Johannes Tornborg

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Geoteknik

Johannes är industridoktorand vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik. Johannes genomför sina forskningsstudier inom projektet "Tidsberoende effekter av djupa schakter i lös lera”. Johannes studerar hur lerans materialbeteende förändras med tid vid djupa schakter. Målsättningen är att utveckla dagens beräkningsmetoder för att med bättre tillförlitlighet kunna analysera omgivningspåverkan och krafter mot geokonstruktioner under såväl bygg- som driftskede.
​Geoteknik BOM355

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.