Clemens Weiske

Doktor, Matematiska vetenskaper

Mitt vetenskapliga intresse är representationsteori för Liegrupper och tillämpningar inom relaterade områden, som harmonisk analys och analys på lokalt symmetriska rum. Mer specifikt arbetar jag med förgreningsproblem, det vill säga med att studera restriktioner av representationer till undergrupper. Detta fenomen kallas också symmetribrott inom fysiken. Jag arbetar inom området unitära representationer av reella reduktiva grupper. Här kan förgreningar beskrivas som integraluppdelningar, som involverar vissa Fouriertransformer.

Sidansvarig Publicerad: to 07 okt 2021.