MicroMasters programme in Emerging Automotive Technologies
MicroMaster®-programmet Emerging Automotive Technologies ger en bred grund inom områden som elfordon och hybridfordon, trafiksäkerhet, sensorer, övervakning och beslutsfattande i autonoma trafiksystem.​​

MicroMaster-program

Är du intresserad av självkörande fordon och trafiksäkerhet? Med start tidigt 2018 erbjuder Chalmers tekniska högskola ett MicroMaster®-program, Emerging Automotive Technologies. Det ger studenter ett helhetsperspektiv på framväxande teknik som främjar hållbarhet och digitalisering inom fordonsindustrin, genom sju kurser (moocar) och ett slutgiltigt prov.
 
Chalmers MicroMaster-program är framtaget i samarbete med Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity och är utformat att förbereda studenterna för högt efterfrågade yrken.
 

Vad är ett MicroMaster-program?

Genom att kombinera ett betämt antal moocar (massive open online courses), kan studenten få ut ett certifikat från edX. Programmet är designat för att främja studentens karriär. Det ger djupgående lärande inom ett specifikt karriärsområde och erkänns av arbetsgivare för dess verkliga jobbrelevans. 
 

Varför driver Chalmers ett MicroMaster-program?

– För oss är detta en angelägen, utmanande och spännande satsning. Formatet MicroMaster ger oss en möjlighet att tänka nytt i en form som bygger på vår redan starka och nära samverkan med näringslivet. Vi lanserar nu en bred utbildningsform som kompletterar den fördjupande och skräddarsydda uppdragsutbildning som vi redan erbjuder, och kan nå personer i yrkeslivet som vill förbereda sig för att byta sektor eller skapa flexibilitet för studenterna i campusutbildningen, säger Maria Knutson Wedel, Chalmers vicerektor för utbildning och livslångt lärande.
 
Kursbeskrivning och anmälan till Emerging Automotive Technologies
 

Sidansvarig Publicerad: ti 12 feb 2019.