Yuhan Chen

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för marin teknik

Yuhan Chen är doktorand vid avdelningen för marin teknik i Marie Skłodowska-Curie ITN-projektet AutoBarge med start 03.2022. Forskningen fokuserar på realtids-algoritmer för multi-objektiv reseoptimering baserade på online maskininlärning för effektiv autonom navigering. Målet med projektet är att bygga en online autonom fartygsnavigeringsplattform för att utveckla sofistikerade multi-objektiva algoritmer för reseoptimering, som kan fjärroptimera, uppdatera/justera, övervaka obemannade fartygsoperationer i inre vatten i realtid och kommunicera med olika vatteninfrastrukturer på land.

Sidansvarig Publicerad: to 31 mar 2022.