Tove Widén

Projektassistent

Tove har en masterexamen inom bioteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Hon började jobba som projektassistent på Avdelningen för Industriell Bioteknik i juli 2019 och arbetar med syngas-fermentering. Toves forskning handlar om masstransport av syngaskomponenter mellan gasfas och kultiveringsmediet. Masstransport, i synnerhet av vätgas och kolmonoxid, är en del i fermentationsprocessen som är nödvändig för att bakterierna som används ska kunna tillgodogöra sig syngasen effektivt för tillväxt och produktion av värdefulla produkter.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 nov 2019.