Despoina Teli

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Dr Despoina Teli är docent vid avdelningen för installationsteknik. Hon har sedan 2012 arbetat som föreläsare inom energi och hållbarhet på Southamptons universitet i Storbritannien. Despoinas forskning inriktar sig på samverkan mellan byggnader och de människor som använder dem, framför allt vad gäller värmekomfort och energianvändning. Hon arbetar för närvarande med ett projekt som handlar om hur barn påverkas av värmekomforten i klassrummen i grundskolan, med målet att öka kunskaperna om vilka krav som ställs på inomhusklimatet i skolor.
​​Publikationslista

Sidansvarig Publicerad: on 07 aug 2019.