Viktor Berbyuk

Professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik

Viktor Berbyuk är professor i mekaniska system sedan 2001. Hans forskning handlar om dynamik och styrning av flerkroppssystem, multidisciplinär modellering, global känslighetsanalys, flermåldesignoptimering och vibrationsstyrning med applikationer inom fordonsdynamik, maskindesign, vindkraftsystem, tillståndsövervakningssystem, robotik och biomekanik. Mer information på websidan http://www.am.chalmers.se/~berbyuk/

TME146 Strukturdynamik-vibrationskontrol
http://www.am.chalmers.se/~berbyuk/TME146StructuralDynamicsControl2020-2021.pdf                                                                                                               
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik.
Masters program: Tillämpad mekanik; Systemteknik, reglerteknik och mekatronik.

Sidansvarig Publicerad: fr 11 dec 2020.