Wei Na

Forskare på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Wei Na arbetar som forskare vid avdelningen för strömningslära på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Hon disputerade i akustik vid Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud- och vibrationsforskning (MWL) på KTH. Hennes forskningsintressen är flödesakustiska interaktioner, aerodynamiskt genererat buller, akustisk utbredning i insugs- och avgassystem, CFD-simuleringar och akustik relaterad till värmeöverföring/flamma/hög temperaturgradient i brännkammare. Hon har arbetat som miljöbullerkonsult på Sweco AB under 2021. Hon har varit EU Marie Curie Fellow mellan 2013 och 2017.
​Arbetade som labblärare för kursen: Numeriska metoder för akustik och vibration (9,0 hp) på KTH.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 apr 2022.