Victor Vinas

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Victor Vinas är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, på Chalmers.
​Risk assessment in drinking water supplies of Sweden and Latvia. An overview within the Water Safety Plan framework
​Projekt:
Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.