Thomas Pettersson

Bitr professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Thomas är biträdande professor vid avdelningen för vatten miljö teknik, ledare för forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, på Chalmers. Thomas expertis är inom dricksvatten.

Han leder projektet DRICKS som är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs Universitet och svenska kommunerna. DRICKS är ett övergripande projekt som består av flera delprojekt där målet är bidra till ett säkert och hälsosamt dricksvatten. Inom DRICKS bedrivs forskning i hela systemet - från råvatten till tappkran. Thomas handleder flera doktorander.

Vattenledningsnät. Projektet analyserar behovet av förnyelse av vattenledningsnät utifrån ett hälsomässigt och ekonomiskt perspektiv.

Modellering av föroreningstransport i vattentäkter. Projektet syftar till att beräkna hur mycket smittämnen som transporteras till råvattenintaget, vid vattenverket, och vilka hälsorisker det innebär för dricksvattenkonsumenterna. Även bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva, ur både ett ekonomiskt och ett hälsoperspektiv, för att minska dessa risker utreds.
​Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (LBT345)
Hydraulik med VA-teknik (VVB012)
Drinking water engineering (BOM075)
Wastewater engineering (BOM095)

Sidansvarig Publicerad: on 23 sep 2020.