Szandra Kövecses

Industridoktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Szandra analyserar hur påverkan av begränsad informationskvalitet på prestanda kan minimeras.
Projektets intressenter är Chalmers tekniska högskola och European Spallation Source ERIC. Projektets mål att upptäcka tillvägagångssätt för att nå systems prestandamål i stora forskningsinfrastrukturprojekt. Utmaningarna i denna typ av projekt inkluderar komplexa system, flera intressenter och parallella livscykelfaser.

Sidansvarig Publicerad: fr 01 mar 2019.