Victor Ebberstein

Doktorand

Min forskning fokuserar på att utforska ML/AI-applikationer för att reducera energiförbrukningen för plug-in hybridfordon (PHEVs). I detta ingår att förutsäga framtida förarbeteenden för att optimera energihanteringssystemet (EMS), hastigheten längs identifierade rutter, växelstyrningen och valet av drivlineläge.
På grund av problemets dynamiska karaktär och den successivt ökande mängden data är avsikten att utforska en kombination av online- och offline-metoder för prediktion.
Forskningsprojektet finansieras av Svenska Energimyndigheten (FFI) och är ett samarbete mellan CEVT och Chalmers institutioner E2, M2 och CSE.

Publicerad: on 20 maj 2020.