Program

 

Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden. Du kan välja mellan arkitekt-,  ingenjörs-  och sjöfartsutbildningar inom sju olika ämnesområden.

Våra utbildningsområden för program

Kemi- och bioteknik

Idag konsumeras 80 procent av jordens tillgångar av 20 procent av jordens befolkning, samtidigt får fler befolkningsstarka områden tillväxt i sina ekonomier. Detta ställer helt nya krav på mänskligheten och hur vi förhåller oss till vår omvärld. I din framtida roll ingår bland annat utmaningen att utveckla hållbara produkter, material och processer för att de resurser vi idag har att tillgå ska räcka för att täcka världens växande behov.

Sjöfart och transportlogistik

Det är ingen slump att Sveriges topputbildningar inom sjöfart finns på Chalmers. I Göteborg finns nordens största hamn och många svenska rederier har sitt säte här. Chalmers utbildningar har goda samarbeten både nationellt och internationellt. Som student erbjuds du en unik bredd om du utbildar dig till sjökapten, sjöingenjör eller sjöbefäl, eller studerar internationell logistik i Sveriges huvudstad inom sjöfart och logistik.

Maskinteknik, Teknisk design, Automation och mekatronik

Ingenjörer inom maskinteknik, automation, mekatronik och design får idéer att utvecklas till produkter, system och tjänster, effektiviserade för vardagliga såväl som komplexa sammanhang. Var någonstans i utvecklingskedjan du vill vara, väljer du själv. Oavsett utbildning och område får du en viktig roll inom morgondagens produkt- och systemutveckling. Genom att tillämpa din förmåga i nära samarbete med andra skapar du nya och moderna produkter för en säkrare, bättre och roligare framtid.

Elektro, Data, IT och Medicinteknik

De omvälvningar som digitaliseringen möjliggör inom alla samhällsområden har precis börjat och det är i princip bara fantasin som sätter gränserna för vad som är möjligt. Dessutom sker teknikutvecklingen inom det här området med rasande fart. Som elektro-, data- eller IT-ingenjör kommer du att stå mitt i händelsernas centrum och med din kreativitet utveckla både framtidens teknik och dess användningsområden. Med en examen från Chalmers har du möjlighet att jobba med sådant som du verkligen brinner för t.ex. teknisk utveckling, forskning, projektledning eller entreprenörskap – valet är ditt.

Teknisk fysik och Teknisk matematik

I två av våra mest utmanande program, teknisk fysik och teknisk matematik, utvecklar du din förmåga att lösa komplexa problem. Under utbildningen tränas du bland annat i modellering och simulering för att bli en teknisk fysiker eller matematiker med spets. Din kompetens och förmåga att ta dig an utmaningar gör dig väl anpassad för att hantera ett avancerat utvecklingsarbete i företag och organisationer eller att ägna dig åt forskning inom industri och akademi. Din breda kompetens gör dig väl rustad för att kunna anta de utmaningar kopplade till klimatet som vi står inför.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Utbildningarna inom Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik erbjuder en bredd av möjligheter. Ta dig an utmaningar inom samhällets byggda, planerade och naturliga miljöer. Med genomtänkt planering kan vi arbeta för en ansvarsfull användning av jordens resurser och skapa nya system för hållbar produktion. I takt med växande stadsregioner bygger vi städer och infrastrukturer för att skapa rörelse och locka till möten mellan människor. Vi måste tänka långsiktigt och värna om vår framtid. Det vi bygger överlever oss själva. Därför måste vi fundera över hur nästa generation vill leva och hur nya klimatförutsättningar kan komma att påverka deras vardag

Industriell ekonomi och Ekonomi och produktionsteknik

På en global marknad är det viktigt med människor som kan tänka över gränserna. Därför har Chalmers två utbildningar för dig som vill ha en affärsmässig profil på din tekniska utbildning: civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi samt högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik. När kompetens inom teknik, naturvetenskap och ekonomi kombineras, öppnas dörrar till en spännande framtid.

Globala system

Planetens och mänsklighetens framtid ligger i våra händer. Vi står nu inför flera globala utmaningar som är de största i vår historia. Dessa utmaningar kommer att kräva rejäla tekniska och sociala förändringar i en större skala. Som civilingenjör inom detta område kommer du att utveckla nyskapande lösningar som kan få avgörande betydelse för omställningen mot en hållbar framtid.

Sidansvarig Publicerad: fr 21 feb 2020.