Viktor Skantze

Doktorand

Viktor Skantze forskar inom området precisionsnutrition eller ”personalized nutrition”. Målsättningen är att utveckla data- och modellbaserade metoder som kan underlätta att skräddarsy dieter på personnivå. Individer svarar olika på samma kost och inom precisionsnutrition tas metoder fram för att ta hänsyn till detta så att kost för optimal hälsa kan ges. Dessutom kan människor med specifika behov eller sjukdomar så som diabetes eller IBS särskilt gynnas av en personanpassad kost vilket kan förbättra livskvalitén hos individen. Viktor delar sin tjänst som industridoktorand mellan Fraunhofer – Chalmers Centre och Chalmers tekniska högskola.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 dec 2019.