Torbjörn Jonsson

Forskare, Kemi och Kemiteknik, Oorganisk Miljökemi

Dr. Torbjörn Jonsson är projektledare på avdelningen för oorganisk miljökemi. Hans forskning är inriktad mot att bättre förstå och förhindra högtemperaturkorrosion.

I forskningen används en kombination av välkontrollerade exponeringar och avanserad elektronmikroskopi. Forskningen bedrivs både på grundläggande nivå genom studier av modell legeringar samt i mer komplexa miljöer och rena tillämpningar. En tillämpning är förbränning av biomassa som skapar en mycket korrosiv miljö i pannan jämfört med förbränning av kol och olja.

Torbjörn är för närvarande biträdande handledare för två doktorander.
Teknisk basår Kemi (LET923), Microscopy of Corrosion

Sidansvarig Publicerad: fr 20 jan 2023.