Gillar du problem har du kommit rätt

Problem kräver lösningar. Vilket leder oss raskt in på den minsta gemensamma nämnaren för en Chalmersstudent. En stor del av din studietid ägnar du dig nämligen åt att hitta problem – och få dem ur världen. Oavsett om du brinner för teknisk fysik, kemi- och bioteknik, design, sjöfart, logistik, arkitektur, IT, ekonomi, mekatronik eller något annat ur våra 29 tekniska och kreativa grundutbildningar och ett 40-tal masterprogram. Detta är lite av vad som väntar dig:
 

Alla gillar en problemlösare

Vi utbildar morgondagens ingenjörer, arkitekter, sjöbefäl och lärare. Därför blir du en eftertraktad problemlösare
med färdigheter som håller. Bred teknisk kompetens och specialistkunskaper blir dina viktigaste verktyg, för att förändra och förbättra världen. Men också förståelse för helheter och sammanhang, framför allt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det verkliga problemet. Ofta i verkliga situationer dessutom. I många fall tillsammans med företag och samhällsaktörer.
 

Du är aldrig ensam

Du jobbar sällan ensam, utan oftast i team. Vilket betyder stöd, inspiration och gemenskap. Det ger dig extra
mod när kraven skruvas upp. Samtidigt tränar du dig i att anpassa dig och utveckla dina egna förmågor. Bra
egenskaper för samhällsbyggare! Förutom dina studiekamrater och äldre studenter som står bakom dig, har
du även hjälp av en skara erkänt kompetenta lärare och professorer. De forskar i de ämnen de undervisar i, vilket ger en extra dimension åt dina studier.
”– Var inte rädd för förändring. En plan för framtiden är ovärderlig, men det är inte ovanligt att saker händer som gör att du får rita om kartan. Det är naturligt och innebär oftast nya möjligheter.”
Carl, backend developer på Spotify.

Sidansvarig Publicerad: to 27 sep 2018.