexaminerade att ta med sig sina mest värdefulla relationer och minnen från Chalmers, utöver kunskapen, verktygen och titeln de har fått.</div> <div><br /></div> <div>– Vad du behåller är viktigt när du tar examen. Jag tror att ni alla kommer att återvända till Chalmers någon dag. Kanske som mentor till en ung student, som arbetsgivare på Charm, eller bara som förbipasserande. Oavsett anledning så hoppas jag att ni tar med er såpass mycket av Chalmers idag att ni fortfarande kan kalla det hemma när ni kommer tillbaka.</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Johanna Wilde</div> <div><strong><br /></strong></div> <div><strong>Bilder </strong><span style="background-color:initial"><strong>från livestreamningen:</strong></span></div> <div><div>Alliance-Orchestret </div> <div>Vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson​<br /></div> <div><span style="background-color:initial">Rektor Stefan Bengtsson </span><br /></div> <div>K<span>onferenciererna <span style="display:inline-block"></span></span>Philip Wramsby och Hedvig Aspenberg </div> <div>Kårordförande David Welander</div></div> <div><br /></div> Mon, 25 Jan 2021 12:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/chalmersstudenter-vill-gora-klader-lattare-att-atervinna.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/chalmersstudenter-vill-gora-klader-lattare-att-atervinna.aspxStudenter vill göra kläder lättare att återvinna<p><b>​När den prestigefyllda internationella tävlingen Igem genomfördes fanns ett lag från Chalmers med. De vill göra det möjligt att återvinna mer textilier – med hjälp av enzymer.</b></p>​<span style="background-color:initial">IGEM, The International Genetic Engineered Machine Competition, startades 2003 på MIT i Boston och har sedan dess vuxit till en egen, fristående organisation. Ämnet för tävlingen är syntetisk biologi, som kortfattat innebär att dra nytta av kunskapen som finns om genetisk kod, och hur man kan förändra den för att påverka biologiska system. Ett exempel är framställningen av enzymer som kan användas för att påskynda kemiska reaktioner, vilket i sin tur kan användas i industriella processer.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Det är denna teknik som Chalmers Igemlag, bestående av tio studenter, riktade in sig på. </div> <div>– Vi ville använda enzymer för att bryta ned syntetisk fiber som finns i bomull, vilket försvårar återvinningen av textilier. Man blandar ofta i tre-fyra procent elastan, vars fibrer sedan slits ut under tiden jeansen används. Därför kan inte bomullen återvinnas eftersom den inte går att separera från de utslitna elastanfibrerna, säger Matilda Johansson, som pluggar fjärde året på Bioteknik.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">”Enzymatisk cocktail”</h2> <div>Hon berättar att eftersom det krävs stora resurser för att odla bomull är det mycket som går till spillo när kläder inte kan återvinnas.</div> <div>Därför utvecklade laget en ”enzymatisk cocktail”.</div> <div>– Vi identifierade nio enzymer som biotekniskt borde kunna bryta ned elastan. Dessa kan framställas i laboratorier och användas på textilier så de bryter ned elastanet – men förhoppningsvis inte bomullen.</div> <div><br /></div> <div>Årets tävling påverkades så klart av pandemin. Bland annat ställdes den avslutande ”Giant jamboree”, där man visar upp sina projekt på plats i Boston, in och blev digital. Coronaviruset påverkade även arbetet i själva projektet.</div> <div>– Labbmässigt var det klurigt eftersom tiden i labbsalarna var begränsad och vi max fick vara två personer åt gången. Där missade vi några veckor. Vi hann bygga upp de genetiska koderna för att få bakterien att producera de enzym som krävs, men hann aldrig testa dem. Det hoppas vi kunna lämna över till nästa års Chalmerslag eller att någon annan tävlande plockar upp tråden, säger Matilda Johansson.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Nådde bronsnivå</h2> <div>I tävlingen kan man få utmärkelsen brons, silver eller guld, beroende på hur långt man lyckats ta sitt projekt och hur många kriterier man lyckats uppnå. För att få kliva upp en nivå krävs att samtliga kriterier är uppnådda. Chalmerslaget nådde brons, men var snubblande nära silver då det bara fattades något enstaka kriterie på silvernivån.</div> <div>– Det är en lång rad kriterier, till exempel Human practices om hur samhället påverkar projektet och vice versa. Vi lyckades få stor spridning på vårt budskap eftersom vi breddade det. Det spelar inte så stor roll vilken nivå vi slutade på, det viktiga var att vi fick väldigt bra feedback, säger Matilda Johansson. </div> <div><br /></div> <div>Tanken har funnits på att driva jobbet vidare, men verkligheten spelar också in. </div> <div>– Det finns potential, behovet finns ju hos till exempel kommunala aktörer och klädbutiker. Men tid och pengar är ett problem. Vi är med och rekryterar nästa års lag och hoppas att de ska vilja jobba vidare med detta, säger Matilda Johansson. </div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">”Fått med oss supermycket”</h2> <div>Chalmerslaget bestod av tio studenter, från olika årskurser och inriktningar, och även två studenter från Göteborgs universitet. </div> <div>– Vi försöker få till ett så brett lag som möjligt, eftersom till exempel webbdesign är en beståndsdel i projektet, säger Matilda Johansson.</div> <div><br /></div> <div>Hon tvekar inte att uppmana andra chalmerister att delta i Igem.</div> <div>– Vi har fått med oss supermycket. Man fick en helhetsbild av bioteknik och får vara med hela vägen: från idé via sekvenser, labbarbete och modellarbete till dokumentation. Framför allt lärde man sig extremt mycket om att jobba i projekt och grupp, och får prova på hur det är att göra detta på riktigt eftersom det är fritt och upp till oss själva att styra upp arbetet.<span style="background-color:initial">​</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Läs mer:</strong> <a href="https://igem.org/Main_Page">Igems sajt</a></span></div> <div><br /></div> <div><strong>Text: </strong>Erik Krång</div> <div><strong>Bild:</strong> Privat</div> </div>Tue, 22 Dec 2020 11:00:00 +0100