Program

 

Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden. Du kan välja mellan arkitekt-,  ingenjörs-  och sjöfartsutbildningar inom sju olika ämnesområden.
Anmälningsperiod: mars - april 2023​

Våra utbildningsområden för program

Kemi- och bioteknik

Idag konsumeras 80 procent av jordens tillgångar av 20 procent av jordens befolkning, samtidigt får fler befolkningsstarka områden tillväxt i sina ekonomier. Detta ställer helt nya krav på mänskligheten och hur vi förhåller oss till vår omvärld. I din framtida roll ingår bland annat utmaningen att utveckla hållbara produkter, material och processer för att dagens resurser ska räcka för att täcka världens växande behov.

Sjöfart och transportlogistik

Det är ingen slump att Sveriges topputbildningar inom sjöfart finns på Chalmers. I Göteborg finns nordens största hamn och många svenska rederier har sitt säte här. Våra utbildningar inom området har goda samarbeten både nationellt och internationellt. En unik bredd väntar om du utbildar dig till sjökapten, sjöingenjör, sjöbefäl eller studerar internationell logistik i Sveriges huvudstad inom sjöfart och logistik.

Maskinteknik, Teknisk design, Automation och mekatronik

Ingenjörer inom maskinteknik, automation, mekatronik och design identifierar och utvecklar idéer till produkter, system och tjänster, effektiviserade för vardagliga såväl som mer komplexa sammanhang. Var någonstans i utvecklingskedjan du vill vara, väljer du själv. Oavsett utbildning och område får du en viktig roll inom morgondagens produkt- och systemutveckling. Genom nära samarbete med andra skapar du nya och moderna produkter för en hållbarare, säkrare och bättre framtid.

Elektro, Data, IT och Medicinteknik

Som elektro-, data- IT- eller medicinteknisk-ingenjör kommer du att stå mitt i händelsernas centrum och med din kreativitet utveckla både framtidens teknik och dess användningsområden. Digitaliseringen inom alla samhällsområden har precis börjat och det är i princip bara fantasin som sätter gränserna för vad som är möjligt. Dessutom sker teknikutvecklingen inom det här området med rasande fart. Med en examen från Chalmers har du möjlighet att jobba med sådant som du verkligen brinner för, exempelvis teknisk utveckling, forskning, projektledning eller entreprenörskap.

Teknisk fysik och Teknisk matematik

Inom det här området ger vi dig verktygen för att kunna lösa komplexa problem. Du tränas i bland annat i modellering och simulering för att bli en teknisk fysiker eller matematiker med spets. Du rustas även för att kunna anta de klimatutmaningar som vi står inför. Dina nya kunskaper förbereder dig för avancerat utvecklingsarbete i företag och organisationer eller forskning inom industri och akademi.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ta dig an utmaningar inom samhällets byggda, planerade och naturliga miljöer. Med genomtänkt planering kan vi arbeta för en ansvarsfull användning av jordens resurser och skapa nya system för hållbar produktion. I takt med växande stadsregioner bygger vi städer och infrastrukturer för att skapa rörelse och locka till möten mellan människor. Vi måste tänka långsiktigt och värna om vår framtid. Det vi bygger överlever oss själva. Därför måste vi fundera över hur nästa generation vill leva och hur nya klimatförutsättningar kan påverka deras vardag.

Industriell ekonomi och Ekonomi och produktionsteknik

På en global marknad är det viktigt med personer som kan tänka över gränserna. Därför har vi två utbildningar för dig som vill ha en affärsmässig profil på din tekniska utbildning: civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi samt högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik. När kompetens inom teknik, naturvetenskap och ekonomi kombineras, öppnas dörrarna till en spännande framtid.

Globala system

Planetens och mänsklighetens framtid ligger i våra händer. Vi står nu inför flera globala utmaningar som är de största i vår historia. Dessa utmaningar kommer att kräva rejäla tekniska och sociala förändringar i en större skala. Som civilingenjör inom detta område kommer du att utveckla nyskapande lösningar som kan få avgörande betydelse för omställningen mot en hållbar framtid.

Sidansvarig Publicerad: ti 13 sep 2022.