Annemarie Wöhri

Koordinator, Chalmers styrkeområde Energi, Hälsa och Teknik

Annemarie Wöhri är koordinator för Chalmers styrkeområden Energi, Hälsa och Teknik. Annemarie ingår i enheten för strategisk samverkan, vars uppdrag är att främja och utveckla Chalmers samverkan med strategiskt utvalda organisationer inom akademi, näringsliv och övriga samhället, såväl nationellt som internationellt.

Annemarie har doktorerat med Chalmers (Kemi och Bioteknik) och har tidigare bl.a. arbetat på Bayer, BASF, AstraZeneca och MiROi. Inom Chalmers har hon arbetat som partnerskapsledare för Chalmers strategiska partnerskap med ABB, Preem och Göteborg Energi.

Sidansvarig Publicerad: to 06 feb 2020.