Wengang Mao

Biträdande professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för marin teknik

Som professor i skeppsmekanik bedriver Wengang Mao forskning om dynamisk fartygsstrukturanalys, statistisk vågmodellering, maskininlärningsmodellering av fartygets manövrerbarhet och hastighetsprestanda till sjöss och deras applikationer för reseoptimering och autonom sjöfart. Forskningsmålet är att utveckla innovativa åtgärder för att öka sjöfartens effektivitet och säkerställa strukturell säkerhet. Han har varit kommittémedlem i International Ship and Offshore Structure Congress (ISSC) sedan 2012 och teknisk medlem i International Society of Offshore and Polar Engineers.
  • SJO750 - Tillförlitlighetsanalys av marina konstruktioner
  • TME146 - Strukturdynamik vibrationskontroll
  • SJO367 - Forskningsmetod
  • FMMS050 - Statistiska metoder och maskininlärningsmetoder för ingenjörsmekanik
  • Examensarbeten​
http://orcid.org/0000-0002-7126-1254​​​

Sidansvarig Publicerad: må 11 jan 2021.