Teresa E Chen

Postdoktor, Arkitektur och samhällsbyggnad, Konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Teresa Chen är postdoktor i forskargruppen Betongbyggnad. Hennes forskning är inriktad mot hållfasthet i stål- och fiberförstärkta hybrid/betongkonstruktioner under kloridginträngning.
Mer information på engelska sidan.
VBB072 Structural Concrete

Publicerad: må 09 sep 2019.