Yevheniya Volchko

Forskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Yevheniya Volchko är forskare vid avdelningen för geologi och geoteknik och arbetar inom forskargruppen Teknisk geologi. Hennes forskningsintressen är undermarksplanering och beslutsstöd i efterbehandlingsprojekt med särskilt fokus på bedömning av markfunktioner, markekologisk riskbedömning, hållbarhetsanalys och ekonomisk värdering av efterbehandlingsåtgärder, och probabilistiska metoder.
​Risk Assessment and Decision Support in Engineering (BOM125)
Environmental Risk Assessment in Engineering (BOM060)

​Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: on 27 jan 2021.