Viktor Bergion

Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Viktor Bergion är postdoc på avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi på Chalmers. Forskningen Viktor bedriver fokuserar på att kombinera kostnads-nyttoanalyser med riskbedömning i avrinningsområden samt hydrologisk modellering som verktyg i riskbedömningar. Målet med forskningen är hållbar reduktion av hälsorisker i dricksvatten. Forskningsresultat kan användas av vattenproducenter, myndigheter och intresseorganisationer för dricksvatten till beslutsunderlag för frågor om dricksvattenkvalitet och förvaltning av dricksvatten.
Övningsassistent i kursen ”Modellering och problemlösning inom geo- och vattenteknik”
Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten, DRICKS

Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: fr 20 nov 2020.