Tina Koohnavard

Projektledare på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Tina arbetar med ett forskningsprojekt i samarbete med Volvo Lastvagnar som handlar om att studera lastbilsförarnas körbeteende och hur detta påverkas av olika designaspekter i förarhytten, såsom placering av visuell information och indirekt sikt, liksom trafikmiljön utanför förarhytten. Mer specifikt fokuserar hon på hur radikala förändringar - såsom placering av HMI och kameramonitorsystem - påverkar lastbilsförares beteendemönster. Projektets primära mål är att utveckla nya och förbättrade layouter i lastbilsmiljön för att öka säkerheten och välbefinnandet.

Tina är även involverad i ett forskningsprojekt i samarbete med Volvo Cars som syftar till att utveckla dels designprinciper, dels utvärderingsmetoder. Inom ramen för projektet utvecklas och testas därför designprinciper med hjälp av olika prototyper för utformning av interaktionen mellan förare och fordon för att förstå vad som karaktäriserar ett bra HMI för autonoma fordon.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 sep 2017.