Wengang Mao

Docent

Wengang Mao hade studerat och arbetat inom marinarkitektur och havsteknik i Kina i tio år innan han kom till Chalmers tekniska universitet, där han fick sin doktorsexamen i tillämpad matematisk statistik för att utveckla statistiska miljöbelastningsmodeller för hållbar sjöfart . Han har kompetens inom risk- och tillförlitlighetsanalys inom fartygsdesign och drift, statistisk havsmiljömodellering och simulering av vågbelastning, modellering av fartygs prestanda samt deras tillämpningar för optimering av fartygsresor för mer energieffektivitet sjötransport. Hans nuvarande undersökningar fokuserar på:

1), Utveckla maskininlärningstekniker för att modellera ett fartygs bränsleförbrukning, hastighet-kraftförhållande och manövrerbarhet vid segling i vågor;

2), Utveckla algoritmer för autonom sjöfart med optimal ruttplanering, vägföljning och undvikande av kollision;

3), utveckla Spatio-temporal havsmiljö modellering och fartyg väder routing och pålitlighet analys.


Han har tjänstgjort som kommittémedlem i International Ship and Offshore Structure Congress (ISSC) om fartygströtthet och sprickor, ship environment och load. Han är också teknisk medlem i International Society of Offshore and Polar Engineers.
  • SJO750 - Tillförlitlighetsanalys av marina konstruktioner
  • TME146 - Strukturdynamik vibrationskontroll
  • Examensarbeten

Publicerad: on 26 feb 2020.