Yujing Liu

Professor, Elektroteknik

Efter 17 år på ABB Corporate Research Center i Sverige blev Yujing Liu professor i elkraft i 2013 med fokus på tillämpningar av elmaskiner och kraftelektronik i hållbara elsystem. Yujing Liu leder sin forskargrupp att utveckla innovativa och kostnadseffektiva lösningar för förnybar energiomvandling och transportelektrifiering. Några exempel på pågående forskning inkluderar (1) elektriskt magnetiserade maskin; (2) integrerad PE-maskin drivsystem; (3) bränslecell drivsystem; (4) moduler distribuerade fordonsdrift; (5) 5-nivå MV NPC-omriktare och MV PM generator för förnybar energi; (6) synkron reluktans motor; och (7) induktiv laddning. Han är uppdragsledare i 2 EU Horizon2020 projekt. Han undervisar elektriska drivsystem (masterstudentkurs, 80 studenter) och hög-verkningsgrad elmaskiner (doktorandkurs, 26 studenter) och handleder 9 doktorander, 1 postdoc och flera projektforskare och masterstudenter. 2018 utsågs han till enhetschef för Elmaskiner och kraftelektronik vid Chalmers institution för Elektroteknik.

Sidansvarig Publicerad: ti 27 aug 2019.