Tomas Olsson-Neptun

Tekniklektor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Tomas Olsson Neptun har arbetat på Chalmers sedan 1996 med undervisning i sjötransportteknik med inriktning mot tanksjöfart, transport av kondeserade gaser och farligt gods. TON har även under en tid arbetat på Sjöfartsinpektionens fartygstekniska enhet med dessa typer av transporter.
Tomas blev 2011 utsedd till Årets Föreläsare av Chalmers Professional Education.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 feb 2021.