Ulrike Rahe

Professor, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Ulrike Rahe utnämndes till professor i industridesign på Chalmers 2003. Sedan dess är hennes livstidsprofessur (som hon innehar sedan 1994 på HAWK University of Applied Sciences and Arts i Hildesheim, Tyskland) vilande. Vid sidan av hennes akademiska engagemang har Ulrike Rahe bred erfarenhet som yrkesverksam industridesigner.
MPP105, Visual Brand Identity and Product Design

​Styrkeområden:

  • Samhällsbyggnad
  • Energi
  • Transport

Och:

  • Mistra Urban Futures
  • Chalmers Industriteknik
​Ulrike är en av grundarna och VD (tillsammans med maken Detlef Rahe) till företaget rahe+rahe design sedan 1989. I mer än 150 olika design-relaterade projekt för kunder från Centraleuropa och Skandinavien, från från olika branscher, har Ulrike utvecklat en form-orienterad och humanistisk design-attityd, vilken samtidigt är är ekonomiskt framgångsrik.

Sidansvarig Publicerad: må 30 mar 2020.