Victor Eriksson

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Victor Eriksson är doktorand vid avdelningen Supply and Operations Management där han forskar inom området transportinköp och hur hållbarhet kan uppnås genom relationer. Utgångspunkt är den industriella nätverksansatsen. Han har en masterexamen från Chalmers tekniska högskola och handleder även studenter på kandidat- och mastersnivå.

Victor är även en del av forskargruppen IMP.

Publicerad: to 28 feb 2019.