Torbjörn Jacobsson

Universitetslektor, Teknikens ekonomi och organisation

Torbjörn Jacobsson är universitetslektor vid avdelningen Supply and Operations Management. År 2010 disputerade han med avhandlingen "Implementation of process flow solutions in healthcare". Hans forskning fokuserar på implementering av Lean Production inom hälso- och sjukvård.
Torbjörn Jacobsson undervisar inom Production Management och Industrial Engineering and Management .

Sidansvarig Publicerad: on 16 jan 2019.