Sverker Molander

Professor i Miljösystem och risk, Avd Miljösystemanalys, Teknikens Ekonomi och Organisation

Sverker Molanders forskning handlar om utveckling och tillämpning av metoder för att förstå och begränsa samhälleliga processers miljöpåverkan. Han är särskilt engagerad i studier relaterade till risker från nanopartiklar, kemikalier och energisystem baserade på förnybara energikällor. Metoder som tillämpas är bl a bedömningar av ekologiska/miljömässiga risker och substans/materialflöden, ofta med perspektiv från livscykelanalys (LCA) och fokus på utsläpp och exponeringsmodeller. Identifiering av indikatorer och uppbyggnad av indikatorsystem för att täcka in miljö- och hållbarhetsaspekter är ett återkommande tema i hans forskning. Aktuell forskning inkluderar även tvärvetenskapligt samarbete med samhällsvetare kring risker, styrmedel och och vår uppfattning av "brist". Sverker har ledningsuppdrag inom forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanosafety och är koordinator för ett delprogram i Sidas bilaterala stöd till Universidade Eduardo Mondlane, i Mocambique. Han är också medlem i Norges Forskningsråds programstyrelse för Nano2021, medlem i SETACs Global Science Committee och vetenskaplig granskare åt Familjen Kamprads Stiftelse.
​ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Sverker_Molander
Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=9S4R4twAAAAJ

Publicerad: må 13 nov 2017.