Yiming Yao

Forskningsingenjör, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Som en mikroskopispecialist är Yiming Yao ansvarig för elektronmikroskop och metallografiska provberedningslaboratorier . Hon undervisar inom elektronmikroskopi / provberedningstekniker (SEM, TEM).
Läs om Yimings forskning på den engelska sidan.
​-    Teaching and instruction for SEM and TEM operations and microscopy techniques;
-    Instruction of metallographic/electron microscopy sample preparations.

Sidansvarig Publicerad: ti 02 maj 2017.