Rebekka Wohlrab

Doktor, avdelningen för Software Engineering, Data- och informationsteknik

Rebekka är postdoc på Carnegie Mellon University.
Hon disputerade i april 2020 och var industridoktorand på Chalmers och Systemite AB.

Personlig hemsida

Sidansvarig Publicerad: fr 05 nov 2021.