Xin Zhao

Doktor

Xin Zhao jobbar som forskare på Tillämpad mekanik. Han erhöll sin doktorsexamen i juni 2016 om flygmotorkylning.
​Övningsledare - Gas Turbine Theory

Publicerad: ti 07 feb 2017.