Ulrika Palme

Universitetslektor, Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation

Ulrika Palmes forskning handlar om indikatorer för hållbar utveckling, antingen som fristående verktyg eller som del i metoder som livscykelanalys och multikriterieanalys. Hennes forskning i ämnet inleddes inom området urbana vatten- och avloppssystem, fortsatte till större företag och deras hållbarhetsarbete, och har sedan några år tillbaka handlat främst om hållbar markanvändning och indikatorer för biologisk mångfald i detta sammanhang.

Sidansvarig Publicerad: on 03 jan 2018.