Tomas Ekvall

Adjungerad professor i miljösystemanalys vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation

Tomas Ekvall utvecklar och tolkar metoder för livscykelanalys och andra miljö- och hållbarhetsbedömningar med brett systemperspektiv. Internationellt erkännande har Tomas främst fått för sitt arbete med metodik för livscykelinventering. Med lång erfarenhet från uppdragsforskning och tre olika akademiska miljöer har han dock ett brett metodkunnande: scenarioanalys, optimerande modeller, materialpinchanalys, etc. Han är särskilt intresserad av att förstå vilken kunskap olika metoder kan ge. Viktiga tillämpningar för forskningen finns inom energi- och avfallssektorerna, exempelvis för utvärdering av policy för avfallshantering och resurseffektivitet. Metoderna är också viktiga i industrin både inför strategiska beslut, i produktutveckling och för miljömärkning.
Denna doktorandkurs är en nationell, bred fördjupningskurs om livscykelanalysanalys (LCA) och relaterade ämnen. I kursen får doktorander från olika svenska lärosäten tillfälle att lära känna varandra och ta del av kunskap från etablerade LCA-forskare.


​Ekvall T, Brandão M. 2020. Chapter 10: Modelling material recycling in life cycle assessment: how sensitive are results to the available methods? In: Brandão M, Lazarevic D, Finnveden G. Eds. Handbook of the Circular Economy. ElgarOnline.​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 09 aug 2022.