Eskil Varenius

Senior forskningsingenjör, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, geovetenskap och fjärranalys.

Eskil Varenius är senior forskningsingenjör i gruppen för Rymdgeodesi och geodynamik. Han använder tekniken långbasinterferometri (VLBI) för att relatera positioner på jorden till avlägsna galaxer. VLBI-observationer används för att studera geodynamiska processer som plattektonik, jordrotation, samt landhöjning, men även för att ta skarpa bilder av astronomiska objekt som galaxer, supernovor och svarta hål. Utöver att berika vår grundläggande förståelse för rymden, jorden och miljön, så är VLBI-resultat viktiga i andra forskningsfält som berör vårt samhälle, såsom klimatmodellering och navigation.​​

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.