Visakha Raja

Industridoktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Visakha Raja är industridoktorand på GKN Aerospace Engine Systems. Hans forskning syftar till att undersöka hur statiska motorkonstruktioner påverkas av förändringar i motorarkitekturen (ex. hur skulle strukturen behöva förändras om en typ av motor ersätts med en annan med samma effekt?) och hur skulle en designändring på komponentnivå kunna påverka motorns prestanda? Kunskap om hur komponenterna påverkas på grund av förändringar i motorarkitekturen skulle kunna resultera i förbättrad design för olika komponenter, till exempel minskad vikt. Kunskap om hur motorns prestanda påverkas av komponenternas beteende skulle göra det möjligt för motortillverkare att göra kompromisser vid val och användning av komponenter. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra välgrundade beslut kring konstruktion för flygmotorers strukturella komponenter som kan leda till effektivare motorer med lägre bränslebrännskador och minskade utsläpp.

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jun 2017.