Viktor Berbyuk

Professor emeritus i mekaniska system på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik

Viktor Berbyuk är professor i mekaniska system sedan 2001 och är från november 2021 professor emeritus i mekaniska system. Hans forskning handlar om dynamik och styrning av flerkroppssystem, multidisciplinär modellering, global känslighetsanalys, flermåldesignoptimering och vibrationsstyrning med applikationer inom fordonsdynamik, maskindesign, vindkraftsystem, tillståndsövervakningssystem, robotik och biomekanik. Mer information på websidan http://www.am.chalmers.se/~berbyuk/

Sidansvarig Publicerad: fr 04 mar 2022.