Thomas Deppisch är doktorand i Audioteknikgruppen på avdelningen för Teknisk Akustik. Hans forskning handlar främst om perception och simulering av rumsakustik för användning i virtuella miljöer. Målet är att möjliggöra en dynamisk reproduktion av trovärdig rumsakustik genom att balansera fysik korrekthet och beräkningsmässig kostnad, sett utifrån ett uppfattningsperspektiv.

Sidansvarig Publicerad: fr 29 jan 2021.