Vidar Thomée

Professor emeritus i matematik, Matematiska vetenskaper

Vidar Thomée var professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola 1965-98. Hans huvudintresse har varit matematisk analys av numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer, först finita differensmetoder och från omkring 1970 finita elementmethoder, särskilt för paraboliska ekvationer. Inom dessa områden har han studerat stabilitetsproblem och feluppskattningar i olika funktionsrum och normer.

Vidar Thomée är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, arbetande ledamot av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, utländsk ledamot av Bulgariska Vetenskapsakademien, samt Fellow of the American Mathematical Society. Han är hedersprofessor vid Hunan Normal University, Kina, docteur honoris causa vid Université de Rennes I, Frankrike, och honorary fellow of Institute for Computational and Applied Mathematics, FORTH, Heraklion, Grekland.
​Långvariga forskningssamarbeten med

Department of Mathematics, Cornell University, USA
School of Mathematics, University of New South Wales, Australien
Institute of Applied and Computational Mathematics, FORTH, Heraklion, Grekland​​​​​​​​​​

För en fullständig publikationslista, se

http://www.math.chalmers.se/~thomee/homepub.pdf​

Sidansvarig Publicerad: ti 07 mar 2017.