Xiangyu Lei

Doktorand på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Xiangyu Lei deltar i ett projekt tillsammans med GKN Aerospace Sweden. Målet är att optimera olika ultraljud för oförstörande prov-metoder, som bygger på att man tillämpar matematisk modellering av fysiken. Hans specifika del i projektet avser att vidareutveckla och optimera en ultraljudsteknik (Phased Array) med avseende på ett antal väldefinierade tillverkningsdefekter som potentiellt kan förekomma vid additiv tillverkning. Optimering sker genom att utnyttja ett simuleringsverktyg (simSUNDT) för att optimera det ljudfält som skapas med hjälp av en fasförskjutning på enskilda delelement som bygger upp ljudfältet i ett så kallat Phased Array system.
* 2017/2018 LP4: 
MTT065F In-service inspection technology

* 2018/2019 LP3: 
LMT202 Mekanik

* 2019/2020 LP2: 
IMS055 Non-Destructive Testing (NDT) in quality assessment and process control

* 2019/2020 LP3: 
LMT202 Mekanik

* 2020/2021 LP4: 
TME255 Hållfasthetslära

* 2021/2022 LP3: 
MTM021 Statik och hållfasthetslära

* 2021/2022 LP4: 
TME255 Hållfasthetslära

Sidansvarig Publicerad: må 04 apr 2022.