Zhiyuan Li

Doktor

Zhiyuan Lis forskningsfält är utmattning och tillförlitlighet på marina strukturer. Zhiyuan arbetar med våglastanalys, beräkningar på skeppsstrukturdynamik, utvärdering av utmattning på skeppsstrukturer, både lågcykelutmattning och fleraxlig utmattning. Tidigare meriter är BSc i mekanisk design och tillverkning, MSc i fordonsteknik och licentiat i utmattningskonstruktion på containerfartyg.

Publicerad: to 25 okt 2018.