Yevheniya Volchko

Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Yevheniya Volchko är doktor på avdelningen för geologi och geoteknik, i forskargruppen Teknisk geologi samt arbetar inom FRIST (Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology) kompetenscentrum sedan 2010. Hennes forskningsintresse riktas framförallt mot bedömning av effekter på mark funktioner och mark tjänster (soil functions and services) vid saneringsprojekt med hjälp av indikatorer för markkvalitet (t.ex. marktextur, pH, vattenhållande förmåga) och värderelaterade mått (t.ex. betalningsvilja). Målsättningen är att utveckla och testa en metod för bedömning av effekter på mark funktioner och mark tjänster inom ramen för hålbarhetsutvärderingar av saneringsåtgärder med multikriterieanalys (MKA).
​Risk Assessment and Decision Support in Engineering (BOM125)
Environmental Risk Assessment in Engineering (BOM060)

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.